Διαμόρφωση χώρου για την μεταστέγαση του 4ου ΚΑΠΗ

Διαμόρφωση χώρου για την μεταστέγαση του 4ου ΚΑΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό