Εξυπηρετούμενοι:

Κάτοικοι ή δημότες Νέας Σμύρνης άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένα, και μοναχικά με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης στην ατομική υγιεινή και στην επιμέλεια του σπιτιού τους και με χρόνια προβλήματα υγείας.

Δικαιολογητικά:

Για την ένταξη στο πρόγραμμα το μόνο που απαιτείται είναι η λήψη κοινωνικού και νοσηλευτικού ιστορικού μετά από επίσκεψη που πραγματοποιείται στο σπίτι του αιτούμενου. Η συχνότητα των επισκέψεων των στελεχών στους εξυπηρετούμενους καθορίζεται ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες του καθενός από μια φορά την εβδομάδα έως και κάθε μέρα και αφορά όλες τις ειδικότητες του προγράμματος.

Εξυπηρετούμενοι:

Κάτοικοι ή δημότες Νέας Σμύρνης 60 ετών και άνω.

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Φωτοτυπία τιμολογίου ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου), COSMOTE (ή άλλου παρόχου) ή ΕΥΔΑΠ που να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του νέου μέλους.
3. Σε περίπτωση ενοικίου, χρειάζεται φωτοτυπία μισθωτηρίου του σπιτιού.
4. Ετήσια συνδρομή 2 ευρώ.
5. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας.
6. Οι δημότες προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Εξυπηρετούμενοι:

Κάτοικοι ή Δημότες Νέας Σμύρνης ασφαλισμένοι στην Πρόνοια ή ανασφάλιστοι.

Δικαιολογητικά:

  • Κάτοικοι: Πρόσφατο τιμολόγιο ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου). Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη, αποδεικτικό ενοικίασης του σπιτιού.
  • Δημότες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο ή το ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία (αυτεπάγγελτα).
  • Βιβλιάριο της Πρόνοιας (για ασφαλισμένους στην Πρόνοια) ή υπεύθυνη δήλωση του ατόμου που είναι ανασφάλιστο συνοδευόμενο από έγγραφο που να πιστοποιεί την διαγραφή από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση από την υπηρεσία.
2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Επίδειξη πρόσφατου τιμολογίου ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου). Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη, αποδεικτικό ενοικίασης του σπιτιού.

Η απαλλαγή αφορά νοικοκυριά μακροχρόνια ανέργων, οικονομικά αδύναμων, πολυτέκνων, ατόμων με αναπηρία, τριτέκνων οικογενειών και μονογονεϊκών οικογενειών που διαμένουν στη Νέα Σμύρνη.

Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά:

Αίτηση:

Η Κοινωνική Υπηρεσία εξυπηρετεί ατομικές περιπτώσεις χρησιμοποιώντας όλες τις μεθόδους κοινωνικής εργασίας, και ειδικότερα τη διαμεθοδική. Τα αιτήματα που καταφθάνουν στην Υπηρεσία είναι κυρίως οικονομικής φύσεως, αλλά με την παρέμβαση των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων εντοπίζεται το πραγματικό πρόβλημα και είτε επιλύεται από το επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας είτε παραπέμπεται σε κάποιο αρμόδιο φορέα, με τον οποίο υπάρχει στενή συνεργασία.

Δικαιολογητικά:

  • Κάτοικοι: Πρόσφατο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη, αποδεικτικό ενοικίασης του σπιτιού.
  • Δημότες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο ή το ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία (αυτεπάγγελτα).

Για αιτήσεις – δικαιολογητικά  απευθυνθείτε στα γραφεία του νεκροταφείου. Για σχετικά στοιχεία επικοινωνίας πατήστε εδώ.