ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΖΟΝΤΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΖΟΝΤΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΚΑΥΣΩΝΑ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης σας ενημερώνει πως στο πλαίσιο αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών και του καύσωνα, παρατείνεται μέχρι