ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί διανομή του προγράμματος ΤΕΒΑ στους ωφελούμενους που έχουν ενημερωθεί με γραπτό μήνυμα. Για την αποφυγή του συγχρωτισμού, οι ωφελούμενοι χρειάζεται να προσέλθουν στην ώρα