Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει δημιουργήσει για παιδιά ηλικίας από 5 – 12 χρονών τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Η λειτουργία των ΚΔΑΠ για την περίοδο 2019-2020 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των γονιών, οι τρεις δομές λειτουργούν 5 ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο από τις 16:00 έως τις 20:00, εκτός της περιόδου από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, όπου το ωράριο λειτουργίας είναι 09:00 έως 13:00. Σκοπός μας είναι η δημιουργική απασχόληση όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας, η κοινωνικοποίησή τους και η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους καθώς και η εξυπηρέτηση της εργαζόμενης μητέρας.

Για την καλύτερη οργάνωση των τμημάτων παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην άμεση υποβολή αιτήσεων στο γραφείο παιδείας του δήμου (Eλ.Βενιζέλου 16, 5ος όροφος,τηλ:2132025833-840) για την εγγραφή των παιδιών σας στα ΚΔΑΠ Νέας Σμύρνης. Τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν επιλεκτικά όσες ώρες και ημέρες της εβδομάδας επιθυμούν. Για τις εγγραφές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ενώ θα τηρηθούν κοινωνικοοικονομικά κριτήρια επιλογής. Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες, το πρόγραμμα κ.α. υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΚΔΑΠ: www.kdapns.com