Από τη Σμύρνη της Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη της Αττικής – 16ο μέρος

Από τη Σμύρνη της Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη της Αττικής – 16ο μέρος

[Φωτό: Το τμήμα του Νέου Σχεδίου Αθηνών (επιτροπή Καλλιγά, 1924), όπου απεικονίζεται το νέο προάστιο της Νέας Σμύρνης. Με αριθμούς σημειώνεται η θέση των: 1. εμπορικό τμήμα (καταστήματα, λέσχη, γραφεία),

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ».

Από τη Σμύρνη της Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη της Αττικής – 15ο μέρος

Από τη Σμύρνη της Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη της Αττικής – 15ο μέρος

(Φωτό: Σύμβαση μεταξύ του ελληνικού κράτους και της γαλλικής εταιρείας Boulevard Haussmann σχετικά με την ανέγερση της Νέας Σμύρνης, 1930.) Φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από την ίδρυση της πόλης μας.

Από τη Σμύρνη της Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη της Αττικής – 13ο μέρος

Από τη Σμύρνη της Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη της Αττικής – 13ο μέρος

  (Φωτό: Το νοτιοανατολικό τμήμα του συνοικισμού της Νέας Σμύρνης. Στα δεξιά διακρίνεται το αγίασμα της Αγίας Παρασκευής.) Φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από την ίδρυση της πόλης μας. Μέσα απ’

15 Αυγούστου: Κοίμησις της Θεοτόκου

15 Αυγούστου: Κοίμησις της Θεοτόκου

Την Ἐν Πρεσβείαις Ἀκοίμητον Θεοτόκον, Καὶ Προστασίαις Ἀμετάθετον Ἐλπίδα, Τάφος Καὶ Νέκρωσις Οὐκ Ἐκράτησεν· Ὡς Γὰρ Ζωῆς Μητέρα, Πρὸς Τὴν Ζωὴν Μετέστησεν, Ὁ Μήτραν Οἰκήσας Ἀειπάρθενον (Κοντάκιον Ἦχος Πλ. Β΄).

Από τη Σμύρνη της Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη της Αττικής – 12ο μέρος

Από τη Σμύρνη της Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη της Αττικής – 12ο μέρος

  (Φωτό: Τα απομεινάρια του φημισμένου Σπόρτινγκ Κλαμπ στην προκυμαία της Σμύρνης μετά τη μεγάλη πυρκαγιά.) Φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από την ίδρυση της πόλης μας. Μέσα απ’ αυτή τη

Από τη Σμύρνη της Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη της Αττικής – 11ο μέρος

Από τη Σμύρνη της Ιωνίας στη Νέα Σμύρνη της Αττικής – 11ο μέρος

  (Φωτό: Σμύρνη: η ξακουστή μητρόπολη στις φλόγες, Σεπτέμβριος 1922) Φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από την ίδρυση της πόλης μας. Μέσα απ’ αυτή τη σελίδα, θα κάνουμε μια αναδρομή (σε