1η Συνεδρίαση Ι
31-1-2019
1η Συνεδρίαση ΙΙ
31-1-2019
2η Συνεδρίαση
5-2-2019
3η Συνεδρίαση
18-2-2019
4η Συνεδρίαση
28-3-2019
5η Συνεδρίαση
22-4-2019
6η Συνεδρίαση
13-6-2019
7η Συνεδρίαση
19-06-2019
8η Συνεδρίαση
22-07-2019
10η Συνεδρίαση
01-09-2019
11η Συνεδρίαση
25-09-2019
12η Συνεδρίαση
01-10-2019
13η Συνεδρίαση
10-10-2019
14η Συνεδρίαση
10-10-2019
1η Συνεδρίαση
31-1-2018
3η Συνεδρίαση I
27-2-2018
3η Συνεδρίαση II
27-2-2018
4η Συνεδρίαση I
27-3-2018
4η Συνεδρίαση II
27-3-2018
4η Συνεδρίαση III
27-3-2018
5η Συνεδρίαση I
25-4-2018
5η Συνεδρίαση II
25-4-2018
5η Συνεδρίαση III
25-4-2018
6η Συνεδρίαση
9-5-2018
7η Συνεδρίαση
13-6-2018
8η Συνεδρίαση
12-7-2018
10η Συνεδρίαση I
30-7-2018
10η Συνεδρίαση II
30-7-2018
10η Συνεδρίαση III
30-7-2018
12η Συνεδρίαση
12-9-2018
13η Συνεδρίαση
5-10-2018
14η Συνεδρίαση
5-10-2018
15η Συνεδρίαση I
30-10-2018
15η Συνεδρίαση II
30-10-2018
16η Συνεδρίαση
15-11-2018
17η Συνεδρίαση
21-11-2018
18η Συνεδρίαση
21-11-2018
19η Συνεδρίαση
29-11-2018
20η Συνεδρίαση Ι
18-12-2018
20η Συνεδρίαση ΙΙ
18-12-2018
20η Συνεδρίαση ΙΙΙ
18-12-2018
1η Συνεδρίαση I
27-1-2017
1η Συνεδρίαση II
27-1-2017
1η Συνεδρίαση III
27-1-2017
2η Συνεδρίαση I
28-2-2017
2η Συνεδρίαση II
28-2-2017
2η Συνεδρίαση III
28-2-2017
3η Συνεδρίαση
5-3-2017
5η Συνεδρίαση Ι
28-3-2017
5η Συνεδρίαση ΙΙ
28-3-2017
5η Συνεδρίαση ΙΙΙ
28-3-2017
6η Συνεδρίαση Ι
26-4-2017
6η Συνεδρίαση ΙΙ
26-4-2017
7η Συνεδρίαση Ι
25-5-2017
7η Συνεδρίαση ΙΙ
25-5-2017
7η Συνεδρίαση ΙΙΙ
25-5-2017
8η Συνεδρίαση Ι
26-6-2017
8η Συνεδρίαση ΙΙ
26-6-2017
8η Συνεδρίαση ΙΙΙ
26-6-2017
11η Συνεδρίαση
13-9-2017
12η Συνεδρίαση
27-9-2017
13η Συνεδρίαση
27-9-2017
14η Συνεδρίαση Ι
25-10-2017
14η Συνεδρίαση ΙΙ
25-10-2017
15η Συνεδρίαση
15-11-2017
16η Συνεδρίαση
15-11-2017