Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, υλοποιεί στην πόλη μας το Διεπιστημονικό Σεμινάριο Ενηλίκων του Παντείου:

«Η ΚΡΙΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

Ο κύκλος μαθημάτων/διαλέξεων επικεντρώνεται στα ζητήματα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης εξετάζοντας τα αίτια και τις συνέπειες και έχει έναρξη το Φθινόπωρο τρέχοντος έτους.

Έτσι λοιπόν, το επί τετραετίας οργανωμένο συστηματικά Σεμινάριο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Κρίση», με ομιλητές μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών και τακτική συμμετοχή μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών, προσφέρεται τώρα και στους κατοίκους της Νέας Σμύρνης. Για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Παντείου Πανεπιστημίου, είναι ευκαιρία να μεταφέρει γνώσεις και προβληματισμούς σε ένα ευρύτερο, μη πανεπιστημιακό κοινό, κάνοντας ένα βήμα για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αυτής και της γειτονικής τοπικής κοινωνίας, εξασφαλίζοντας την αναγκαία εκλαΐκευση των επιστημονικών της πεδίων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 – 2020

Το Γραφείο Παιδείας του ∆ήμου Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της δημοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής της ∆ια Βίου Μάθησης Ενηλίκων, ανακοινώνει την, για τέταρτη εκπαιδευτική περίοδο (2019 – 2020), συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο στη λειτουργία του ∆ιεπιστημονικού Σεμιναρίου Ενηλίκων: «Η ΚΡΙΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ λειτουργίας του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου Ενηλίκων

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά αιτήσεων: Φωτοτυπίες Δελτίου Ταυτότητας και λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου φορέα, στο όνομα του αιτούντος, με διεύθυνση Νέας Σμύρνης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018 – 2019

Απαραίτητα δικαιολογητικά αιτήσεων: Φωτοτυπίες Δελτίου Ταυτότητας και λογαριασμού ΔΕΚΟ ή άλλου φορέα, στο όνομα του αιτούντος, με διεύθυνση Νέας Σμύρνης.