Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2022.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 10:54:32Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Νικ. Πλαστήρα - Σπαθάρη (από Εφέσου έως Κράτητος) στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης πεζοδρομίων.ΨΚΗ4ΩΚ3-Τ0ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2022
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 13:05:04Περί κοπής ή μη δέντρων.Ψ06ΑΩΚ3-ΙΘΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2022
28/11/2022 02:00:0028/11/2022 13:13:11Περί κοπής ή μη δέντρων.ΨΛΝΠΩΚ3-0ΞΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2022
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 12:51:32Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων επί της κεντρικής πλατείας για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έτους 2022-2023. (Θεματικό πάρκο)68Τ3ΩΚ3-Β6ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/2022
25/11/2022 02:00:0025/11/2022 12:44:34ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ6ΓΕΞΩΚ3-14ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2022