Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατυχημάτων για το Παιδί στο Σχολείο

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία τα κοινωνικά ζητήματα και στέκεται αλληλέγγυος  δίπλα στις ανάγκες των γονέων-κηδεμόνων της πόλης μας.

Για το σκοπό αυτό υλοποίησε το «Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατυχημάτων για το Παιδί στο Σχολείο»,  που θα καλύπτει τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  : κατά την ώρα του σχολικού προγράμματος, πάντα με την επίβλεψη των αρμοδίων γι’ αυτό οργάνων (δασκάλων, νηπιαγωγών), ως εξής: μία (1) ώρα πριν (κατά την μετάβαση) και μία (1) ώρα μετά (κατά την επιστροφή στην κατοικία τους).

Συνοπτικά τα οφέλη αυτής της συνεργασίας είναι:

  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των παιδιών σε περίπτωση ατυχήματος στο σχολείο.
  • Απολογιστική κάλυψη όλων των δαπανών μέχρι 500€ ανά ατύχημα για νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα.
  • Παροχή νοσοκομειακού επιδόματος, αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο νοσηλευτεί σε νοσοκομείο όπου θα καταβάλλεται για κάθε μέρα ποσό 30€ και μέχρι 90 ημέρες.

«Μια κοινωνία ευαισθητοποιημένη, αλληλέγγυα στις ανάγκες και στα προβλήματα των συνανθρώπων μας, είναι μια κοινωνία που μπορεί να βλέπει το μέλλον με
αισιοδοξία. Η ομαδική αυτή ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον μας για τα παιδιά των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων και τους
γονείς-πολίτες της Νέας Σμύρνης, ειδικά στη σημερινή εποχή με τη μείωση των εισοδημάτων. Ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας στις σχολικές μονάδες, με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο».

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 18 , 2ος όροφος, Τ.Κ. 17121
Ημέρες Λειτουργίας:  Δευτέρα έως και Παρασκευή, 8:00 – 15:00
Τηλέφωνο: 2132025882  email: skyns@neasmyrni.gr

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
pdf Οδηγός-Ασφάλισης-Προσωπικού-Ατυχήματος 566 KB 244