Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα ζητήματα που αφορούν το Δήμο μας.

Οποιοσδήποτε κάτοικος του Δήμου μας επιθυμεί να κατεβάσει στο πεζοδρόμιο ογκώδη αντικείμενα ή μπάζα πρέπει πρωτύτερα να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου και να πληρώσει το αντίστοιχο τέλος (1,47 Ευρώ / σακούλα ή 14,75 ευρώ το κυβικό). Θα ακολουθήσει η άμεση αποκομιδή τους από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση το πρόστιμο είναι 60,00 ευρώ/ανά τετραγωνικό μέτρο.
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Εσόδων Δήμου Νέας Σμύρνης: Ελευθερίου Βενιζέλου 14, 2ος όροφος

Τους κάδους αποκομιδής μπάζων τους τοποθετούν ιδιώτες, τους οποίους εσείς επιλέγετε χωρίς ο Δήμος να έχει καμία ανάμειξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ:
Πριν την τοποθέτηση του κάδου από ιδιώτη πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί από εσάς η κίνηση αυτή στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου (2ος όροφος) με μια απλή αίτηση. Για παραμονή του κάδου αυτού έως δύο ημέρες δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση. Από 3 ημέρες έως ένα μήνα το τέλος ανέρχεται σε 120,00 ευρώ, ποσό που πρέπει να εξοφληθεί πριν την τοποθέτηση του κάδου, στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου. Ο Δήμος διενεργεί συνεχείς ελέγχους σε όλους τους δρόμους της Νέας Σμύρνης προκειμένου να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη χρήση κάδων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση το πρόστιμο είναι 480,00 ευρώ.

Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Εσόδων Δήμου Νέας Σμύρνης: Ελευθερίου Βενιζέλου 14, 2ος όροφος.