ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απ’ευθείας ανάθεση έργου (κατηγορία Υδραυλικά), με τίτλο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απ’ευθείας ανάθεση έργου (κατηγορία Υδραυλικά), με τίτλο: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων»

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», προϋπολογισμού 19.991,94€ (24.790,00€ με ΦΠΑ 24%) την Πέμπτη 27

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής µε πάγια αντιµισθία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής µε πάγια αντιµισθία

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση µιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις µέλους του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Βράβευση εισαχθέντων στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας και αριστούχων αποφοίτων έτους 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Βράβευση εισαχθέντων στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας και αριστούχων αποφοίτων έτους 2018

Σε μια λιτή, αλλά έντονα φορτισμένη συναισθηματικά τελετή, πραγματοποιήθηκε χθες στο Ίδρυμα Ευγενίδου, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η τελετή βράβευσης των αποφοίτων και των αριστούχων του έτους 2018 των σχολείων της πόλης μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Ιεροψαλτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Ιεροψαλτών

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του ∆ήμου Νέας Σμύρνης, που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Ν.Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία ∆ημοτικού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Χριστούγεννα με τα ΚΑΠΗ της πόλης μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Χριστούγεννα με τα ΚΑΠΗ της πόλης μας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της χορωδίας των ΚΑΠΗ της πόλης μας, υπό την διεύθυνση του μαέστρου κυρίου Πασχάλη Τόνιου στον Πολιτιστικό πολυχώρο «Γαλαξίας», στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Νέας Σμύρνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Νέας Σμύρνης

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για τη «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Οχημάτων Έτους 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Οχημάτων Έτους 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Συντήρηση & επισκευή περίφραξης – αύλειων χώρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Συντήρηση & επισκευή περίφραξης – αύλειων χώρων

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές...