Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Πρόσφατη βεβαίωση ιατρού παιδιάτρου (στην οποία να αναφέρεται ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στην κολύμβηση και ότι είναι και δερματολογικά υγιές)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει: «γνωρίζω κολύμπι και κολυμπώ   με δική μου ευθύνη» (θα το προσκομίσει ο γονιός που θα κολυμπά με το παιδί)
  1. Πρόσφατη Βεβαίωση Καρδιολόγου  (θα το προσκομίσει ο γονιός που θα κολυμπά με το παιδί)
  2.  Πρόσφατη Βεβαίωση Δερματολόγου   (θα το προσκομίσει ο γονιός που θα κολυμπά με το παιδί)
  1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Λογαριασμός ΔΕΚΟ  (από τα οποία να προκύπτει η δημοτικότητα ή η κατοικία, αντίστοιχα)

΄Ωρες  BABY SWIMMING

Τρίτη–Πέμπτη:  10:45–11:30  &  Σάββατο: 10:00–11:00 (στη μικρή πισίνα) *

*οι ώρες ενδέχεται να αλλάζουν, ανάλογα με την προσέλευση των ενδιαφερομένων

 

 

Μαζί με την κατάθεση της συνημμένης αίτησης (ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου: prwtokollo@neasmyrni.gr) είναι απαραίτητη και η κατάθεση ΟΛΩΝ των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
doc Υπεύθ.δήλωση- 51 KB 427
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 122 KB 1794