ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σεμινάριο βασικών Α’ βοηθειών-ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σεμινάριο βασικών Α’ βοηθειών-ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση)

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και τους Εθελοντές Διασώστες...

Πρόσκληση για την πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Πρόσκληση για την πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Ο Δήμος μας, μετά την υπ αριθμ 206/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 61ΒΞΩΚ3-ΓΥ7 προσκαλεί ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  δικαιολογητικά  για  συνεργασία με τον Δήμο Νέας Σμύρνης, για συλλογή προς ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μίσθωση Ακινήτου – Α’ ΚΑΠΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μίσθωση Ακινήτου – Α’ ΚΑΠΗ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ” προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου προκειμένου να μεταστεγασθεί το Α΄ ΚΑΠΗ του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εργασίες συντήρησης και περιποίησης πρασίνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εργασίες συντήρησης και περιποίησης πρασίνου

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Οφθαλμολογικός Έλεγχος Νηπίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Οφθαλμολογικός Έλεγχος Νηπίων

Με πρωτοβουλία των Οπτικών Καταστημάτων και του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης μας σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου Νέας Σμύρνης, πραγματοποιήθηκε εθελοντική δράση Οφθαλμολογικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Hardware

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια Hardware

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής την προμήθεια με τίτλο «Προμήθειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους με χρήση της κοστολόγησης του κύκλου ζωής την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Νέας Σμύρνης» με αρ. μελ. 1/2018.