Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέα 16,  171 22 Νέα Σμύρνη
τηλ: 210-9343723 |  χάρτης