Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), αποτελεί το ανώτατο συλλογικό δημοτικό όργανο λήψεων αποφάσεων στα θέματα που άπτονται της Παιδείας, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών από την τοπική αυτοδιοίκηση, που ορίζει το άρθρο 16 του Συντάγματος και οι απορρέοντες αυτού νόμοι.

Η ΔΕΠ Νέας Σμύρνης εδρεύει στο Δημαρχείο (Ελ. Βενιζέλου 16, 17121 Νέα Σμύρνη), στον 5ο όροφο, στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου. Τηλ: 213-2025831 – 914

Αποτελείται από:

1. Πρόεδρο ΔΕΠ, (οριζόμενο από την Δημοτική Αρχή)
2. Εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Σμύρνης
3. Εκπρόσωπο του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης
4. Εκπρόσωπο του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης
5. Εκπρόσωπο της ΕΒΕΝΣ
6. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νέας Σμύρνης
7. Εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ Νέας Σμύρνης

Σε κάθε Συνεδρίαση της ΔΕΠ, η συζήτηση ακολουθεί την ορισμένη ημερήσια διάταξη θεμάτων και αποφασίζει με ψηφοφορία επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Η ΔΕΠ έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σε θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα της πόλης μας.

Η διάρθρωση της ΔΕΠ του Δήμου Νέας Σμύρνης είναι η εξής:

Δ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – 2018

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1
ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.ΜΕΛΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
3
ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ Μ.ΜΕΛΟΣ
4
ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΕΛΟΣ - Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
5
ΣΩΖΟΣ ΗΛ.ΜΕΛΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
6
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ Π.ΜΕΛΟΣ - ΕΛΜΕ
7
ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ Ζ.ΜΕΛΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
8
ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ.ΜΕΛΟΣ - Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1
ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩ.ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ - Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
2
ΠΡΙΜΗ Μ.ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ - ΕΛΜΕ
3
ΡΙΣΒΑΣ ΧΡ.ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
4
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Φ.ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ