Κάθε σύγχρονος Ευρωπαϊκός Δήμος οφείλει να οργανώσει τον τρόπο συγκέντρωσης και διάχυσης των πληροφοριών που αφορούν στις Δομές, Δράσεις, Εκδηλώσεις του καθώς και των Νομικών Προσώπων του με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών του. Αυτό το έργο επιτελείται στο πλαίσιο του Γραφείου Τύπου κάθε Δήμου.

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου μας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Την προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, των δραστηριοτήτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Την ενημέρωση των Υπηρεσιών του Δήμου για δημοσιευόμενα σχόλια, προτάσεις, παράπονα, απόψεις σε θέματα αρμοδιότητάς τους και τη μέριμνα απάντησης σε αυτά.

Τη μέριμνα για την οργάνωση συνεντεύξεων, φιλοξενιών, εθνικών εορτών και πολιτιστικών, γενικά, εκδηλώσεων στα πλαίσια των Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και την συμμετοχή στις εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις των άλλων Δήμων.

Τη μέριμνα για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σε θέματα ενημερωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου, σχετικά με δράσεις και δομές του Δήμου.

Το συντονισμό του Δήμου για όλα τα θέματα παρουσίασης, μορφοποίησης, ανανέωσης και επικαιροποίησης των Ιστοσελίδων και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Την παρακολούθηση όλης της δραστηριότητας του Δήμου.

Τη σύνταξη των Δελτίων Τύπου και των ανακοινώσεων για τις γενικές δραστηριότητες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.

Τη συνεργασία με τους δημοσιογράφους του τοπικού και του ημερήσιου Τύπου για τη δημοσίευση των Δελτίων και τη διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου για τοπικά θέματα.

Την παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν στο Δήμο και στους ΟΤΑ και δημοσιεύονται στον Τύπο και στο Ιnternet.

Την ενημέρωση σε καθημερινή βάση της ιστοσελίδας του Δήμου με Δελτία Τύπου, ανακοινώσεις, προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου και νέα των τοπικών πολιτιστικών και αθλητικών Συλλόγων και σχολείων.

Την επιμέλεια της δημιουργίας video και της λήψης φωτογραφιών για να δημιουργηθεί αρχείο στο Δήμο.

Γενικότερος στόχος είναι η ομογενοποίηση της πληροφόρησης για να φτάνει έγκαιρα και έγκυρα στον αποδέκτη, δηλαδή στους δημότες μας. Σ’ αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε βοηθούς και συνοδοιπόρους. Άλλωστε τόσα χρόνια μαζί ονειρευόμαστε, προσπαθούμε, δημιουργούμε!

 

Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Λεωφόρος Συγγρού 193 – 195, 2ος όροφος, TK 17121
Πληροφορίες: Ειρήνη Λαζαρίδη
Τηλέφωνο: 213 2025847 | e-mail: elazaridi@neasmyrni.gr