ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Σμύρνης, μετά από εισήγηση του Δήμαρχου, αποφάσισε την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο ευαίσθητων ομάδων δημοτών:

Πιο συγκεκριμένα η απαλλαγή αφορά νοικοκυριά μακροχρόνια ανέργων, οικονομικά αδύναμων, πολυτέκνων, ατόμων με αναπηρία, τριτέκνων οικογενειών και μονογονεϊκών οικογενειών που διαμένουν στη Νέα Σμύρνη.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΑΙΤΗΣΗ

  • ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΙ
  • ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
  • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  • ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
  • ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΤ & ΔΦ

Συννημένα τα σχετικά έντυπα και η αίτηση