Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει: «γνωρίζω κολύμπι και κολυμπώ  με δική μου ευθύνη»
3. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (σε ισχύ)(κατατίθεται μόνο αν είναι 1η εγγραφή)
4. Πρόσφατη Βεβαίωση Καρδιολόγου
5. Πρόσφατη Βεβαίωση Δερματολόγου

Αν πρόκειται για ανήλικο  :

1. Αίτηση

2.Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (σε ισχύ) (κατατίθεται μόνο αν είναι 1η εγγραφή)

3. Πρόσφατη βεβαίωση Παιδιάτρου που να αναφέρει ότι «το παιδί μπορεί να  αθλείται και ότι είναι και δερματολογικά υγιές»

4.Υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα ότι «επιτρέπω στον συνοδό προπονητή  ……………, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη,  να κάνει μάθημα  Κολύμβησης στο παιδί μου ……………..  και ο Δήμος Νέας Σμύρνης  ουδεμία ευθύνη φέρει»

5.Υπεύθυνη δήλωση από τον συνοδό –προπονητή: «φέρω την αποκλειστική

    ευθύνη του μαθήματος Κολύμβησης στον/ην …………………………….  και  ο Δήμος Νέας Σμύρνης ουδεμία ευθύνη φέρει»

 

Μαζί με την κατάθεση της συνημμένης αίτησης (ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου: prwtokollo@neasmyrni.gr) είναι απαραίτητη και η κατάθεση ΟΛΩΝ των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας

 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1ης έως  30ης  Σεπτεμβρίου κάθε περιόδου

Συνδρομή:

Δωρεάν (για ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 122 KB 2185
doc Υπεύθ.δήλωση- 51 KB 1064