Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2022.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
16/05/2022 03:00:0016/05/2022 14:50:23Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.69ΔΚΩΚ3-ΕΜΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2022
16/05/2022 03:00:0016/05/2022 14:48:57Άρση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.9ΣΑΦΩΚ3-ΚΝΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2022
04/05/2022 03:00:0004/05/2022 12:37:45«Απομάκρυνση και Κατάργηση θέσεων ή Διατήρηση κενωθέντων κουβουκλίων τριών περιπτέρων επί των οδών: Ι. Χρυσοστόμου 23, Κων. Παλαιολόγου 36 και Παρασκευπούλου & Γούναρη».Ω39ΥΩΚ3-Ξ7ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2022
27/04/2022 03:00:0027/04/2022 11:31:32Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12/2022 απόφασης ΕΠΖ.6ΚΙ0ΩΚ3-ΔΣ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2022
20/04/2022 03:00:0020/04/2022 13:49:34Δέσμευση χώρου για προσωρινή στάση οχημάτων για ανεφοδιασμό - τροφοδοσία καταστημάτων στην οδό Αιγαίου.9ΓΜ9ΩΚ3-7ΣΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/2022
20/04/2022 03:00:0020/04/2022 13:52:09Κοπή τριών (3) δέντρων επί της οδού Κράτητος 26 και τριών (3) δενδρυλλίων επί της οδού Βιζυηνού 4.ΨΣ08ΩΚ3-ΝΘΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2022
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 14:39:19Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνωνΨΠΤ1ΩΚ3-90ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2022
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 14:49:59Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων6ΑΥΖΩΚ3-Μ05ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2022
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 12:42:02Α) Λήψη Απόφασης περί παραχώρησης χώρου στο Δημοτικό Άλσος, για τη διοργάνωση Ανθοκομικής Έκθεσης κατά την εορταστική περίοδο της Πρωτομαγιάς, 1-15 Μαΐου 2022 από την εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. Β) Λήψη Απόφασης περί παραχώρησης χώρου στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης, για την τοποθέτηση 20 περιπτέρων κατά την εορταστική περίοδο της Πρωτομαγιάς, 1-15 Μαΐου 2022 από την εταιρία ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ.Ω5Τ3ΩΚ3-1ΦΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2022
18/04/2022 03:00:0018/04/2022 14:32:16Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.Ω87ΦΩΚ3-ΗΞΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 10:43:19Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.ΨΕΒΧΩΚ3-Ξ04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2/2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 10:45:32Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.Ψ4ΡΗΩΚ3-ΙΞΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3/2022
01/03/2022 02:00:0001/03/2022 10:46:46Χορήγηση έγκρισης για την έκδοση παράτασης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.ΨΓ0ΖΩΚ3-ΦΟΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4/2022
10/02/2022 02:00:0010/02/2022 11:36:05Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.67ΦΠΩΚ3-ΒΑ4ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1/2022