ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέα δημοτικά λεωφορεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέα δημοτικά λεωφορεία

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες του και τους επισκέπτες της πόλης να χρησιμοποιούν τη Δημοτική Συγκοινωνία δωρεάν για τις μετακινήσεις τους, αξιοποιώντας τις τρεις γραμμές που λειτουργούν καθημερινά.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διάκριση για την Υπηρεσία Καθαριότητας στην διεθνή έκθεση Verde.tec

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διάκριση για την Υπηρεσία Καθαριότητας στην διεθνή έκθεση Verde.tec

Η πλατφόρμα CleanBot που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης έλαβε το βραβείο στην Κατηγορία: Διεργασίας Βραβείο: Applications Εκ μέρους του Δήμου, το παρέλαβε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μεταφορές προσώπων, εκδρομές κλπ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μεταφορές προσώπων, εκδρομές κλπ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων – μελετών – παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2018 (σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρ. 118 του Ν.4412/2016)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων – μελετών – παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2018 (σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρ. 118 του Ν.4412/2016)

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 για την επιλογή

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018

Ο Δήμος μας, μετά την υπ αριθμ 206/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 61ΒΞΩΚ3-ΓΥ7 προσκαλεί ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  δικαιολογητικά  για  συνεργασία με τον Δήμο Νέας Σμύρνης, για συλλογή προς ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σεμινάριο βασικών Α’ βοηθειών-ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σεμινάριο βασικών Α’ βοηθειών-ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση)

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και τους Εθελοντές Διασώστες...

Πρόσκληση για την πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Πρόσκληση για την πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Ο Δήμος μας, μετά την υπ αριθμ 206/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 61ΒΞΩΚ3-ΓΥ7 προσκαλεί ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  δικαιολογητικά  για  συνεργασία με τον Δήμο Νέας Σμύρνης, για συλλογή προς ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μίσθωση Ακινήτου – Α’ ΚΑΠΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μίσθωση Ακινήτου – Α’ ΚΑΠΗ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ” προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου προκειμένου να μεταστεγασθεί το Α΄ ΚΑΠΗ του Δήμου