ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος
Τ.Κ. 17121, Τηλ. 213 2025 882
e-mail: kpns@neasmyrni.gr

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος
Τ.Κ. 17121, Τηλ. 213 2025 882
e-mail: kpns@neasmyrni.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος
Τ.Κ. 17121, Τηλ. 213 2025 882
e-mail: kpns@neasmyrni.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Αιτήσεις – πληροφορίες για τις κοινωνικές δομές:
Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος
Τ.Κ. 17121, Τηλ. 213 2025 882
e-mail: kpns@neasmyrni.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 14, ισόγειο
Τ.Κ. 17121, Τηλ. 213 2025 818 – 931
e-mail: kpns@neasmyrni.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Αρτάκης 8 & Εθνικής Παλιγγενεσίας ΤΚ 17124
Τηλ. 213 2025 947
e-mail: kpns@neasmyrni.gr

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΗΛΙΟΣ»

Ομήρου 60, 1ος όροφος Τ.Κ.17121,
Τηλ. 210 9336 031, 210 9336793
e-mail: kpilios@otenet.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Αρτάκης 76-78, Τ.Κ.17124
Τηλ. 213 2025941
e-mail: kpns@neasmyrni.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Αρτάκης 76-78, Τ.Κ.17124
Τηλ. 213 2025941
e-mail: kpns@neasmyrni.gr

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

Αρτάκης 76-78, Τ.Κ.17124
Τηλ. 213 2025941
e-mail: kpns@neasmyrni.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αρτάκης 76-78, Τ.Κ.17124
Τηλ. 213 2025941
e-mail: kpns@neasmyrni.gr

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος, Τ.Κ. 17121
Τηλ. 213 2025882
e-mail: helpspiti@neasmyrni.gr

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ

Αδριανουπόλεως 18
Τ.Κ.17124, Τηλ. 2109370282, 2132025882
e-mail: kpns@neasmyrni.gr