ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

  Μία νέα δράση ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης στον αέρα! Η Διαδικτυακή πλατφόρμα WEB RADIO – TV του Δήμου Νέας Σμύρνης είναι πλέον γεγονός και εκπέμπει.

Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου

Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

  Την Παρασκευή 2 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί διανομή του προγράμματος ΤΕΒΑ στους ωφελούμενους που θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα. Για την αποφυγή του συγχρωτισμού, οι ωφελούμενοι χρειάζεται να προσέλθουν στην

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ “ΙΑΣΙΣ” ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ “ΙΑΣΙΣ” ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

  Απέδωσε καρπούς η συνεργασία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης με την ΑμΚΕ “ΙΑΣΙΣ” για να καλυφθούν ανάγκες ένδυσης και ωφελούμενων των Κοινωνικών Δομών. Η

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  Βραβεύτηκαν σήμερα από τον Δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη και τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Γιώργο Κρικρή οι μαθητές που “πρώτευσαν” στην ανακύκλωση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης. Τελευταία μέρα