Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2017.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
28/11/2017 02:00:0007/12/2017 12:03:48Κόψιμο επικίνδυνων δενδρωνΩΟΜΨΩΚ3-ΥΟΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50
08/11/2017 02:00:0027/11/2017 15:10:24Καθορισμός Κοινοχρήστων Χώρων για την τοποθέτηση πληροφοριακών-διαφημιστικών πινακίδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩ3ΑΞΩΚ3-Ε6ΠΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ49
08/11/2017 02:00:0010/11/2017 13:27:35Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση Αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΦΔΚΩΚ3-6Θ8ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ48
08/11/2017 02:00:0010/11/2017 13:22:09Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού Ομήρου στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Α΄ φάσης του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου και Παλαιολόγου»62ΕΠΩΚ3-7ΛΠΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ47
08/11/2017 02:00:0009/11/2017 12:30:26Κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν. χώρων με Χριστουγεννιάτικα είδη έτους 20177Δ8ΠΩΚ3-3ΦΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46
26/10/2017 03:00:0027/11/2017 15:06:37Ονοματοδοσία της ανώνυμης Πλατείας του Ο.Τ. 121, σε Ιμβρου και ΤενέδουΩΧΒΦΩΚ3-4ΡΦΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ45
06/09/2017 03:00:0007/09/2017 14:53:23Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπαρ. 53/2013 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου περί του νέου κανονισμού περιπτέρων σύμφωνα με το Ν. 4257/2014ΩΝΡΗΩΚ3-ΨΧΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
06/09/2017 03:00:0008/09/2017 11:28:23Λήψη Απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντων (σχολαζόντων) κουβουκλίων Περιπτέρων και κατάργηση θέσεων6ΖΑΠΩΚ3-Ζ5ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
17/07/2017 03:00:0028/07/2017 08:17:09Λήψη απόφασης της θέσης μετατόπισης περιπτέρου786ΘΩΚ3-ΧΦΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2017
21/06/2017 03:00:0022/06/2017 14:27:31Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της υπαρ. 20/2017 απόφασης ΕΠΖ περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου του ΟΤ 172 Νέας Σμύρνης ως Χώρου Κοινοφελούς-Νηπιαγωγείου6Φ72ΩΚ3-ΔΕΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
21/06/2017 03:00:0008/09/2017 11:26:26Λήψη Απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντων (σχολαζόντων) κουβουκλίων Περιπτέρων και κατάργηση θέσεων63Η7ΩΚ3-ΟΛΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38
25/05/2017 03:00:0025/05/2017 15:28:33Συζήτηση και Ενημέρωση περί κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού - Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1723/τΒ/18-5-2017)6ΛΧΚΩΚ3-44ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
11/04/2017 03:00:0011/04/2017 10:45:30Έγκριση άρσης σε εκτέλεση της υπαρ. Α2744/2014 δικαστικής απόφασης & επανεπιβολή του Κ.Χ. στο Ρ.Σ. του Δήμου Ν. Σμύρνης6Ν0ΟΩΚ3-ΛΞΗΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ21
28/03/2017 03:00:0028/03/2017 14:41:20Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΨ56ΓΩΚ3-ΛΤ4ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ19
28/03/2017 03:00:0007/04/2017 09:58:47Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου του Ο.Τ. 172 του Δήμου Ν. Σμύρνης ως χώρου ΚΦ - ΝηπιαγωγείουΩΘ8ΞΩΚ3-1Ν9ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ20
28/03/2017 03:00:0024/05/2017 09:41:57Λήψη απόφασης μετατόπισης περιπτέρων και κατάργηση θέσεων σε ήδη υπάρχουσες θέσεις κενωθέντων κουβουκλίων7ΙΔΞΩΚ3-6Χ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27
18/01/2017 02:00:0020/01/2017 15:18:12Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως για τον Χαρακτηρισμό σε πεζόδρομο της οδού Ειρήνης, και των οδών 25ης Μαρτίου & 2ας Μαϊου από την οδό Ειρήνης έως την οδό Κων. ΠαλαιολόγουΩΨΡΑΩΚ3-ΩΔΝΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ4