Για παιδιά ηλικίας 6 - 12 ετών

Δικαιολογητικά:

  1. Πρόσφατη βεβαίωση ιατρού καρδιολόγου ή παιδιάτρου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόδειξη ΔΕΚΟ    (από τα οποία να προκύπτει η δημοτικότητα ή η κατοικία, αντίστοιχα)
  1. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους   (επειδή η συμμετοχή είναι δωρεάν και για περιορισμένο αριθμό παιδιών,    αυτή θα καθορισθεί με οικονομικά κριτήρια καθώς και με σειρά εγγραφής)

 

Μαζί με την κατάθεση της συνημμένης αίτησης (ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου: prwtokollo@neasmyrni.gr) είναι απαραίτητη και η κατάθεση ΟΛΩΝ των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας

 

Οι Δημότες-Κάτοικοι θα έχουν προτεραιότητα, ενώ η συμμετοχή ετεροδημοτών θα πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

Εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι υγειονομικοί κανόνες και περιορισμοί για τον Covid-19

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  2132025970  –  2132025994

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ