Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195 , Ν. Σμύρνη ΤΚ 171 21 (1ος Όροφος)

α. Γραφείο Προσωπικού.
β. Γραφείο Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου. τηλ: 213 2025-798-799 (Ισόγειο)
e-mail: prwtokollo@neasmyrni.gr

γ. Γραφείο Διεκπεραίωσης Εκλογών. τηλ: 213 2025-792
δ. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου-Δημαρχιακής Επιτροπής Συν. Συμβουλίων. τηλ: 213 2025-787

E-mail: dioik@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195,  Ισόγειο

α. Πιστοποιητικά Εγγυτέρων Συγγενών, τηλ. 2132025719
β. Άδειες Γάμων – Πολιτικοί Γάμοι – Δήλωση Πολιτογράφησης, τηλ. 2132025716
γ. Πιστοποιητικά για Στρατολογική Χρήση , τηλ. 2132025712
δ. Βεβαιώσεις μον. κατοικίας, πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης και Γέννησης, τηλ. 213 2025 715
ε. Μεταδημοτεύσεις, Ιθαγένειες, Εγγραφές στα δημοτολόγια,Διορθώσεις, τηλ. 213 2025 720 & 714

e-mail : dimotologio@neasmyrni.gr

 

Ιθαγένειες – Αρχικές Εγγραφές Ενηλίκων – Εκλογικοί Κατάλογοι – Αρχείο – Θέματα (για ημερομηνίες εγγραφής στα δημοτολόγια)
madns@neasmyrni.gr
Τηλ. 2132025714 & 720

 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
lixiarxeio@neasmyrni.gr
Τηλ. 2132025768-9

Τμήμα Λογιστικό

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, ΤΚ 171 21 Νέα Σμύρνη (Ισόγειο)

α. Γραφείο Προϊσταμένου Τηλ: 213 2025-747
β. Γραφείο Προϋπολογισμού-Απολογισμού-Ισολογισμού. Τηλ: 213 2025-776-863
γ. Γραφείο Λογιστηρίου-Εκκαθάρισης Δαπανών-Έκδοση Χ.Ε.Π. Τηλ: 213 2025-743-746-748
δ. Γραφείο Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας Τηλ: 213 2025740-741-737

E-mail: logistirio@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας & Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, ΤΚ 171 21 Νέα Σμύρνη (Ισόγειο)

α. Γραφείο Προϊσταμένου Τηλ: 213 2025 758
β. Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών Τηλ: 213 2025 756-705
γ. Γραφείο Φόρων-Εισφορών, Δικαιωμάτων και λοιπών Τελών Τηλ: 213 2025 757
δ. Γραφείο Τελών Κοινόχρηστων χώρων και Χορήγηση Αδειών Τηλ: 213 2025 765
ε. Γραφείο Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Τηλ: 213 2025 760
στ. Γραφείο Βεβαίωσης Τελών Παράνομης Στάθμευσης και Παραβάσεων Κ.Ο.Κ. Τηλ: 213 2025 755
ζ. Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
& Τεχνικών Παιγνίων Τηλ: 213 2025 760

E-mail: esoda@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, ΤΚ 171 21 Νέα Σμύρνη (Ισόγειο)

α. Γραφείο Προϊσταμένου Ειδικού Ταμία Τηλ: 213 2025 761
β. Γραφείο Εξόδων – Διαχειριστής Τηλ: 213 2025 701
γ. Γραφείο Επιμελητών Εσόδων Τηλ: 213 2025 706-707
δ. Γραφείο Λογιστηρίου και Ελέγχου Εσόδων-Εξόδων Τηλ: 213 2025 705-702
ε. Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Νομικών Προσώπων Τηλ: 213 2025 708

 

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, ΤΚ 171 21 Νέα Σμύρνη (Ισόγειο)
Τηλέφωνα: 213 2025 905 – 903 – 904-906-907

ΦΑΞ: 2132025906

 

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου

Ταχ.Δ/νση: Αγίας Σοφίας 139,

Τηλ:  213 2025885- 213 2025886

α. Γραφείο Ενταφιασμών-Εκταφών και Μνημοσύνων
β. Γραφείο Τάφων και Οστεοφυλακίων
γ. Γραφείο Επιμέλειας Ιερού Ναού.
δ. Γραφείο Εσόδων

Τμήμα Κτηριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, Ν. Σμύρνη 171 21 ( 1ος Όροφος)

Τηλ: 213 2025 805

E-mail: erga@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Έργων Υποδομής
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, Ν. Σμύρνη 171 21 ( 1ος Όροφος)

Τηλ: 213 2025 805

E-mail: erga@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, Ν. Σμύρνη 171 21 ( 1ος Όροφος)

Τηλ: 213 2025 733

Ηλεκτρολόγοι: 2109370280

E-mail: erga@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Πολεοδομίας

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, Ν. Σμύρνη 171 21 ( 1ος Όροφος)

Τηλ: 213 2025 930

E-mail: poleodomia@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Πληροφορικής & Δικτύων

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 193-195, Ν. Σμύρνη 171 21 (2ος Όροφος)

α. Γραφείο Προϊσταμένου
β. Γραφείο Ανάλυσης και Προγραμματισμού
γ. Γραφείο Λειτουργίας και Υποστήριξης
δ. Γραφείο Εισαγωγής Στοιχείων
ε. Γραφείο Διαδικτύου ( Διαδικτυακής Πύλης )

E-mail: it@neasmyrni.gr


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

  1. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης δεν διαθέτει Πολεοδομικό Γραφείο και διοικητικά ανήκει στην Πολεοδομία Αργυρούπολης. (Ταχ Δ/νση: Αργυρουπόλεως 94 – 96, Τηλ: 210 9947 210)
  2. Το Κτηματολόγιο είναι αυτόνομη υπηρεσία στην οδό Ελ. Βενιζέλου & Μυκάλης (τηλ: 210 933 16 38)

Τμήμα Αποκομιδής & Ανακύκλωσης

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου

Τηλ.  213 2025 872 – 873 – 874 – 880

α. Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Οδοκαθαρισμού
β. Γραφείο Κίνησης και Εποπτείας Καθαριότητος
γ. Γραφείο Απόσυρσης Στερεών Αποβλήτων (Ανακύκλωση)

e-mail: kathariothta@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου

Τηλ.  213 2025  874 – 876 – 880

α. Γραφείο Συντήρησης Επισκευής Οχημάτων, Μηχανημάτων και Κάδων Απορριμμάτων
β. Γραφείο Διαχείρισης Υλικών και Ανταλλακτικών

e-mail: kathariothta@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Συντήρησης & Ανάπτυξης Πρασίνου

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου, Τηλ. 2132025889-890

α. Γραφείο Συντήρησης και Ανάπτυξης Δημοτικού Άλσους-Φυτωρίων
β. Γραφείο Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου
γ. Γραφείο Αποθήκευσης Υλικών, Εργαλείων και Μηχανημάτων
δ. Γραφείο Κινήσεως
ε. Γραφείο Μελετών Φυτοτεχνικών Έργων
στ. Γραφείο Γραμματείας

 

Τμήμα Μελετών & Σχεδιασμού Πρασίνου

Αγ. Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου, Τηλ. 213 2025889 – 890

α. Γραφείο Μελετών Φυτοτεχνικών Έργων

β. Γραφείο Αποθήκευσης Υλικών, Εργαλείων και Μηχανημάτων

γ. Γραφείο Κινήσεως

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισοτήτων των Φύλων

Ελ. Βενιζέλου 18, 2ος όροφος, τηλ. 213 2025 882

α. Γραφείο Κοινωνικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
β. Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών
γ. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
δ. Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχικής Υγείας
ε. Γραφείο Υγείας
στ.Γραφείο Ισότητας των δύο φύλων

e-mail: kpns@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Υγειονομικής Πρόληψης & Φροντίδας

  • ΚΕΠ 0761 (Κεντρικό): Διεύθυνση: Αγίας Φωτεινής (κάτω από την γέφυρα της πλατείας Καρύλλου)   | Τηλ. επικοινωνίας: 213 2025 500 – 502
  • ΚΕΠ 0761 (Παράρτημα)Διεύθυνση: Αγχιάλου 33 & Βοσπόρου (Λουτρά),  Άνω Νέα Σμύρνη |  Τηλ. επικοινωνίας: 210 9310164

Τμήμα Επικοινωνίας με τους Πολίτες

α. Γραφείο υποβολής αιτημάτων
β. Γραφείο ελέγχου πληρότητας των αιτήσεων των πολιτών

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

α. Γραφείο διεκπεραίωσης εγγράφων και αιτημάτων πολιτών
β. Γραφείο ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης του πολίτη

Τμήμα Παιδείας,  Νεότητας & Δια Βίου Μάθησης

Ταχ. Διευθ. : Ελευθερίου Βενιζέλου 16 (5ος Όροφος)

Τηλ: 213 2025 840 -831

e-mail : adpaideias@neasmyrni.gr

 

Τμήμα Αθλητισμού

Τηλ: 213 2025 994 – 969 – 970