Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2022.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
03/10/2022 03:00:0004/10/2022 12:33:31Συγκρότηση ΕΠΖ - Εκλογή Αντιπροέδρου6ΡΧΛΩΚ3-ΣΓ3ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ29/2022
30/09/2022 03:00:0030/09/2022 12:19:35Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 13/21 Απόφασης ΕΠΖ (που εγκρίθηκε με την 67/21 ΑΔΣ) περί έγκρισης κυκλοφοριακών προσαρμογών που περιλαμβάνονται στη μελέτη του κύριου υποέργου 1: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» για το έργο «ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΑΛΞΩΚ3-ΤΜΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/2022
25/07/2022 03:00:0025/07/2022 13:25:49Έγκριση για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, της εταιρείας «SAVEURS DE GRECE Ι.Κ.Ε.»9Τ0ΦΩΚ3-4ΙΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2022
25/07/2022 03:00:0025/07/2022 13:20:07Έγκριση για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων της εταιρείας ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α. - ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ Σ. -ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΟΕ9Ρ6ΔΩΚ3-25ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2022
25/07/2022 03:00:0025/07/2022 13:13:16Απομάκρυνση και Κατάργηση θέσης κουβουκλίου του περιπτέρου επί της οδού Αγ. Σοφίας 101- 103ΨΖΑΑΩΚ3-1Ο9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2022
25/07/2022 03:00:0025/07/2022 13:11:09Έγκριση των τεχνικών παρεμβάσεων για το έργο: «Βελτίωση της προσβασιμότητας και ανάπλαση δικτύου κοινόχρηστων χώρων περιοχής πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου».ΨΒΤΕΩΚ3-ΩΕ9ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ17/2022
25/07/2022 03:00:0025/07/2022 13:21:43Έγκριση για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων της εταιρείας «Σ. ΤΣΑΛΑΜΑΣ – Ε. ΚΑΧΡΑΜΑΝΗΣ Ο.Ε».ΩΑΕ1ΩΚ3-ΟΨΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2022
25/07/2022 03:00:0025/07/2022 13:30:02Παραχώρηση ή μη τμήματος πεζοδρομίου για την κατασκευή σιδερένιας ράμπας ΑΜΕΑ έμπροσθεν καταστήματος.91ΝΣΩΚ3-46ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2022
25/07/2022 03:00:0025/07/2022 13:27:27Έγκριση για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, της εταιρείας «MOTEL ROYALE E.E.»Ψ10ΨΩΚ3-ΑΣ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2022
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 14:36:34Μετατόπιση του επί της οδού Ομήρου 16 περιπτέρου, στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου και Αγίου Ανδρέα 21ΨΙΖ9ΩΚ3-ΣΘΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2022
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 12:44:26«Περί κοπής ή μη δένδρων».6ΒΠ7ΩΚ3-8ΔΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2022
21/07/2022 03:00:0021/07/2022 13:38:10«Διέλευση Λεωφορείου Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Καλλιθέας από το οδικό δίκτυο Δήμου Νέας Σμύρνης».Ω5ΤΗΩΚ3-ΝΕ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2022
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 13:33:16Ανανέωση άδειας παραχώρησης χώρου στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος Ε.Λ.Τ.Α επί της οδού Πλ. Βασ. Κων/νου 6 (πεζόδρομος).6Θ1ΒΩΚ3-ΗΓΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2022
20/07/2022 03:00:0020/07/2022 14:35:32Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου για το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».92ΞΛΩΚ3-2Η5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2022
14/07/2022 03:00:0015/07/2022 14:07:20«Έγκριση ή μη του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΩΥΛΨΩΚ3-Η38ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2022
07/07/2022 03:00:0007/07/2022 10:09:10Διαμόρφωση πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ έμπροσθεν καταστήματος στην οδό Αγ. Φωτεινής 37.6ΚΦΑΩΚ3-089ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ8/2022
16/05/2022 03:00:0016/05/2022 14:50:23Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.69ΔΚΩΚ3-ΕΜΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2022
16/05/2022 03:00:0001/06/2022 08:54:25Άρση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.9ΣΑΦΩΚ3-ΚΝΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2022
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 12:37:45«Απομάκρυνση και Κατάργηση θέσεων ή Διατήρηση κενωθέντων κουβουκλίων τριών περιπτέρων επί των οδών: Ι. Χρυσοστόμου 23, Κων. Παλαιολόγου 36 και Παρασκευπούλου & Γούναρη».Ω39ΥΩΚ3-Ξ7ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2022
27/04/2022 03:00:0027/04/2022 11:31:32Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12/2022 απόφασης ΕΠΖ.6ΚΙ0ΩΚ3-ΔΣ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2022
20/04/2022 03:00:0020/04/2022 13:52:09Κοπή τριών (3) δέντρων επί της οδού Κράτητος 26 και τριών (3) δενδρυλλίων επί της οδού Βιζυηνού 4.ΨΣ08ΩΚ3-ΝΘΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2022
20/04/2022 03:00:0020/04/2022 13:49:34Δέσμευση χώρου για προσωρινή στάση οχημάτων για ανεφοδιασμό - τροφοδοσία καταστημάτων στην οδό Αιγαίου.9ΓΜ9ΩΚ3-7ΣΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/2022
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 14:39:19Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνωνΨΠΤ1ΩΚ3-90ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2022
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 14:49:59Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων6ΑΥΖΩΚ3-Μ05ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2022
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 14:32:16Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.Ω87ΦΩΚ3-ΗΞΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2022
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 12:42:02Α) Λήψη Απόφασης περί παραχώρησης χώρου στο Δημοτικό Άλσος, για τη διοργάνωση Ανθοκομικής Έκθεσης κατά την εορταστική περίοδο της Πρωτομαγιάς, 1-15 Μαΐου 2022 από την εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. Β) Λήψη Απόφασης περί παραχώρησης χώρου στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης, για την τοποθέτηση 20 περιπτέρων κατά την εορταστική περίοδο της Πρωτομαγιάς, 1-15 Μαΐου 2022 από την εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ.Ω5Τ3ΩΚ3-1ΦΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 10:46:46Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.ΨΓ0ΖΩΚ3-ΦΟΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4/2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 10:43:19Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.ΨΕΒΧΩΚ3-Ξ04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2/2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 10:45:32Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.Ψ4ΡΗΩΚ3-ΙΞΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3/2022
10/02/2022 02:00:0010/02/2022 11:36:05Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.67ΦΠΩΚ3-ΒΑ4ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1/2022