ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Ενημέρωση για την χορήγηση προνοιακών παροχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ενημέρωση για την χορήγηση προνοιακών παροχών

Σύμφωνα με το ΦΕΚ5855/τεύχος Β’/28.12.2018 ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Aλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) από 1 Ιανουαρίου 2019 θα έχει την αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημερωτική εκδήλωση καθηγητών και γονέων σχετικά με τα προγράμματα Ρομποτικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημερωτική εκδήλωση καθηγητών και γονέων σχετικά με τα προγράμματα Ρομποτικής

Το γραφείο Παιδείας του δήµου Νέας Σµύρνης, διοργανώνει το Σάββατο 12-01-2019 και ώρα 10:00 π.µ., στην αίθουσα δηµοτικού συµβουλίου δήµου Νέας Σµύρνης...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κλειστά τα σχολεία 8/1 στη Νέα Σμύρνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κλειστά τα σχολεία 8/1 στη Νέα Σμύρνη

Μετά από εξέταση όλων των πιθανών ενδεχομένων, αποφασίστηκε τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο μας, για προληπτικούς λόγους, να παραμείνουν κλειστά στις 8 Ιανουαρίου 2019. Οι βρεφονηπιακοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Έχοντας υπ’ όψη: α) το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77 /Α΄/ 30-03-1981), β) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, γ) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, δ) τις διατάξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διαθέσιμος θερμαινόμενος χώρος στη Νέα Σμύρνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διαθέσιμος θερμαινόμενος χώρος στη Νέα Σμύρνη

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων, διαθέτει θερμαινόμενο χώρο για τη φιλοξενία αστέγων, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών. Την Παρασκευή 28/12/18 θα παραμείνει ανοιχτό σε 12ωρη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διοργανώνει απευθείας διάθεση προϊόντων “Χωρίς μεσάζοντες”, στο πλαίσιο των κοινωνικών του δραστηριοτήτων. Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 30/12/18, στο κτήμα Δέγλερη, στην Άνω Νέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω τους Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επισκευή-συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επισκευή-συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω τους Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,