ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής την προμήθεια με τίτλο «Προμήθειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους με χρήση της κοστολόγησης του κύκλου ζωής την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Νέας Σμύρνης» με αρ. μελ. 1/2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Μικροπεριφερειακών Η/Υ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Μικροπεριφερειακών Η/Υ

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου & Δημοτικού Σχολείου «Ο Άγιος Ανδρέας» Νέας Σμύρνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαγωνισμός για την εκμετάλλευση του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου & Δημοτικού Σχολείου «Ο Άγιος Ανδρέας» Νέας Σμύρνης

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 16, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου, που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ασφαλτοτάπητες Οδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ασφαλτοτάπητες Οδών

1. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝ», αρ. μελέτης: 59/2017 και προϋπολογισμό δημοπράτησης €#806,451,61# με αναθεώρηση, προ ΦΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια κάδων απορριμάτων, ανταλλακτικών κάδων και συντήρηση κάδων απορριμάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια κάδων απορριμάτων, ανταλλακτικών κάδων και συντήρηση κάδων απορριμάτων

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΛΑΚΚΩΝ” (Αρ. Μελ. 57/2016), με προϋπολογισμό 73.700,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαμόρφωση χώρου μουσείου Θεάτρου Σκιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Διαμόρφωση χώρου μουσείου Θεάτρου Σκιών

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ (Αρ. Μελ. 56/2017) προϋπολογισμού #74.300# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 σε συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, η «Προμήθεια εορταστικού