ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση 52 κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων σε στέγαστρα και τη συντήρηση των στεγάστρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση 52 κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων σε στέγαστρα και τη συντήρηση των στεγάστρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης

Ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης διακηρύσσει ότι την 31/10/2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 π. µ., στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Νέας Σµύρνης (Ελ. Βενιζέλου 14 στον 6ο) ενώπιον της αρµόδιας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη στο χώρο ανέγερσης του νέου Βιοκλιματικού Γυμναστηρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη στο χώρο ανέγερσης του νέου Βιοκλιματικού Γυμναστηρίου

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης επισκέφθηκε το Δήμο μας και επιθεώρησε μαζί με το Δήμαρχο κ. Σταύρο Τζουλάκη, τον χώρο που θα ανεγερθεί το Νέο Βιοκλιματικό Γυμναστήριο, επί της

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Θεραπευτική κολύμβηση για άτομα με κινητικές αναπηρίες και ΣΚΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Θεραπευτική κολύμβηση για άτομα με κινητικές αναπηρίες και ΣΚΠ

Ο ∆ήμος Νέας Σμύρνης θα υλοποιήσει πρόγραμμα θεραπευτικής κολύμβησης για άτομα με κινητικές αναπηρίες και ΣΚΠ, στο ∆ημοτικό Κολυμβητήριο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132025881-891-896 Ελ. Βενιζέλου 78, 1ος όροφος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα BABY SWIMMING για παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 3 ετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόγραμμα BABY SWIMMING για παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 3 ετών

Ο ∆ήμος Νέας Σμύρνης θα υλοποιήσει το πρόγραμμα BABY SWIMMING, στη μικρή πισίνα ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132025881-891-896 Ελ. Βενιζέλου 78, 1ος όροφος Οι ημέρες που θα γίνονται τα

Συντήρηση και αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος (Επαναπροκήρυξη)

Συντήρηση και αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος (Επαναπροκήρυξη)

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 148/2019 ΑΟΕ Επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση

Εξυγίανση πεύκων και καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων

Εξυγίανση πεύκων και καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για την υπηρεσία με τίτλο #Εξυγίανση