Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Πρόσφατη βεβαίωση παιδιάτρου (στην οποία να αναφέρεται ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στην κολύμβηση. Επίσης, να αναφέρεται στη βεβαίωση  ότι είναι και δερματολογικά υγιές).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση που να αναφέρει: «γνωρίζω κολύμπι και κολυμπώ   με δική μου ευθύνη» (θα το προσκομίσει ο γονιός που θα κολυμπά με το παιδί).
  1. Πρόσφατη Βεβαίωση Καρδιολόγου  (θα το προσκομίσει ο γονιός που θα κολυμπά με το παιδί).
  2.  Πρόσφατη Βεβαίωση Δερματολόγου   (θα το προσκομίσει ο γονιός που θα κολυμπά με το παιδί).
  1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Λογαριασμός ΔΕΚΟ  (από τα οποία να προκύπτει η δημοτικότητα ή η κατοικία, αντίστοιχα).

Μαζί με την κατάθεση της συνημμένης αίτησης (ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου: prwtokollo@neasmyrni.gr) είναι απαραίτητη και η κατάθεση ΟΛΩΝ των παραπάνω απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας .

 

 Συνδρομή : είναι δωρεάν ( το πρόγραμμα  απευθύνεται μόνο σε δημότες ή κατοίκους Νέας  Σμύρνης) .

 

Τηλέφωνα  Επικοινωνίας: 2132025969,968,994,879

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
pdf ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ 2024 - 444 KB 200