Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, 5 ημέρες την εβδομάδα  από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7.00π.μ. έως 4.00μ.μ.

Οι σταθμοί διακόπτουν την εργασία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών, αλλά και κατά την περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων όπως καθορίζεται κάθε φορά από την αντίστοιχη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία, καθώς και από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (διακοπές Πάσχα).

Με απόφαση Προέδρου ή Δ.Σ. μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του σταθμού σε περίπτωση έκτακτης και μεγάλης ανάγκης.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 • Η προσαρμογή είναι η εναρκτήρια παιδαγωγική δραστηριότητα.
 • Η ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο νέο περιβάλλον του Παιδικού Σταθμού  απαιτεί προσεκτική αντιμετώπιση.
 • Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης.
 • Η προσαρμογή του κάθε παιδιού γίνεται με προσωπική επαφή με τη παιδαγωγό.
 • Το αίσθημα της ασφάλειας, της κατανόησης και της αγάπης μας, μειώνει το άγχος του αποχωρισμού του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον, και σιγά-σιγά το βοηθά να νιώθει σιγουριά στον καινούργιο χώρο που του προτείνουμε να ζήσει.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

 • Η προσέλευση των παιδιών ορίζεται από τις 7.00π.μ.- 8:45π.μ. αυστηρά (για παιδαγωγικούς λόγους και για ζητήματα διαχείρισης προσωπικού).
 • Η αποχώρηση των παιδιών ορίζεται από τη 1:00μ.μ – 2.00μ.μ, ενώ για τα παιδιά που παραμένουν για ανάπαυση η αποχώρηση ορίζεται από τις 15.00μ.μ μέχρι τις 16.00μ.μ.
 • Οι γονείς και οι κηδεμόνες παραδίδουν τα παιδιά στις παιδαγωγούς τους από τις οποίες και τα παραλαμβάνουν. Τα παραπάνω χρονικά όρια είναι τα καταληκτικά. Η προϊσταμένη του σταθμού έχει δυνατότητα να τα προσαρμόσει, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τον αριθμό του προσωπικού.
 • Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους ή κατάλληλο ενήλικο άτομο που θα έχει εγγράφως εξουσιοδοτηθεί, και θα έχει υποχρέωση να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα.

Σκοπός Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών

Οι Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο:

 • Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.
 • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς.

          

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7.00-8.45
8.45-9.30
9.30-12.00
- Παιχνίδια ελεύθερα στις ΓΩΝΙΕΣ
- Μάζεμα παιχνιδιών / πλύσιμο-τουαλέτα / πρωινό γεύμα.
- Χωρισμός ομάδων.
- Επιμέρους δραστηριότητες στις Γωνιές.
- Παράλληλα εργαστήρια.
- Ατομικές δραστηριότητες ομάδων.
- Αυλή.
- Ελεύθερες δραστηριότητες.
- Οργανωμένες δραστηριότητες ανοιχτού χώρου.
- Παραμύθι.
12.00-12.30
12.30-14.00
- Πλύσιμο/Μεσημεριανό φαγητό.
- Οργανωμένες δραστηριότητες.
- Ομαδικά παιχνίδια.
- Προβολές – κουκλοθέατρο.
- Δραματοποιήσεις.
- Αναχώρηση παιδιών.
14.00-15.00
15.00-15.45
- Μεσημεριανή ξεκούραση.
- Αναχώρηση παιδιών – Λήξη.

Το πλάνο είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Από το Νομικό Πρόσωπο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της υγείας, για να μην υπάρξουν κίνδυνοι για τα παιδιά ή να αποφευχθεί τυχόν εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών σε άλλα. Για το λόγο αυτό οι γονείς έχουν υποχρέωση να έχουν άμεση επικοινωνία με τις Υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της υγείας των παιδιών τους και συγκεκριμένα:

 • Στην περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού ειδοποιούνται οι γονείς του να το παραλάβουν και το παιδί παραμένει εκτός του Σταθμού έως την πλήρη ανάρρωσή του.
 • Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Υπεύθυνη  του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στον Σταθμό πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος Παιδιάτρου στην οποία να αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί και να βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του.
 • Σε περίπτωση εμφάνισης φθειρών, ειδοποιείται ο Παιδικός Σταθμός και το παιδί παραμένει για ένα τριήμερο στο σπίτι προκειμένου να αποφθειριασθεί.
 • Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού πχ ατυχήματος ειδοποιείται από την Υπεύθυνη του Σταθμού άμεσα η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης και οι γονείς του παιδιού.
 • Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις ασθενειών ή ατυχημάτων  κ.λπ. τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια δε μεταφέρονται με ιδιωτικά αυτοκίνητα του προσωπικού (καλείται το ΕΚΑΒ).
 • Για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού, οι ωφελούμενοι και οι κηδεμόνες αυτών οφείλουν να αποδεχθούν τα πρωτόκολλα λειτουργίας που θα προκύψουν, και τα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαμβάνουν:
  • Οι κηδεμόνες θα παραδίδουν και θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους στην είσοδο, έξω από το κτήριο.
  • Τα παιδιά θα θερμομετρούνται στο μέτωπο κατά την είσοδο και δεν θα γίνονται δεκτά με θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση των 37 βαθμών κελσίου (με ανεκτή +0,5 απόκλιση λόγω μη ακρίβειας μεθόδου).
  • Οι κηδεμόνες θα εισέρχονται στις δομές του ΚΚΠΑ μόνο κατόπιν κλήσης τους από το προσωπικό του σταθμού και κατόπιν ραντεβού, με τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ: μάσκα, γάντια).
  • Οι εορτές και ενημερώσεις γονέων είτε θα γίνονται εκτός σταθμού σε μεγαλύτερο χώρο για να τηρείται η κοινωνική αποστασιοποίηση είτε αν δεν γίνεται αλλιώς θα γίνονται εντός σταθμού με χρήση των απαραίτητων ΜΑΠ, ενώ στη συνέχεια θα απολυμαίνονται οι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν.

 

Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα του προσωπικού των Σταθμών, το οποίο  εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Υποβάλλεται τακτικά σε προληπτικό έλεγχο και εφοδιάζεται με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Τους Παιδικούς Σταθμούς επισκέπτεται Παιδίατρος και Παιδοψυχίατρος που παρακολουθούν τα παιδιά και τηρούν ιατρική καρτέλα για καθένα από αυτά. Οι γονείς οφείλουν να συνεργάζονται με τους ιατρούς οι οποίοι  είναι συνεργάτες του Νομικού Προσώπου.

Θεραπευτικές αγωγές δεν χορηγούνται από το προσωπικό των σταθμών.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η διατροφή των παιδιών καλύπτεται υγιεινά και πλήρως από το Παιδικό  Σταθμό σύμφωνα με επιλεγμένο διαιτολόγιο.
Η διατροφή των παιδιών, αποτελεί μέρος του ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος και συμμετέχουν σε αυτή όλα τα παιδιά.
Στο Σταθμό δεν επιτρέπονται τσίχλες, γαριδάκια, καραμέλες  κ.λ.π. γιατί εκτός του ότι  είναι ανθυγιεινά, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος όταν βρίσκονται στις τσέπες ή στις τσάντες τους.

Σε περιπτώσεις γενεθλίων – εορτών κ.λπ. γίνονται δεκτά σαν κεράσματα τυποποιημένα ατομικά προϊόντα που διανέμονται κατά την αποχώρηση των νηπίων.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Παρακαλούμε να:
Ντύνετε τα παιδιά σας με άνετα ρούχα, κατά προτίμηση φόρμες. Θα πρέπει να αποφεύγετε να τους φοράτε τιράντες, ζώνες, παπούτσια με κορδόνια, καδένες – σκουλαρίκια γιατί αφ’ ενός  υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και αφετέρου εμποδίζουν τα παιδιά στην αυτοεξυπηρέτησή τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • Για την επίτευξη των στόχων της προσχολικής αγωγής είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία Παιδικού Σταθμού και οικογένειας. Για το λόγο αυτό η ενεργή συμμετοχή των γονέων, κρίνεται απαραίτητη.
 • Οι γονείς κάθε δύο χρόνια εκλέγουν εκπρόσωπο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.
 • Οι γονείς λαμβάνουν μέρος σε τακτικές συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τους σε προβλήματα αγωγής και ψυχολογίας των παιδιών τους.
 • Οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις που οργανώνει το Κέντρο.
 • Είναι απαραίτητη η συνεργασία γονέων με ειδικούς συνεργάτες του Παιδικού Σταθμού όπως παιδίατρο και παιδοψυχίατρο.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από τα τμήματα του Νομικού Προσώπου. ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Αίτηση του γονέα με την οποία θα ζητά την διαγραφή του παιδιού του από τον σταθμό.
 • Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα) και δεν καταβάλλει τα αναλογούντα  τροφεία.
 • Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ΄ εξακολούθηση με το πρόγραμμα του ωραρίου και τους όρους λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.
 • Όταν τα νήπια συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στην υποχρεωτική διετή προσχολική εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας.
 • Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία των παιδιών, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον Σταθμό, αφού προηγηθεί επικοινωνία για ενημέρωση  με τους γονείς.
 • Όταν οι γονείς δεν καταβάλλουν τη οικονομική συνεισφορά που τους αναλογεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός από την ημερομηνία που υποχρεούνται σε καταβολή αυτής, και αφού προηγηθεί  έγγραφη ειδοποίηση τους.
 • Όταν οι γονείς αρνούνται να ακολουθήσουν το διεθνές πρωτόκολλο εμβολιασμών.
 • Όταν το παιδί δεν εμφανιστεί κατά την αρχή του σχολικού έτους και απουσιάσει ως και τη 20η Σεπτεμβρίου 2023. Τότε θα θεωρείται ότι υπαναχωρεί του δικαιώματος εγγραφής και χάνει αυτό το δικαίωμα. Η απουσία αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί δικαιολογημένη μόνο σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας.