ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ” προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου προκειμένου να μεταστεγασθεί το Α΄ ΚΑΠΗ του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων

O Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στo Τεύχος του Διαγωνισμού και πάντα σύμφωνα με

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρακτικό Κλήρωσης Ασκουμένων Δικηγόρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρακτικό Κλήρωσης Ασκουμένων Δικηγόρων

Στη Νέα Σμύρνη, σήμερα Δευτέρα 26/3/2018 και ώρα 14:00, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, στον 4ο όροφο (Ελ. Βενιζέλου 14) πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση των κάτωθι υποψηφίων,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Νέα Σμύρνη επίσημο μέλος στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων Μάθησης της UNESCO

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Νέα Σμύρνη επίσημο μέλος στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων Μάθησης της UNESCO

Επίσημο μέλος του παγκοσμίου δικτύου ΠΟΛΕΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ της UNESCO ανακηρύχτηκε ο Δήμος Νέας Σμύρνης στις 20 Μαρτίου 2018, με την αποστολή Πιστοποιητικού Μέλους του Ευρωπαϊκού Γραφείου της UNESCO.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός”

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισµός» του ∆ήµου Νέας Σµύρνης: Έχοντας υπ’ όψη: 1. Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Υπηρεσίες Φύλαξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Υπηρεσίες Φύλαξης

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ», προϋπολογισμού #161.290,32€# πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση, στο Δήμο Νέας Σμύρνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση, στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 26-3-2018 και ώρα 14:00, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, στον 4ο όροφο (Ελ. Βενιζέλου 14), θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση των κάτωθι υποψηφίων, στο πλαίσιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Λειτουργία Ψηφιακού Μουσείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Λειτουργία Ψηφιακού Μουσείου

Το Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισµός» του ∆ήµου Νέας Σµύρνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά, για την «Λειτουργία Ψηφιακού Μουσείου» σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και πάντα