Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195 , Ν. Σμύρνη ΤΚ 171 21 (1ος Όροφος)

α. Γραφείο Προσωπικού.
β. Γραφείο Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου. τηλ: 213 2025-798-799 (Ισόγειο)
e-mail: prwtokollo@neasmyrni.gr

γ. Γραφείο Διεκπεραίωσης Εκλογών. τηλ: 213 2025741-804
δ. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου-Δημαρχιακής Επιτροπής Συν. Συμβουλίων.

E-mail: dioik@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195,  Ισόγειο

α. Πιστοποιητικά Εγγυτέρων Συγγενών, τηλ. 2132025719
β. Πιστοποιητικά για Στρατολογική Χρήση, τηλ. 2132025712
γ. Μεταδημοτεύσεις, βεβαιώσεις μον. κατοικίας, πιστοποιητικά Οικογενειακής κατάστασης και γέννησης, τηλ. 213 2025 713
e-mail : dimotologio@neasmyrni.gr

Ιθαγένειες – Αρχικές Εγγραφές Ενηλίκων – Εκλογικοί Κατάλογοι – Αρχείο – Θέματα (για ημερομηνίες εγγραφής στα δημοτολόγια), Μεταβολές Στοιχείων,
madns@neasmyrni.gr
Τηλ. 2132025720

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

lixiarxeio@neasmyrni.gr

Τηλ. 2132025768-9

Άδειες Γάμων – Πολιτικοί Γάμοι, τηλ. 2132025716

Τμήμα Εξόδων & Εκκαθάρισης Δαπανών

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, ΤΚ 171 21 Νέα Σμύρνη (Ισόγειο)

α. Γραφείο Προϊσταμένου Τηλ: 213 2025-747
β. Γραφείο Προϋπολογισμού-Απολογισμού-Ισολογισμού. Τηλ: 213 2025-776-863
γ. Γραφείο Λογιστηρίου-Εκκαθάρισης Δαπανών-Έκδοση Χ.Ε.Π. Τηλ: 213 2025-743-746-748
δ. Γραφείο Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας Τηλ: 213 2025740-741-737

E-mail: logistirio@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Εσόδων

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, ΤΚ 171 21 Νέα Σμύρνη (Ισόγειο)

Γραφείο Προϊσταμένου Τηλ: 213 2025 758
Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών Τηλ: 213 2025 756
Γραφείο Φόρων-Εισφορών, Δικαιωμάτων και λοιπών Τελών Τηλ: 213 2025 756
Γραφείο Τελών Κοινόχρηστων χώρων και Χορήγηση Αδειών Τηλ: 213 2025 756
Γραφείο Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Τηλ: 213 2025 756
Γραφείο Βεβαίωσης Τελών Παράνομης Στάθμευσης και Παραβάσεων Κ.Ο.Κ. Τηλ: 213 2025 749

E-mail: esoda@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Ταμείου

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, ΤΚ 171 21 Νέα Σμύρνη (Ισόγειο)

α. Γραφείο Προϊσταμένου Ειδικού Ταμία
β. Γραφείο Εξόδων – Διαχειριστής Τηλ: 213 2025 701
γ. Γραφείο Επιμελητών Εσόδων Τηλ: 213 2025 706-707
δ. Γραφείο Λογιστηρίου και Ελέγχου Εσόδων-Εξόδων Τηλ: 213 2025 705-702
ε. Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Νομικών Προσώπων Τηλ: 213 2025 708

 

Τμήμα Προϋπολογισμού & Εποπτείας Νομικών Προσώπων

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, ΤΚ 171 21 Νέα Σμύρνη (Ισόγειο)

Γραφείο Προϊσταμένου Τηλ: 213 2025 863
Τηλ: 213 2025 776

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, ΤΚ 171 21 Νέα Σμύρνη (2ος όροφος)
Τηλέφωνα: 213 2025 905 – 903 – 904-906-907

e-mail: promithies@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, ΤΚ 171 21 Νέα Σμύρνη (Ισόγειο)
Τηλέφωνα: 213 2025 760 – 762

e-mail: epidras@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Διαχείρισης Αποθηκών

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, ΤΚ 171 21 Νέα Σμύρνη (2ος όροφος)
Τηλ: 213 2025 722

 

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, ΤΚ 171 21 Νέα Σμύρνη (Ισόγειο)
Τηλέφωνα: 213 2025 721-723

e-mail: dperiousia@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου

Ταχ.Δ/νση: Αγίας Σοφίας 139,

Τηλ:  213 2025885- 213 2025886 – 213 2025878

α. Γραφείο Ενταφιασμών-Εκταφών και Μνημοσύνων
β. Γραφείο Τάφων και Οστεοφυλακίων
γ. Γραφείο Επιμέλειας Ιερού Ναού.
δ. Γραφείο Εσόδων

Τμήμα Διαχείρισης Κτιριακών Έργων

Τηλ.: 213 2025823-825-829-830-930

 

Τμήμα Έργων Υποδομής

Τηλ.: 213 2025805-809-822-827-828-928

 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Τηλ.: 213 2025733-812-820-821
Ηλεκτρολόγοι : 213 2025870,2109370280

 

Τμήμα Σχεδίου Πόλεως

Τηλ.: 213 2025810-826-928

 

E-mail: erga@neasmyrni.gr

 


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

  1. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης δεν διαθέτει Πολεοδομία και διοικητικά ανήκει στην Πολεοδομία Αργυρούπολης.
    Ταχ. Δ/νση: Αργυρουπόλεως 94-96, Τηλ: 213 1600112-149-178
  2. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανήκει στο Κτηματολόγιο Γραφείο: Αθηνών-Υποκατάστημα Καλλιθέας και είναι αυτόνομη υπηρεσία(Λυσικράτους 15,ΤΚ 17676,Καλλιθέα τηλ. 210 9431540)
    Στην Νέα Σμύρνη λειτουργεί το Τμήμα με το αρχείο του Υποθηκοφυλακείου(Ελ. Βενιζέλου & Μυκάλης τηλ.: 210 9331638)

Τμήμα Αποκομιδής & Ανακύκλωσης

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου

Τηλ.  210 9370370
Τηλ.  213 2025 872 – 873 – 874 – 880

α. Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμού
β. Γραφείο Κίνησης και Εποπτείας Καθαριότητος
γ. Γραφείο Απόσυρσης Στερεών Αποβλήτων (Ανακύκλωση)

e-mail: kathariothta@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου

Τηλ.  213 2025  874 – 876 – 880

α. Γραφείο Συντήρησης Επισκευής Οχημάτων, Μηχανημάτων και Κάδων Απορριμμάτων
β. Γραφείο Διαχείρισης Υλικών και Ανταλλακτικών

e-mail: kathariothta@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Συντήρησης & Ανάπτυξης Πρασίνου

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου, Τηλ. 2132025889-890

α. Γραφείο Συντήρησης και Ανάπτυξης Δημοτικού Άλσους-Φυτωρίων
β. Γραφείο Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου
γ. Γραφείο Αποθήκευσης Υλικών, Εργαλείων και Μηχανημάτων
δ. Γραφείο Κινήσεως
ε. Γραφείο Μελετών Φυτοτεχνικών Έργων
στ. Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Μελετών & Σχεδιασμού Πρασίνου

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου, Τηλ. 213 2025889 – 890

α. Γραφείο Μελετών Φυτοτεχνικών Έργων

β. Γραφείο Αποθήκευσης Υλικών, Εργαλείων και Μηχανημάτων

γ. Γραφείο Κινήσεως

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισοτήτων των Φύλων

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025 882

α. Γραφείο Κοινωνικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
β. Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών
γ. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
δ. Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχικής Υγείας
ε. Γραφείο Υγείας
στ.Γραφείο Ισότητας των δύο φύλων

e-mail: kpns@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Υγειονομικής Πρόληψης & Φροντίδας

  • ΚΕΠ 0761 (Κεντρικό): Διεύθυνση: Αγίας Φωτεινής (κάτω από την γέφυρα της πλατείας Καρύλλου)   | Τηλ. επικοινωνίας: 213 2025 500 – 502
  • ΚΕΠ 0761 (Παράρτημα)Διεύθυνση: Αγχιάλου 33 & Βοσπόρου (Λουτρά),  Άνω Νέα Σμύρνη |  Τηλ. επικοινωνίας: 210 9310164

Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες

α. Γραφείο υποβολής αιτημάτων
β. Γραφείο ελέγχου πληρότητας των αιτήσεων των πολιτών

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

α. Γραφείο διεκπεραίωσης εγγράφων και αιτημάτων πολιτών
β. Γραφείο ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης του πολίτη

Τμήμα Παιδείας,  Νεότητας & Δια Βίου Μάθησης

Ταχ. Διευθ. : Ελευθερίου Βενιζέλου 16 (5ος Όροφος)

Τηλ: 213 2025 840 -831

e-mail : adpaideias@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Αθλητισμού

Τηλ: 213 2025 994 – 969 – 970

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, Ν. Σμύρνη 171 21 (2ος Όροφος)

α. Γραφείο Προϊσταμένου
β. Γραφείο Ανάλυσης και Προγραμματισμού
γ. Γραφείο Λειτουργίας και Υποστήριξης
δ. Γραφείο Εισαγωγής Στοιχείων
ε. Γραφείο Διαδικτύου ( Διαδικτυακής Πύλης )

E-mail: it@neasmyrni.gr

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, Ν. Σμύρνη 171 21 (Ισόγειο)

Γραφείο Προϊσταμένου : 2132025764

Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας: 2132025728

E-mail: dimastynomia@neasmyrni.gr