Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2012.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
31/12/2012 00:00:0010/01/2013 10:57:53Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013.ΒΕΦΣΩΚ3-97ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252
31/12/2012 00:00:0010/01/2013 13:16:48Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2013ΒΕΦΣΩΚ3-ΝΞΓΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ254
31/12/2012 00:00:0017/01/2013 11:16:08Ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΕΦΖΩΚ3-8ΡΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ270
31/12/2012 00:00:0017/01/2013 10:53:33Διαγραφές οφειλετών από το βεβαιωτικό κατάλογο παράνομης στάθμευσης (Κ.Ο.Κ.) έτους 2004ΒΕΦΖΩΚ3-6Η3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258
31/12/2012 00:00:0017/01/2013 10:49:12Λήψη απόφασης για την «Προμήθεια βενζίνης» με απευθείας ανάθεσηΒΕΦΖΩΚ3-41ΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ257
31/12/2012 00:00:0017/01/2013 10:39:12Λήψη απόφασης για την Β’ Ομάδα της προμήθειας Λογισμικού και ηλεκτρονικών υλικών Ασφαλείας, με απευθείας ανάθεσηΒΕΦΖΩΚ3-Ρ7ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ255
31/12/2012 00:00:0017/01/2013 10:33:18Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΕΦΖΩΚ3-ΟΧΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ253
31/12/2012 00:00:0017/01/2013 10:44:54Λήψη απόφασης για την «Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων» με απευθείας ανάθεσηΒΕΦΖΩΚ3-ΔΑ3ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ256
31/12/2012 00:00:0017/01/2013 11:04:13α) Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, β) Έγκριση ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου». Αρ. Μελ.: 22/2012.ΒΕΦΖΩΚ3-Κ1ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ260
31/12/2012 00:00:0017/01/2013 11:12:39Παραχώρηση χώρου στάθμευσης δύο υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ.Ν. Σμύρνης.ΒΕΦΖΩΚ3-ΓΜΕΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ269
31/12/2012 00:00:0017/01/2013 10:58:08Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου»(αρ. μελέτης 22/2012)ΒΕΦΖΩΚ3-8ΚΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ259
31/12/2012 00:00:0017/01/2013 11:08:32Σχεδίου δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για Σύμφωνο των ΔημάρχωνΒΕΦΖΩΚ3-ΖΓ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ261
31/12/2012 00:00:0021/01/2013 14:22:26Σχέδιο δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για Σύμφωνο των ΔημάρχωνΒΕΙΒΩΚ3-ΔΨΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ261
18/12/2012 00:00:0020/12/2012 11:11:34Ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής δανείου του Δήμου μας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ΔανείωνΒ4ΜΕΩΚ3-306ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250
18/12/2012 00:00:0028/12/2012 14:00:15Έγκριση διαδικασιών δημοπράτησης του έργου από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μία ψηφιακή/βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο.Β4ΜΦΩΚ3-Π6ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 10:46:10Ενημέρωση του Σώματος επί των οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2011.Β45ΝΩΚ3-ΥΣΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 11:02:35Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης των δημοτικών οχημάτων.Β45ΝΩΚ3-5ΙΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 11:09:30Έκφραση γνώμης για ίδρυση Ενορίας με την επωνυμία «Ιερός Ναός Αγ. Χαραλάμπους Νέας Σμύρνης».Β45ΝΩΚ3-0Ο7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 11:34:46Ίδρυση Κοινωνικού ΦαρμακείουΒ45ΝΩΚ3-ΠΥ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 11:22:14Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το «Κέντρο Προστασίας του παιδιού Αττικής «ΜΗΤΕΡΑ».Β45ΝΩΚ3-ΠΒΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 10:52:26Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2013.Β45ΝΩΚ3-ΟΨΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 11:40:21Συμπλήρωση της υπ. αρ. 197/12 Α.Δ.Σ. που αφορά την τροποποίηση του Ο.Τ. αρ. 17 σε χώρο Δημοτικού Ωδείου.Β45ΝΩΚ3-ΟΑΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 12:16:12Eγκριση Ταμειακού Απολογισμού β’ Τριμήνου 2012.Β45ΝΩΚ3-ΟΥ5ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ246
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 11:44:10Παραχώρηση χώρου στάθμευσης ενός αυτοκινήτου χρηματαποστολής της Ελληνικής Τράπεζας επί της οδού Ελευθ. Βενιζέλου 53.Β45ΝΩΚ3-ΧΓΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 12:22:25Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.000,00# € για την επιχορήγηση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης.Β45ΝΩΚ3-ΕΝΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 12:25:27Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ-ΔΦ & Τ.Α.Π παρελθόντων ετώνΒ45ΝΩΚ3-4ΝΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ249
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 11:49:03Αποδοχή του ποσού #100.941,19# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης-Κατανομή και διάθεση του ποσού των #100.789,78# € στις Ε.Σ.Ε. του Δήμου Νέας Σμύρνης.Β45ΝΩΚ3-ΥΘ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 12:12:05Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την έκδοση εντύπου Κανονισμού ΚαθαριότηταςΒ45ΝΩΚ3-ΠΜΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245
30/11/2012 00:00:0013/12/2012 13:18:56Η’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012Β4ΜΒΩΚ3-ΓΜΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ233
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 11:14:17Eγκριση κατασκευής νησίδωνΒ45ΝΩΚ3-ΙΦΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 10:57:412η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Δήμου Νέας Σμύρνης».Β45ΝΩΚ3-ΙΒ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ235
30/11/2012 00:00:0006/12/2012 12:19:25Προσδιορισμός δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοιν. χώρων με χριστουγεννιάτικα είδηΒ45ΝΩΚ3-9ΦΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247
30/11/2012 00:00:0005/12/2012 10:07:52Διάθεση του χώρου 106 τ.μ. επί της οδού Αρτάκης 34.Β45ΜΩΚ3-Β7ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241
21/11/2012 00:00:0023/11/2012 10:22:45Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού β’ τριμήνου 2012Β4ΣΗΩΚ3-Τ5ΘΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ198
01/11/2012 00:00:0014/11/2012 10:56:59Γ’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.Β4Σ6ΩΚ3-8ΡΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205
01/11/2012 00:00:0014/11/2012 10:52:26Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Ποσού 1.381,60 ευρώ για τα εγκαίνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒ4Σ6ΩΚ3-ΘΑΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ219
01/11/2012 00:00:0021/11/2012 10:54:04Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #287,82# ευρώ για την Ηλεκτρονική Πύλη εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Νέας Σμύρνης.Β4ΣΞΩΚ3-ΘΛΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ210
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 10:12:32Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Δημοτικού ΦόρουΒ4ΣΦΩΚ3-77ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ207
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 10:33:10α) Έγκριση έκτατης επιχορήγησης ποσού #60.000# ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης και β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #60.000# στις ΕΣΕ.Β4ΣΦΩΚ3-6ΗΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 10:17:56Μεταφορά αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.Β4ΣΦΩΚ3-ΙΓ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ208
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 10:08:53Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 181/12 Απόφασης του Σώματος.Β4ΣΦΩΚ3-ΒΧΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 10:21:30Ορισμος υπευθύνου για την παραλαβή κλειδαρίθμου από τον ΟΑΕΔ.Β4ΣΦΩΚ3-2ΔΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ209
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 10:40:31Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά Τέλος Καθαριότητας Τάφου.Β4ΣΦΩΚ3-Ζ4ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 10:37:04Αποδοχή τελών καθαριότητας χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών οικονομικών ετών 2011-2012.Β4ΣΦΩΚ3-5ΕΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 11:04:44Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού α΄ τριμήνου 2012.Β4ΣΦΩΚ3-ΚΞΠΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ217
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 11:31:47Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΑΔΑΣΚΛΙΑΣ».(αρ. μελ. 66/2012).Β4ΣΦΩΚ3-0ΟΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 11:34:36Διόρθωση χρηματικών υπολοίπων Ν.Π.Δ.Δ.Β4ΣΦΩΚ3-ΘΧΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 11:27:46Aίτημα της Εταιρείας «Σταθμός αυτοκινήτων Ν. Σμύρνης Α.Ε. Παραχώρησης» σχετικά με την αναπροσαρμογή ανταποδοτικού τέλους καθ/τας.Β4ΣΦΩΚ3-Ρ31ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 11:22:00Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας.Β4ΣΦΩΚ3-ΤΔΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 11:17:01Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».Β4ΣΦΩΚ3-ΜΨΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 11:09:243η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ».Β4ΣΦΩΚ3-ΤΑΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ220
01/11/2012 00:00:0016/11/2012 13:30:12Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1954,20 ευρώ για τη διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίαςΒ4Σ9ΩΚ3-Ν1ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ218
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 12:42:09Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» (αρ. μελ. 66/2012).Β4ΣΦΩΚ3-ΚΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 12:36:03Έγκριση διάθεσης πίστωσης 280 ευρώ που αφορά πληρωμή παραστατικού.Β4ΣΦΩΚ3-ΨΨΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 12:39:05Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου» (αρ. μελ. 22/2012).Β4ΣΦΩΚ3-ΛΝ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226
01/11/2012 00:00:0026/11/2012 10:25:53Έγκριση διάθεση Πίστωσης για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες.Β4ΣΦΩΚ3-ΔΝ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211
01/11/2012 00:00:0004/12/2012 14:37:163η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».Β455ΩΚ3-819ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221
01/11/2012 00:00:0011/12/2012 09:28:37Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν Δημοτικό Φόρο.Β4ΣΦΩΚ3-Ρ43ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ216
01/11/2012 00:00:0011/12/2012 09:27:58Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ, του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της Δ.Η.Κ.Ε.Κ. του Δήμου ΚαλλιθέαΒ4ΣΙΩΚ3-ΖΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ203
01/11/2012 00:00:0019/12/2012 14:13:03Αποδοχή τελών καθαριότητας χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών οικονομικών ετών 2011-2012.Β4ΜΡΩΚ3-ΒΩ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213
01/11/2012 00:00:0030/11/2012 11:31:07Ζ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.Β4ΣΤΩΚ3-Φ9ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ206
01/11/2012 00:00:0010/12/2012 11:55:46Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν Δημοτικό Φόρο.Β4ΜΠΩΚ3-ΖΙΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ216
01/11/2012 00:00:0010/12/2012 11:49:44Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ, του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της Δ.Η.Κ.Ε.Κ. του Δήμου ΚαλλιθέαςΒ4ΜΠΩΚ3-ΔΙΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ203
01/11/2012 00:00:0028/11/2012 09:22:16Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ, του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της Δ.Η.Κ.Ε.Κ. του Δήμου ΚαλλιθέαςΒ4ΣΦΩΚ3-Δ5ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ203
01/11/2012 00:00:0003/12/2012 09:23:373η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».Β4ΣΦΩΚ3-ΙΑ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ221
01/11/2012 00:00:0003/12/2012 09:24:41Ζ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.Β4Σ6ΩΚ3-746ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ206
02/10/2012 00:00:0002/10/2012 13:59:42Κατανομή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΝΠΔΔ έτους 2012.Β4ΤΝΩΚ3-ΩΦΡΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ180
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 13:47:14Επικύρωση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 20ης , 21ης και 22ης έτους 2010.Β434ΩΚ3-7Η1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 13:42:51Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2011.Β434ΩΚ3-ΩΗΚΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ175
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 14:08:42Παράταση ΜίσθωσηςΒ434ΩΚ3-ΔΙΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ190
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 14:31:48Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικές Εργασίες στην ΑΠΧ 1ου – 10ου Δημ. Σχολείου». Αρ. Μελ.: 251/08.Β434ΩΚ3-ΔΞΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 14:18:18Ανανέωση άδειας στάθμευσης ενός οχήματος χρηματαποστολής της Τράπεζας Κύπρου.Β434ΩΚ3-ΙΚΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 14:27:26Μετατόπιση ΠεριπτέρουΒ434ΩΚ3-Χ67ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 14:24:17Μετατόπιση ΠεριπτέρουΒ434ΩΚ3-ΩΚΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 13:55:22Τροποποίηση της υπ. αρ. 155/12 Α.Δ.Σ. που αφορά την καταβολή επιδόματος υπαλλήλων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011.Β434ΩΚ3-Α28ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ186
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 14:04:08Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.019,02# € που αφορά αναδρομικά βαρέων και ανθυγιεινών ενιαίου μισθολογίου υπαλλήλων του Δήμου μας από 1.11.2011 έως 31.12.2011.Β434ΩΚ3-4ΜΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 13:58:55Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης.Β434ΩΚ3-82ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ187
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 14:34:44Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για χαρακτηρισμό μέρους του Ο.Τ. αρ. 17 σε χώρο Δημοτικού Ωδείου.Β434ΩΚ3-ΖΔ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 13:51:23Αποδοχή του ποσού #100.941,19# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – Κατανομή και διάθεση ποσού των #100.789,78# € στις Ε.Σ.Ε. του Δήμου Νέας Σμύρνης.Β434ΩΚ3-ΙΨΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184
02/10/2012 00:00:0008/10/2012 14:15:04Ειδικό Μέλος της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών για το διαγωνισμό της «Προμήθειας αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Νέας Σμύρνης».Β434ΩΚ3-Γ3ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 10:29:53Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού «6.415,32 # €.Β43ΕΩΚ3-Ρ2ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178/2012
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 10:50:24Αποδοχής της υπ.’ αρ. 102/2012 Α.Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α., η οποία αφορά την εξυπηρέτηση του Δήμου Νέας Σμύρνης στο ΣΜΑ Σχιστού.Β43ΕΩΚ3-ΡΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185/2012
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 10:37:00Έγκρισης Σχεδίου Δράσης 2012 – 2013 του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.Β43ΕΩΚ3-Τ7ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182/2012
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 10:24:44Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #4.815,59 # €.Β43ΕΩΚ3-4ΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177/2012
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 11:01:101η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ»Β43ΕΩΚ3-ΣΟΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191/2012
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 11:07:56Έγκρισης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ ΑξίαςΒ43ΕΩΚ3-ΤΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198/2012
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 10:55:30Eπανέκδοσης Χ.Ε.Π.Β43ΕΩΚ3-Η9ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ188/2012
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 10:41:46Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.Β43ΕΩΚ3-ΖΚ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183/2012
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 11:12:39Έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. Μελ.: 293/09.Β43ΕΩΚ3-Β5ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/2012
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 11:25:25Έγκρισης κατασκευής νησίδων στην οδό Αγησιλάου.Β43ΕΩΚ3-ΜΕ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ202/2012
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 11:34:09α) Συμμετοχής των εκλεγμένων γυναικών στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο από 19 έως 21 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, β) Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης.Β43ΕΩΚ3-9Λ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/2012
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 11:18:29Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπούΒ43ΕΩΚ3-5Ι4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200/2012
02/10/2012 00:00:0016/10/2012 11:29:24Διατήρησης του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου.Β43ΕΩΚ3-ΜΥΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176/2012
29/08/2012 00:00:0031/10/2012 13:00:17Ενημέρωση για τις εξελίξεις και τα οικονομικά των Ο.Τ.Α.-ΚινητοποιήσειςΒ432ΩΚ3-4ΙΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174
25/08/2012 00:00:0001/08/2012 12:51:05α) Αποδοχή ποσού 7.744,00 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά τον σχολικό τροχονόμο, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης των 7.732,38 ευρώ (καθαρό ποσό) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης.Β40ΖΩΚ3-ΣΘΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 13:26:38Παράταση Μισθώσεων.Β40ΖΩΚ3-Ρ10ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 14:23:35Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #13.000,00# € από τον Κ.Α. 15.6699.0014, β) Απ’ ευθείας ανάθεση για την ομάδα «Α» σύμφωνα με την υπ. αρ. 42/2012 Μελέτη.Β40ΖΩΚ3-ΓΚ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 14:19:19Λήψη απόφασης για την προμήθεια εργαλείων συνεργείων με απευθείας ανάθεση.Β40ΖΩΚ3-ΤΒΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 13:01:24Aναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.Β40ΖΩΚ3-ΜΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ148
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 13:14:322η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».Β40ΖΩΚ3-Β6ΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ152
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 14:00:35Έγκριση ανανέωσης σύμβασης εργασίας μεταξύ Δήμου και ΕΣΔΝΑ.Β40ΖΩΚ3-ΔΣΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 14:04:07Παρακράτηση ετήσιας εισφοράς του Δήμου Νέας Σμύρνης προς τον ΕΣΔΝΑ από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού.Β40ΖΩΚ3-Β7ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 14:35:31Παράταση σύμβασης Φυσικού Αερίου ΔΕΠΑ.Β40ΖΩΚ3-ΚΣΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ166
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 14:40:47Συμμετοχή σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη στα πλαίσια της πρόσκλησης 40 με αρ. πρωτ. 2399/3.7.2012 της Περιφέρειας Αττικής.Β40ΖΩΚ3-6ΣΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 14:46:23Δέσμευση χώρου στάθμευσης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.Β40ΖΩΚ3-46ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 15:17:21Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και ΔΗΚΕΚ του Δήμου Καλλιθέας.Β40ΖΩΚ3-ΘΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 15:32:59Υποβολή πρότασης στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού αδειών τύπου Α και Β άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έτος 2013.Β40ΖΩΚ3-ΧΝ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 15:39:57Oρθή επανάληψη της υπ. αρ. 136/12 Α.Δ.Σ. που αφορά την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών.Β40ΖΩΚ3-ΨΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ146
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 15:36:22Καταβολή επιδόματος υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011.Β40ΖΩΚ3-Ο5ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ155
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 15:03:06Απόψεις του Δήμου Νέας Σμύρνης σχετικά με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας επί κτιρίου στη θέση Ελ. Βενιζέλου 142 της εταιρείας WIND A.E.B.E. στο Δήμο Νέας Σμύρνης Περιφερείας Αττικής.Β40ΖΩΚ3-7ΦΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 15:08:54Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Διαμόρφωση Πλατείας Καρύλλου Νέας Σμύρνης». Αρ. Μελ.: 293/2009.Β40ΖΩΚ3-8ΝΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 14:58:52Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου :«Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων». Αρ. Μελ.: 251/2009.Β40ΖΩΚ3-4ΘΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 13:32:06Ανατροπή της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και διαγραφή της δέσμευσης.Β40ΖΩΚ3-ΤΑ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ156
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 14:08:03α) Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού #60.000# € για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης και β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #60.000# € στις Ε.Σ.Ε.Β40ΖΩΚ3-ΔΘΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 13:19:442η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».Β40ΖΩΚ3-ΑΦΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ153
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 14:12:51Πρόσληψη καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων με σύμβαση έργου, για το σχολικό έτος 2012-2013.Β40ΖΩΚ3-ΣΣΧΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ163
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 13:54:11Διαγραφές οφειλετών από το βεβαιωτικό κατάλογο παράνομης στάθμευσης (Κ.Ο.Κ.) έτους 2003.Β40ΖΩΚ3-ΩΓ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158
25/07/2012 00:00:0001/08/2012 13:50:09Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους λόγω μεταβίβασης μέρους της οφειλής σε νέο οφειλέτη.Β40ΖΩΚ3-269ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157
25/07/2012 00:00:0027/07/2012 12:20:26Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2011 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Δήμου Νέας Σμύρνης».Β41ΑΩΚ3-5ΙΦΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ151
25/07/2012 00:00:0027/07/2012 12:03:10Kατανομή εγκεκριμένων θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.Β41ΑΩΚ3-8ΨΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ150
25/07/2012 00:00:0027/07/2012 11:18:26Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #14.647,80# € που αφορά καταβολή κρατήσεων υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ.Β41ΑΩΚ3-ΒΤΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159
25/07/2012 00:00:0014/09/2012 12:42:04Ε’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.Β40ΖΩΚ3-4ΒΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ149
25/07/2012 00:00:0010/09/2012 14:49:27Ορθή Επανάληψη της Ε’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.Β4Θ6ΩΚ3-ΝΤ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ149
19/07/2012 00:00:0019/07/2012 12:39:22Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου.Β41ΙΩΚ3-ΑΚΞΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ145
28/06/2012 00:00:0026/06/2013 11:50:55Εκλογή μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Νέας Σμύρνης-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ».ΒΕΖ8ΩΚ3-ΡΔΗΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ107
07/06/2012 00:00:0003/07/2012 08:33:01Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011.Β4ΛΤΩΚ3-ΥΜ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
07/06/2012 00:00:0005/07/2012 11:55:17Aπ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας που αφορά την «Προμήθεια Ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου».Β41ΩΩΚ3-ΜΓΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 13:39:42Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #122.000,00# € για την επιχορήγηση Πολιτιστικών και Εξωραϊστικών Συλλόγων – Ιερών Ναών της Πόλης για το οικ. έτος 2012.Β4Λ0ΩΚ3-ΥΒΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 13:30:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #37.586,68# € που αφορά καταβολή κρατήσεων υπέρ του Τ.Π.ΔΥ. ΝΠΔΔ (Ν. 105/73).Β4Λ0ΩΚ3-ΔΧΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 13:35:23Διαγραφή παραστατικών χρήσης 2011 από απογραφή.Β4Λ0ΩΚ3-89ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 13:27:44Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #519,84# € που αφορούν αναδρομικά και ασθένειες υπαλλήλων του Δήμου.Β4Λ0ΩΚ3-ΥΦΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 12:41:15Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #184,89# € που αφορά ασθένεια υπαλλήλου του Δήμου μας.Β4Λ0ΩΚ3-9ΥΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 12:26:23Aπ΄ευθείας ανάθεσης της προμήθειας που αφορά την «Προμήθεια Ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου».Β4Λ0ΩΚ3-06ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 12:37:28Β’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.Β4Λ0ΩΚ3-ΔΥ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 13:45:351ηΑναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».Β4Λ0ΩΚ3-24ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ130
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 13:15:20α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #45.000,00# € από τον Κ.Α. 15.6232.0002, β) Απ’ ευθείας ανάθεση μίσθωσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Πρόγραμμα «Αθλοδιακοπές».Β4Λ0ΩΚ3-ΤΞΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 13:23:36α) Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Ένωση Ποντίων «Μαύρη Θάλασσα», β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης.Β4Λ0ΩΚ3-ΥΚΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 13:49:31Έγκριση Απολογισμού 2011 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».Β4Λ0ΩΚ3-Μ47ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ131
07/06/2012 00:00:0020/06/2012 13:04:32Κήρυξη Προμηθευτή ως έκπτωτου.Β4ΛΤΩΚ3-Τ0ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142
07/06/2012 00:00:0020/06/2012 12:55:53Δέσμευση χώρου στάθμευσης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.Β4ΛΤΩΚ3-ΖΝΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133
07/06/2012 00:00:0020/06/2012 12:59:52Χαρακτηρισμός ανωνύμου οδού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.Β4ΛΤΩΚ3-6Ρ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140
07/06/2012 00:00:0020/06/2012 12:52:07Διαγραφή Βεβαιωτικού Καταλόγου.Β4ΛΤΩΚ3-8ΕΙΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ124
07/06/2012 00:00:0013/06/2012 14:11:26Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 91/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75.Β4ΛΗΩΚ3-ΥΔΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 13:54:03Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας «Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Καθαριστικών Μηχανημάτων». Αρ. Μελ.: 21/2011.Β4Λ0ΩΚ3-Ρ1ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 15:24:26Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Διαμόρφωση Πλατείας Καρύλλου Νέας Σμύρνης». Αρ. Μελ.: 293/2009.Β4Λ0ΩΚ3-1ΔΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 15:28:37Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2011.Β4Λ0ΩΚ3-ΒΥΤΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ144
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 15:32:16Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δ’ Τριμήνου 2011Β4Λ0ΩΚ3-ΕΛΧΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ143
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 13:59:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.000# € για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης για τη Μάχη της Κρήτης.Β4Λ0ΩΚ3-3ΗΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 15:08:02Έγκριση Διάθεσης πίστωσης – Καταβολή αποζημίωσης.Β4Λ0ΩΚ3-ΑΗΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 15:11:28Eπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού.Β4Λ0ΩΚ3-ΝΙΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 15:15:47Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου : «Έργα Αναβάθμισης Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων Καθαριότητας». Αρ. Μελ.: 133/2010.Β4Λ0ΩΚ3-545ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 15:19:19Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργασίας: «Εργασίες αναβάθμισης ηχοθερμομονωτικών Συστημάτων Σχολικών Κτιρίων». Αρ. Μελ.: 128/11.Β4Λ0ΩΚ3-7ΤΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 12:45:02Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #7.391,62# € που αφορά καταβολή κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.Β4Λ0ΩΚ3-8ΡΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 12:32:03Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 80/2012 Α.Δ.Σ. σχετικά με την τοποθέτηση οριοδεικτών, σε οδούς της Πόλης.Β4Λ0ΩΚ3-ΣΤ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 12:50:46α) Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειοφόρος Ανάπτυξη» Κατηγορία πράξης με ΚΩΔ 4301 σύμφωνα με την πρόσκληση με κωδικό 1-13 της ΕΥΔ. ΕΠΠΕΡΑΑ, β) Δέσμευση καταβολής της ίδιας συμμετοχής (30%).Β4Λ0ΩΚ3-ΠΘΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135
07/06/2012 00:00:0014/06/2012 12:58:01Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #163.000,00# € για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και Φορέων της Πόλης.Β4Λ0ΩΚ3-ΒΨΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127
07/06/2012 00:00:0013/06/2012 14:07:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #10.113,56# € που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75.Β4ΛΗΩΚ3-ΘΡΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
07/06/2012 00:00:0012/06/2012 11:26:47Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση πράξης από το Πράσινο Ταμείο για τη πράξη «ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».Β4Λ1ΩΚ3-Θ3ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134
07/06/2012 00:00:0012/06/2012 11:21:07Δ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.Β4Λ1ΩΚ3-55ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ115
07/06/2012 00:00:0021/06/2012 11:52:03Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών.Β4Λ3ΩΚ3-4Ο1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136
07/06/2012 00:00:0028/06/2012 12:35:37Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011.Β4ΛΝΩΚ3-8ΗΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
23/05/2012 10:36:4623/05/2012 10:36:46Καθιέρωση 24ωρης και 12ωρης απασχόλησης σε Υπηρεσίες του ΔήμουΒ49ΑΩΚ3-2Α4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
03/05/2012 00:00:0008/05/2012 14:21:45Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ.Β49ΚΩΚ3-ΓΝ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
03/05/2012 00:00:0008/05/2012 14:28:51Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ.Β49ΚΩΚ3-Υ2ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93
03/05/2012 00:00:0008/05/2012 14:39:32Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ-ΔΦ & Τ.Α.Π παρελθόντων ετών.Β49ΚΩΚ3-ΧΓ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
03/05/2012 00:00:0008/05/2012 13:42:461η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».Β49ΚΩΚ3-ΖΡΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ105
03/05/2012 00:00:0007/05/2012 14:03:10Καθιέρωση 24ωρης και 12ωρης απασχόλησης σε Υπηρεσίες του ΔήμουΒ49ΛΩΚ3-ΟΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
03/05/2012 00:00:0008/05/2012 13:34:30Γ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.Β49ΚΩΚ3-Ε52ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ86
03/05/2012 00:00:0016/05/2012 13:10:43Πρόταση κατεδάφισης του κτιρίου επί των οδών Σινώπης 13 και Βουλγαροκτόνου 4 και ενέργειες για την έκδοση οικοδομικής άδειας κατεδάφισης του.Β49ΘΩΚ3-Μ1ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
03/05/2012 00:00:0016/05/2012 12:42:08Επικύρωση κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Επανάληψη)Β49ΘΩΚ3-ΖΡΒΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ81
03/05/2012 00:00:0016/05/2012 13:46:45Έγκριση όρων Σύμβασης Ερευνητικού Προγράμματος Δήμου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.Β49ΘΩΚ3-ΥΛΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107
03/05/2012 00:00:0015/05/2012 12:58:28α) Ανάθεση ασφάλιστρων πυρός ακινήτων, β) Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.Β49ΙΩΚ3-Ρ5ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87
03/05/2012 00:00:0015/05/2012 13:03:21α) Συγκρότηση Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), β) Εξουσιοδότηση των Μελών του ΣΕΜ όπως καταρτίσουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του και να τον αποστείλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.Β49ΙΩΚ3-ΒΦ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89
03/05/2012 00:00:0016/05/2012 13:06:36Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού.Β49ΘΩΚ3-ΞΞ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92
03/05/2012 00:00:0016/05/2012 13:15:07Μετατόπιση Περιπτέρου.Β49ΘΩΚ3-ΔΨΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97
03/05/2012 00:00:0016/05/2012 13:37:14Έγκριση υλοποίησης Φεστιβάλ παραδοσιακών και μοντέρνων χωρών.Β49ΘΩΚ3-Ω4ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104
03/05/2012 00:00:0016/05/2012 13:19:52Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης για τον 8ο Γύρο ημιαντοχής του Δήμου Νέας Σμύρνης.Β49ΘΩΚ3-ΥΙΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102
03/05/2012 00:00:0016/05/2012 13:23:54Έγκριση υλοποίησης προγράμματος «Αθλοδιακοπές»Β49ΘΩΚ3-92ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103
03/05/2012 00:00:0011/05/2012 10:48:57Παραχώρηση χώρου στάθμευσης ενός υπηρεσιακού αυτοκινήτου των ΕΛΤΑ Ν. Σμύρνης.Β49ΗΩΚ3-134ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98
03/05/2012 00:00:0011/05/2012 10:44:24Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #20.476,91# € που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75.Β49ΗΩΚ3-Χ5ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91
03/05/2012 00:00:0021/05/2012 10:00:21Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας Σμύρνης.Β492ΩΚ3-ΙΚΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83
03/05/2012 00:00:0021/05/2012 09:55:31Έγκριση διάθεσης Πίστωσης ποσού 10.000 € που θα διατεθεί για τα έξοδα μετάβασης (αεροπορικά εισιτήρια) & διαμονής της αντιπροσωπείας της αντιπροσωπείας του Δήμου Ν. Σμύρνης που θα επισκεφθεί τη πόλη Σισιάν της ΑρμενίαςΒ492ΩΚ3-ΕΚ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82
03/05/2012 00:00:0007/05/2012 11:47:19ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012Β49ΛΩΚ3-Ω54ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
03/05/2012 00:00:0007/05/2012 12:08:18Aπ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας, που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»Β49ΛΩΚ3-ΗΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106
03/05/2012 00:00:0007/05/2012 11:41:29Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ελαστικών επαναφερόμενων οριοδεικτώνΒ49ΛΩΚ3-ΤΧΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80
03/05/2012 00:00:0007/05/2012 12:04:08Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Μ.Κ.Ο. «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης 49 με Α.Π. : 206136/οικ. 6.1473/14.3.2012 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής ΑσφάλισηςΒ49ΛΩΚ3-ΟΡ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88
03/05/2012 00:00:0008/05/2012 14:08:49Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ». Αρ. Μελ. : 60/09.Β49ΚΩΚ3-Μ2ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101
03/05/2012 00:00:0008/05/2012 13:47:35Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΙΔΙΝΙΟΥ 28». Αρ. Μελ.: 149/2010.Β49ΚΩΚ3-4ΓΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99
03/05/2012 00:00:0008/05/2012 13:51:29Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου – 10ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ». Αρ. Μελ.: 73/09.Β49ΚΩΚ3-7Β6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100
03/05/2012 00:00:0015/05/2012 12:43:54Έγκριση ανανέωσης σύμβασης συνεργασίας με τον ΕΔΣΝΑ.Β49ΙΩΚ3-6ΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
03/05/2012 00:00:0008/06/2012 11:09:55Καθιέρωση 24ωρης και 12ωρης απασχόλησης σε Υπηρεσίες του ΔήμουΒ4ΛΕΩΚ3-ΟΞΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
11/04/2012 00:00:0011/04/2012 11:05:44Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 10.000 € που αφορά την αγορά φυλλαδίων για αθλητικές και προνοιακού χαρακτήρα κοινωνικές εκδηλώσεις.Β4ΩΓΩΚ3-Ξ06ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
11/04/2012 00:00:0011/04/2012 10:49:05Β’ Μερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2012.Β4ΩΓΩΚ3-Ψ01ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66
10/04/2012 14:34:5410/04/2012 14:34:54Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων προσκυρωτέας πρασιάςΒ4Ω0ΩΚ3-ΤΦΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72
10/04/2012 12:03:3417/05/2012 09:57:05Επικύρωση κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών : α) Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών.Β4Ω0ΩΚ3-8ΔΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71
10/04/2012 11:45:0210/04/2012 11:45:02Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά εκ παραδρομής χρέωση.Β4Ω0ΩΚ3-7ΕΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75
10/04/2012 10:05:2211/04/2012 11:32:58Β’ Μερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2012.Β4Ω0ΩΚ3-9ΦΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ66
10/04/2012 09:06:4210/04/2012 09:06:42Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 306,94 € που αφορά προμήθεια DIASPAY του Δήμου με τα Διατραπεζικά Συστήματα Α.ΕΒ4Ω0ΩΚ3-2ΛΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78
10/04/2012 09:03:3910/04/2012 09:03:39Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού.Β4Ω0ΩΚ3-8Υ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
10/04/2012 09:00:4710/04/2012 09:00:47Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού.Β4Ω0ΩΚ3-ΙΨΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76
10/04/2012 08:57:1410/04/2012 08:57:14Παραχώρηση χώρου στάθμευσης ενός αυτοκινήτου χρηματαποστολής.Β4Ω0ΩΚ3-5ΛΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74
10/04/2012 08:53:0810/04/2012 08:53:08Απόψεις του Δήμου Νέας Σμύρνης σχετικά με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας επί κτιρίου στη θέση Ελλησπόντου 25 της εταιρείας Vodafone-Παναφον ΑΕΕΤ στο Δήμο Νέας Σμύρνης Περιφέρειας Αττικής.Β4Ω0ΩΚ3-3Θ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73
10/04/2012 08:48:5011/04/2012 11:32:03Έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000 € που αφορά την αγορά φυλλαδίων για αθλητικές εκδηλώσεις.Β4Ω0ΩΚ3-0ΤΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
10/04/2012 08:45:5910/04/2012 08:45:59Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων γεωπονικής» Αρ. Μελ. 120/08.Β4Ω0ΩΚ3-ΗΚ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68
10/04/2012 08:42:2010/04/2012 08:42:20α) Έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης ποσού # 70.000# Ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης και β) Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #70.000# στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές.Β4Ω0ΩΚ3-692ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65
10/04/2012 08:38:5110/04/2012 08:38:51Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #1.689,23# € που αφορά προσκλήσεις, προμήθεια γλυκών – αναψυκτικών, για την ημέρα της Αιμοδοσίας.Β4Ω0ΩΚ3-2Φ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63
03/04/2012 00:00:0004/04/2012 11:36:38Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.Β4ΩΕΩΚ3-ΞΛΡΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ62
03/04/2012 00:00:0004/04/2012 11:41:20Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.Β4ΩΕΩΚ3-ΠΛΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ64
03/04/2012 00:00:0006/04/2012 13:50:21α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #45.000# € το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6733.0001 προϋπολογισμού έτους 2012 για δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης), β) Συγκρότησης Επιτροπής Διαχείρισης των ειδών διαβίωσης ή περίθαλψηςΒ4ΩΚΩΚ3-Ν78ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67
03/04/2012 00:00:0011/04/2012 11:27:05Έγκριση προγράμματος δράσης στο πλαίσιο της υπογραφής του «Συμφώνου Δημάρχων»Β4ΩΓΩΚ3-ΖΛΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
23/03/2012 00:00:0023/03/2012 14:06:32Αποδοχή του ποσού #100.941,19#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομή και διάθεση του ποσού των #100.789,78# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒ44ΧΩΚ3-ΦΥΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33
22/03/2012 00:00:0022/03/2012 10:44:18Έγκριση Προϋπολογισμού 2012 και ετήσιου προγράμματος δράσης του ΝΠΔΔ «Εθνική Στέγη».Β44ΝΩΚ3-5ΛΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36
21/03/2012 00:00:0021/03/2012 11:58:17Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2011 του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης».Β44ΜΩΚ3-Υ6ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47
21/03/2012 00:00:0021/03/2012 12:04:38Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2011 του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης».Β44ΜΩΚ3-Ι91ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50
21/03/2012 00:00:0021/03/2012 13:56:55Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.Β44ΜΩΚ3-04ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ38
20/03/2012 00:00:0020/03/2012 13:43:19Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας Σμύρνης.Β445ΩΚ3-ΚΞΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53
20/03/2012 00:00:0020/03/2012 15:05:05Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #21.361,32# € που αφορά Αποζημίωση Μελών Δημοτικού Συμβουλίου.Β445ΩΚ3-ΔΗΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41
20/03/2012 00:00:0020/03/2012 14:35:50Έγκριση Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ΝΠΔΔ & Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2012.Β445ΩΚ3-ΙΜ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ49
20/03/2012 00:00:0020/03/2012 14:50:38Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.500,00# € για την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου – αφίσας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νέας Σμύρνης.Β445ΩΚ3-Ξ5ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58
20/03/2012 00:00:0020/03/2012 14:54:54Άρση ασυμφωνίας ρυμοτομικών σχεδίωνΒ445ΩΚ3-0ΞΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61
20/03/2012 00:00:0020/03/2012 14:43:56Μείωση μισθώματος διαμερίσματος επί της οδού Πρ. Ηλία 15.Β445ΩΚ3-Γ4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59
20/03/2012 00:00:0020/03/2012 15:27:05Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #6.394,92# € που αφορά υπερωρίες, αναδρομικά και ασθένειες υπαλλήλων του Δήμου μας.Β445ΩΚ3-ΩΦΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
20/03/2012 00:00:0020/03/2012 14:05:48Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Νέας Σμύρνης.Β445ΩΚ3-ΒΔ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48
16/03/2012 00:00:0016/03/2012 12:16:10Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #450,00# € που αφορά την κάλυψη εξόδων του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.Β44ΔΩΚ3-ΩΧ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32
16/03/2012 00:00:0026/03/2012 11:27:54Αποδοχή του ποσού #100.941,19#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομή και διάθεση του ποσού των #100.789,78# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒ44ΔΩΚ3-19ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33
16/03/2012 00:00:0021/03/2012 11:38:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #21.361,32# € που αφορά Αποζημίωση Μελών Δημοτικού Συμβουλίου.Β44ΔΩΚ3-ΦΛ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41
16/03/2012 00:00:0021/03/2012 11:39:39Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #6.394,92# € που αφορά υπερωρίες, αναδρομικά και ασθένειες υπαλλήλων του Δήμου μας.Β44ΔΩΚ3-ΙΑΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
16/03/2012 00:00:0016/03/2012 13:25:11Χορήγηση παροχής σε χρήμα.Β44ΔΩΚ3-ΩΚΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40
16/03/2012 00:00:0016/03/2012 13:09:23Α’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2012.Β44ΔΩΚ3-ΞΑ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
16/03/2012 00:00:0016/03/2012 12:58:16Έγκριση υποβολής πρότασης έργου για χρηματοδότηση από το ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».Β44ΔΩΚ3-1ΝΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34
16/03/2012 00:00:0016/03/2012 13:04:26Έγκριση υποβολής πρότασης έργου για χρηματοδότηση από το ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ»Β44ΔΩΚ3-ΚΜΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35
16/03/2012 00:00:0016/03/2012 14:52:53Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Γ’ Τριμήνου (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος) 2011.Β44ΔΩΚ3-ΜΞΒΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ45
16/03/2012 00:00:0016/03/2012 14:59:52Έγκριση της πρότασης του Δ/ντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Δ’ Αθηνών που αφορά στην προαγωγή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης από 10/θέσιο σε 12/θέσιο.Β44ΔΩΚ3-ΡΒΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46
16/03/2012 00:00:0016/03/2012 15:06:45Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας.Β44ΔΩΚ3-9Σ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52
16/03/2012 00:00:0016/03/2012 15:10:54α) Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της πρόσκλησης ΚΑΠΕ – 102 και έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα που αφορά τα «Πράσινα δώματα σε Δημόσια Κτίρια», β) Ορισμός υπευθύνου πράξης.Β44ΔΩΚ3-2Δ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60
16/03/2012 00:00:0016/03/2012 14:24:31Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #41.000,00# € που αφορά εξόφληση της Προγ/κής Σύμβασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Καλλιθέας για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».Β44ΔΩΚ3-ΣΘΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
16/03/2012 00:00:0016/03/2012 14:29:57Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων υποχρεώσεων.Β44ΔΩΚ3-ΝΛΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
16/03/2012 00:00:0016/03/2012 14:38:53Έγκριση Επανελέγχου Οικονομικού Απολογισμού Β’ Τριμήνου (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος) 2011.Β44ΔΩΚ3-ΞΚ0ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ44
13/03/2012 00:00:0013/03/2012 10:16:54Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #23.380,83# € που αφορά καταβολή εφάπαξ υπαλλήλου του Δήμου μας.Β44ΥΩΚ3-2ΤΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57
13/03/2012 00:00:0013/03/2012 10:10:58Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για την αξιολόγηση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής ποιότητας του νέου Γυμναστηρίου Ν. Σμύρνης.Β44ΥΩΚ3-ΡΞ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51
09/03/2012 00:00:0009/03/2012 14:05:09Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.Β44ΓΩΚ3-06ΘΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ31
07/03/2012 00:00:0008/03/2012 10:14:52Τροποποίηση καταστατικού Ο.Ε.Υ. ,της παρ. α του αρ. 4, του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης».Β44ΗΩΚ3-ΦΣΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242
14/02/2012 00:00:0014/02/2012 12:04:59Ορισμός Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ΔιαφορώνΒΟΖΔΩΚ3-ΗΔΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
14/02/2012 00:00:0014/02/2012 11:58:54Εκλογή δύο ( 2 ) μελών στην Εκτελεστική Επιτροπή από τη μειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 45 του ν. 3979/11ΒΟΖΔΩΚ3-ΥΒΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24
14/02/2012 00:00:0014/02/2012 11:49:08Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της Δ.Η.Κ.Ε.Κ. του Δήμου ΚαλλιθέαςΒΟΖΔΩΚ3-9Β0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22
14/02/2012 00:00:0014/02/2012 12:54:51Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων» αρ. μελ. 251/09ΒΟΖΔΩΚ3-ΜΔΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29
14/02/2012 00:00:0014/02/2012 12:50:18Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αποκατάσταση διατηρητέου Αϊδινίου 28» αρ. μελ. 149/10ΒΟΖΔΩΚ3-Θ4ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28
14/02/2012 00:00:0014/02/2012 12:11:36Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά παράνομη στάθμευσηΒΟΖΔΩΚ3-ΡΡΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26
14/02/2012 00:00:0014/02/2012 13:03:16Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις δημ. σχολείων» αρ. μελ. 86/ΒΟΖΔΩΚ3-Φ7ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30
14/02/2012 00:00:0014/02/2012 12:44:19Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε σε μισθώτρια ακινήτου, το οποίο ανήκει στο Δήμο Ν.Σμύρνης.ΒΟΖΔΩΚ3-6Ρ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27
08/02/2012 00:00:0008/02/2012 13:20:53Τροποποίηση της υπ’ αρ. 249/11 απόφασης του Σώματος που αφορά τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2012.ΒΟΖΦΩΚ3-ΘΩΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
07/02/2012 00:00:0007/02/2012 11:53:59α) Αποδοχή ποσού #10.368,00# € για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά τον σχολικό τροχονόμο, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης των #10.352,45# € στην Ε.ΣΕ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΟΖΓΩΚ3-ΠΡΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
07/02/2012 00:00:0007/02/2012 11:47:59Aπαλλαγή δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου από τρίτεκνες οικογένειες με ταυτόχρονη επικαιροποίηση δικαιολογητικών και απλούστευση της διαδικασίας απαλλαγής δημοτικών τελών και ΔΦ:: προς εξυπηρέτηση των πολιτών.ΒΟΖΓΩΚ3-9ΓΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
07/02/2012 00:00:0007/02/2012 11:58:38α) Συμμετοχή δημοτικών συμβούλων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης συμμετεχόντων, γ) Ορισμός υπολόγου.ΒΟΖΓΩΚ3-5Μ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9
06/02/2012 00:00:0006/02/2012 14:34:41Κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου Δήμου και ΝΠΔΔ έτους 2011.ΒΟΖ0ΩΚ3-ΘΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5
01/02/2012 00:00:0001/02/2012 14:15:54Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».ΒΟΖΛΩΚ3-Κ7ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19
01/02/2012 00:00:0001/02/2012 14:00:45Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για την παραλαβή έργων άνω των 880 €.ΒΟΖΛΩΚ3-2Ν1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10
01/02/2012 00:00:0001/02/2012 14:07:47α) Έγκριση 1ου Α.Π. Εργασιών του έργου : «Η/Φ ΠΑΡΚΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ». Αρ. Μελ. : 252/2009.ΒΟΖΛΩΚ3-100ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11
01/02/2012 00:00:0001/02/2012 13:48:21Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας.ΒΟΖΛΩΚ3-6ΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
01/02/2012 00:00:0001/02/2012 14:30:12Έγκριση Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».ΒΟΖΛΩΚ3-ΘΞΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ20
31/01/2012 00:00:0006/02/2012 13:44:47Κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου Δήμου και ΝΠΔΔ έτους 2011.ΒΟΧΡΩΚ3-2ΧΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5
31/01/2012 00:00:0031/01/2012 13:42:23Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (οδηγοί – ηλεκτροσυγκολλητές).ΒΟΧΡΩΚ3-ΩΕΧΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ3
31/01/2012 00:00:0031/01/2012 14:00:51Συνδρομή περιοδικών, εφημερίδων και υπηρεσιών διαδικτύου για το 2012.ΒΟΧΡΩΚ3-ΙΣΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6
31/01/2012 00:00:0031/01/2012 13:34:19Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.ΒΟΧΡΩΚ3-5Η1ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ2
31/01/2012 00:00:0002/03/2012 14:15:02Σύσταση προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.ΒΟΧΡΩΚ3-9ΣΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4
24/01/2012 00:00:0003/02/2012 13:10:32α) Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε., β) Έγκριση παράταση περαίωσης εργασιών του έργου : «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». Αρ. Μελ.: 133/10ΒΟΖΞΩΚ3-ΚΗΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12
24/01/2012 00:00:0003/02/2012 13:12:15Έγκριση υποβολής πρότασης έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου.ΒΟΖΞΩΚ3-ΨΥΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21
05/01/2012 00:00:0005/01/2012 12:14:23Ορισμός εκπροσώπου στο Συμβούλιο του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου - Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής.ΒΟΝΓΩΚ3-56ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267
05/01/2012 00:00:0005/01/2012 12:09:57Eγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ ΑξίαςΒΟΝΓΩΚ3-Γ5ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254
05/01/2012 00:00:0005/01/2012 12:28:12Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Ασφαλτοτάπητες οδών 2008». Αρ. Μελ.: 171/2008.ΒΟΝΓΩΚ3-Α1ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266
05/01/2012 00:00:0005/01/2012 12:04:23Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #28.778,74# €, που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75.ΒΟΝΓΩΚ3-ΟΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ263
05/01/2012 00:00:0005/01/2012 12:33:01Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κάλυψη Μεμονωμένων Λάκκων» Αρ. Μελ. 59/11.ΒΟΝΓΩΚ3-3Φ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265
05/01/2012 00:00:0005/01/2012 12:36:43Eπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά εκ παραδρομής χρέωση.ΒΟΝΓΩΚ3-ΣΑ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252