ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, μέσω τους Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –

1821-2021

1821-2021

  Η αυριανή επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης σηματοδοτεί την πορεία ολοκλήρωσης της χώρας ως εθνικού κράτους και την ένταξή της σιγά-σιγά στην ευρωπαϊκή και