ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους δημότες του για τη δυνατότητα που τους παρέχεται από την πολιτεία για τη ρύθμιση των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς τους Ο.Τ.Α