ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΟΟ Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, βάσει της υπ. αρ. 220/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 2η  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 2η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

  2η Συνάντηση Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 : «Εμβολιασμοί παιδιών και εφήβων Εφαρμογή κατά την περίοδο #ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ» Εισήγηση: Μαρίζα Τσολιά Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ Διευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία στάσεων στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία στάσεων στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος νέας Σμύρνης προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική,φανερή και προφορική για την εκποίηση δύο οχημάτων του Δήμου και πενήντα μεταλλικών κάδων που θα πραγματοποιηθεί στις 17/11/2020.