Για παιδιά ηλικίας 6 - 12 ετών

Δικαιολογητικά:

  1. Πρόσφατη βεβαίωση ιατρού καρδιολόγου ή παιδιάτρου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόδειξη ΔΕΚΟ  (από τα οποία να προκύπτει η δημοτικότητα ή η κατοικία, αντίστοιχα)
  1. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους   (επειδή η συμμετοχή είναι δωρεάν και για περιορισμένο αριθμό παιδιών,  αυτή θα καθορισθεί με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια καθώς και με την σειρά εγγραφής)

 

 

Μαζί με την κατάθεση της συνημμένης αίτησης (ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου: prwtokollo@neasmyrni.gr) είναι απαραίτητη και η κατάθεση ΟΛΩΝ των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:  2132025969 ,970, 994

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ