Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει: «γνωρίζω κολύμπι και κολυμπώ  με δική μου ευθύνη» (θα το προσκομίσει ο γονιός που θα κολυμπά με το παιδί)
  1. Πρόσφατη Βεβαίωση Καρδιολόγου  (θα το προσκομίσει ο γονιός που θα κολυμπά με το παιδί)
  2. Πρόσφατη Βεβαίωση Δερματολόγου  (θα το προσκομίσει ο γονιός που θα κολυμπά με το παιδί)
  1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Λογαριασμός ΔΕΚΟ  (από τα οποία να προκύπτει η δημοτικότητα ή η κατοικία, αντίστοιχα)

 

΄Ωρες  BABY SWIMMING

Τρίτη – Πέμπτη :  10:45–11:30 (στη μικρή πισίνα) *

*οι ώρες ενδέχεται να αλλάζουν, ανάλογα με την προσέλευση των ενδιαφερομένων

 

Μαζί με την κατάθεση της συνημμένης αίτησης (ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου: prwtokollo@neasmyrni.gr) είναι απαραίτητη και η κατάθεση ΟΛΩΝ των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
doc Υπεύθ.δήλωση- 51 KB 155
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 122 KB 727