Ο  Δήμος Νέας Σμύρνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον αθλητισμό. Η ιστορική παράδοση της πόλης μας συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της ιδέας του αθλητισμού, σε τοπικό αλλά και εθνικό  επίπεδο. Με την έλευση των κατοίκων της Σμύρνης νέα αθλητικά ήθη και έθιμα έκαναν την εμφάνιση  τους, αλλάζοντας νοοτροπίες και αντιλήψεις που κυριαρχούσαν μέχρι τότε.

Το Γραφείο Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης, ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2001 με σκοπό τη στήριξη των προγραμμάτων «αθλητισμός για όλους»  και  την προώθηση της δια βίου άσκησης σε όλους τους πολίτες.

Στις μέρες μας η  Νέα Σμύρνη εξελίσσεται διαχρονικά, σε μια κυψέλη ανάπτυξης του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα ο αθλητισμός αποτελεί βασικό συστατικό ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας στη πόλης μας. Χιλιάδες πολίτες αθλούνται στα προγράμματα του δήμου αλλά και στα αθλητικά σωματεία της πόλης μας, κάνοντας τον αθλητισμό τρόπο ζωής και διεξόδου από την καθημερινότητα. Ειδικά στα προγράμματα του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού  Νέας Σμύρνης συμμετέχουν  πάνω από 2000 πολίτες του Δήμου μας, οι οποίοι απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες άθλησης και ψυχαγωγίας.

Οι επιτυχίες των αθλητικών μας σωματείων σε Εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν παρακαταθήκη για τη μελλοντική ενίσχυση του αθλητισμού στη πόλη μας.