ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 3η  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 3η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

3 η Συνάντηση Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 : Εξαρτήσεις και Γονεϊκότητα Εφαρμογή κατά την περίοδο #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ Εισηγήσεις: Κων/νος Κοκκώλης Ψυχίατρος-Εξαρτησιολόγος, Αναπλ. ∆ιευθυντής Εφαρµογής Προγραµµάτων Ο.ΚΑ.ΝΑ. Σώτια Μακαρώνη Ψυχολόγος Υγείας

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

  Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την με αρ.πρ.32821/ΔΥΜΣ/Φ.5/38/ΥΨηΔ/20-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού, το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΠ Νέας