Το Γραφείο Αθλητισμού & Νέας Γενιάς διαθέτει τρία (3) Δημοτικά Γυμναστήρια fitness:

  • Τo 1ο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Πλατεία της Ν. Σμύρνης, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2005.
  • Το 2ο, το οποίο βρίσκεται στην Άνω Ν. Σμύρνη, εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2007 και
  • Το 3ο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2009.

Περισσότεροι από 1500 πολίτες γυμνάζονται μηνιαίως στα τρία Γυμναστήρια.

1ο Δημοτικό Γυμναστήριο

2ο Δημοτικό Γυμναστήριο

3ο Δημοτικό Γυμναστήριο