Ισχύει από 25 Μαΐου 2018

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα https://neasmyrni.gr/ (εφεξής “Ιστοσελίδα“) που ανήκει και λειτουργεί από τον Δήμο Νέας Σμύρνης (εφεξής «Δήμος»).

Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής καλούμενη «η Πολιτική»). Η παρούσα Πολιτική ισχύει για  όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας, καθώς και τους δημότες ως προς τη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από τον Δήμο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 ΕΕ («ΓΚΠΔ»).

Ο Δήμος ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»).

Η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι πολύ σημαντική για τον Δήμο ο οποίος λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα από εσάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική») παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την συνεργασία μας και σας ενημερώνουμε για το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς ή στα πλαίσια υποβολής κάποιου ερωτήματος προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κ.α., αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της παρούσας Πολιτικής, καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλους δήμους, εταιρείες ή οργανισμούς.

Η Πολιτική εφαρμόζεται προς όλους τους εμπλεκόμενους με τον Δήμο (πολίτες, συνεργάτες, προμηθευτές κλπ). Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από τον Δήμο (π.χ. πληροφορίες που ορίζουν συγκεκριμένο πρόσωπο όπως πλήρες ονοματεπώνυμο ή ηλεκτρονική διεύθυνση).

Α. Απευθείας από εσάς: συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα μας, όταν ζητάτε πληροφορίες, υποβάλετε ένα αίτημα, ή απευθύνεστε σε κάποιες από τις υπηρεσίες του Δήμου. Συγκεκριμένα, μάς παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας ή απευθείας ανάθεση
 • Σύνταξη σύμβασης παροχής προμηθειών/υπηρεσίας, έργου κ.α
 • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, αθλητισμού, φροντιστηρίου και δια βίου μάθησης σε πολίτες
 • Παραλαβή αιτήσεων από τα διάφορα τμήματα του Δήμου για παροχή τεχνικών ή άλλων υπηρεσιών
 • Παραλαβή αιτήσεων από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για χορήγηση πιστοποιητικών
 • Παραλαβή αιτήσεων εργασίας (όταν η αίτηση γίνεται απευθείας στον Δήμο)
 • Υποβολή αιτήματος/ερωτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας ή του e-mail του Δήμου.

Β. Με αυτοματοποιημένα μέσα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας: όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα του Δήμου, μπορούμε να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς με βάση την περιήγησή σας και τη χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν ιστορικό αναζήτησης, διεύθυνση IP, ανάλυση οθόνης, πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις, χρόνους πρόσβασης και αναφορά διεύθυνσης URL καθώς και δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies (Δείτε την Πολιτική cookies).

Γ. Από τρίτους: Αν συνδεθείτε στην Ιστοσελίδα του Δήμου  μέσω μιας υπηρεσίας τρίτου μέρους (π.χ. Facebook), αυτή η υπηρεσία τρίτου μέρους μπορεί να μας στείλει πληροφορίες, όπως τα στοιχεία εγγραφής και το προφίλ σας από αυτήν την υπηρεσία. Αυτές οι πληροφορίες διαφέρουν και ελέγχονται από εσάς ή εξουσιοδοτούνται από εσάς μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου σας στην υπηρεσία τρίτου μέρους.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τους δημότες και, εν γένει, πολίτες είναι τα Προσωπικά Δεδομένα και τα στοιχεία που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση της σύμβασης/παροχή υπηρεσιών μεταξύ Δήμου και πολίτη ή την παροχή οποιοδήποτε άλλων υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος προς τον πολίτη στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας και του αθλητισμού.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τους προμηθευτές μας είναι τα στοιχεία που απαιτούνται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία για την παροχή και πληρωμή της προμήθειας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τους συνεργάτες μας είναι τα Προσωπικά Δεδομένα και τα στοιχεία που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου /συνεργάτη. Αυτές μπορεί να είναι στοιχεία επικοινωνίας, προσωπικά στοιχεία, τραπεζικά & οικονομικά στοιχεία κ.α.

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα του Δήμου, συλλέγουμε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία (δεδομένα) μπορεί να  διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση που εκτελείται από κάθε επισκέπτη (ενημερώσεις, επικοινωνία μέσω email, φόρμα επικοινωνίας):

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Οποιεσδήποτε πληροφορίες συμπεριλάβετε στο κείμενο της φόρμας επικοινωνίας, ή γενικά στην επικοινωνία σας μαζί μας
 • Δεδομένα περιήγησης, όπως διεύθυνση IP, ανάλυση οθόνης, πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις, χρόνοι πρόσβασης και URL και δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies

Σκοπός της συλλογής/επεξεργασίας δεδομένων είναι να παρέχουμε πληροφορίες σε όλους τους πολίτες, σχετικά με τον Δήμο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε, να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας και τους πολίτες, να υποστηρίζουμε, να προωθούμε και να διοργανώνουμε αποτελεσματικά οιανδήποτε δράση σε σχέση με τους πολίτες και να προστατεύουμε την ασφάλεια των συναλλαγών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας:

 1. Για να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω της Ιστοσελίδας μας,
 2. Για να απαντήσουμε σε αιτήματα εξυπηρέτησης πολιτών,
 3. Για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις για διάφορες εκδηλώσεις μας ή άλλες δράσεις του Δήμου,
 4. Να μπορούμε να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε περιπτώσεις απάτης, κατάχρησης, περιστατικών ασφάλειας και άλλων επιζήμιων δραστηριοτήτων και να πραγματοποιούμε εκτιμήσεις ασφάλειας και κινδύνου,
 5. Για να εξασφαλίσουμε την συμμόρφωση του Δήμου με τις εκάστοτε νομικές υποχρεώσεις,
 6. Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία του χρήστη της Ιστοσελίδας, με σκοπό τον έλεγχο, την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών μας και γενικότερα τη βελτιστοποίηση και προσαρμογή της διαδικτυακής μας παρουσίας στις ανάγκες σας, κάνοντας την Ιστοσελίδα μας ευκολότερη και πιο αποτελεσματική στη χρήση.

Ο Δήμος δεν διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει από εσάς σε χώρες εκτός της Ε.Ε και της Ε.Ο.Χ.

Ο Δήμος συλλέγει μόνον Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν οι σκοποί εκπλήρωσης του δημόσιου καθήκοντος του Δήμου και η εξυπηρέτηση των πολιτών/δημοτών στο πλαίσιο λειτουργίας του.  Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.  Βάσει της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ), επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, εφόσον έχουμε την νόμιμη βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη. Συνεπώς, όταν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, βασιζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας:

 • Για την εκτέλεση συμβάσεως: Όταν η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση και συμμόρφωση μας στις συμβατικές μας υποχρεώσεις.
 • Όταν υφίσταται νομική υποχρέωση: Υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς ή να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα  ή αρχή ή για να συμμορφωθούμε με άλλες ασφαλιστικές, λογιστικές ή φορολογικές διατάξεις.
 • Όταν συλλέγουμε δεδομένα για την εκπλήρωση δημόσιου καθήκοντος ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας: Ο Δήμος βάσει του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας όπως ισχύει, επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο πλαίσιο εκπόνησης και υλοποίηση προγραμμάτων για την υποστήριξη σκοπών δημοσίου συμφέροντος όπως η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, η προώθηση της εργασίας, η υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων κ.α.
 • Όταν έχουμε την συναίνεση σας: Ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε ειδική άδεια να επεξεργαστούμε κάποια Προσωπικά σας Δεδομένα, και η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων θα γίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, εάν συμφωνήσετε προς αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου στο dpo@neasmyrni.gr .

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για αυτό το σκοπό.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγουμε κοινοποιούνται/μεταφέρονται σε τρίτα μέρη για οικονομικούς/φορολογικούς σκοπούς, για σκοπούς συμμόρφωσης με διάταξη αναγκαστικού δικαίου, για παροχή υπηρεσιών/υποβολή αιτήσεων εκ μέρους σας κ.α. Συγκεκριμένα οι αποδέκτες των Προσωπικών σας Δεδομένων ενδέχεται να είναι:

 1. Οι εργαζόμενοι του Δήμου,
 2. Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες, ελέγχους, υπηρεσίες Διαδικτύου, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ή άλλες υπηρεσίες απαραίτητες για τη λειτουργία της ιστοσελίδας,
 3. Δημόσιες Αρχές όπως ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, διάφορα αρμόδια Υπουργεία ( Δικαιοσύνης, Υγείας κ.α), Δ.Ο.Υ, ΕΡΓΑΝΗ, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, ΟΑΕΔ και άλλες αρμόδιες αρχές.

Τα κέντρα δεδομένων μας όπου αποθηκεύονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα βρίσκονται στην Ελλάδα στην έδρα του Δήμου.

Ο χρόνος διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων καθορίζεται από την εκάστοτε νομική-φορολογική υποχρέωση (σύμβαση). Ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, ο χρόνος διατήρησης ορίζεται ως εξής:

 • Στην περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας ή υποβάλλετε κάποιο αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την εξυπηρέτησή σας και μέχρι την διεκπεραίωση και επίλυση του αιτήματος σας. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις/newsletters για δράσεις και εκδηλώσεις του Δήμου, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται μέχρι να δηλώσετε ότι επιθυμείτε απεγγραφή από την σχετική υπηρεσία.
 • Για τα τμήματα που επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα ωφελουμένων των δράσεων/προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας, αλληλεγγύης, εκπαίδευσης, αθλητισμού κ.α που αναλαμβάνει ο Δήμος, τα δεδομένα διαγράφονται όταν:
 • το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία τους (όταν η νομική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου),
 • το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει πλέον την ιδιότητα του συμμετέχοντος ή ωφελούμενου σε μία δράση ή ένα πρόγραμμα του Δήμου,
 • τα δεδομένα δεν είναι πλέον ενημερωμένα.

Όλα τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση ότι δεν υπάρχει εκ του νόμου απορρέουσα υποχρέωση του Δήμου να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα περαιτέρω (πχ υποχρέωση που απορρέει από την φορολογική ή εργατική νομοθεσία, τις διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης, την ιατρική νομοθεσία).

 • Για τα τμήματα που επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργατών, τα Προσωπικά Δεδομένα διαγράφονται μετά την πάροδο του εκ του νόμου προβλεπόμενου διαστήματος διατήρησης των δεδομένων μετά την λήξη της σύμβασης εργασίας ή έργου.
 • Για τα τμήματα που επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα προμηθευτών, αυτά  διατηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και για το διάστημα που απαιτείται εκ του νόμου η διατήρησή τους μετά τη λήξη της.
 • Τέλος για τα τμήματα που λαμβάνουν αιτήσεις πολιτών για παροχή υπηρεσιών, τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται για το διάστημα που απαιτείται για την εξυπηρέτηση της αίτησης και διαγράφονται μετά την διεκπεραίωσή της εκτός εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για την διατήρησή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση.

Θα διατηρήσουμε επίσης τα Προσωπικά Δεδομένα:

 1. προκειμένου να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία (οιαδήποτε συνεχιζόμενη ή μελλοντική δικαστική διαδικασία)
 2. για την εξασφάλιση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων, της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών και του κοινού.

Τέλος κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές σας σχέσεις με το Δήμο καθώς και την ενημέρωση ή νόμιμη λήψη συγκατάθεσης (αν αυτή απαιτείται) για την επεξεργασία των δεδομένων σας, δύνανται να παραμένουν ως πληροφορίες για τον πολίτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από το Δήμο και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την εκάστοτε νομική-φορολογική υποχρέωση, τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαγράφονται.

Ο Δήμος έχει επίσημους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά στο Facebook, Instagram και το You Tube. Στην Iστοσελίδα, ο Δήμος ενσωματώνει ένα πρόσθετο μέσο κοινωνικής δικτύωσης για το Facebook, το Instagram και το You Tube, καλώντας τους επισκέπτες και τους χρήστες της ιστοσελίδας να ακολουθήσουν τον Δήμο (ή να κάνουν εγγραφή) στα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (follow/like), καθώς και να ανεβάσουν δημοσιεύσεις και σχόλια. Κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εμάς, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα (όπως τα δεδομένα του προφίλ σας στο αντίστοιχο μέσο).

Βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ο Δήμος θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας μαζί με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος τηρεί αυστηρά τις υποχρεώσεις που αφορούν στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (όπως ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των μέσων), προκειμένου να διασφαλίσει την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων.

Σκοπός της επεξεργασίας των συγκεκριμένων δεδομένων είναι η προβολή και προώθηση της εικόνας και υπηρεσιών/δράσεων του Δήμου, η παροχή ενημερώσεων ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα/σχόλια που μας στέλνετε.

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας την οποία παρέχετε με την θετική ενέργειά σας να πατήσετε το πεδίο like ή follow στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο την παρείχατε, δηλαδή κάνοντας unlike ή unfollow.

Ο Δήμος δεν είναι  υπεύθυνος για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζεται τα δεδομένα σας και είναι δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε σχετικά βάσει της Πολιτικής Απορρήτου του  Facebook, Instagram και  You Tube.

Τέλος,  ενώ o Δήμος επιθυμεί και ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνει τους χρήστες ότι κάθε ανάρτηση ή σχόλιο θα πρέπει να σέβεται τους βασικούς κανόνες της ευγένειας, ευπρέπειας και του σεβασμού στην διαφορετική άποψη. Συνεπώς, αν και ο Δήμος δεν υποχρεούται ούτε δύναται να ελέγχει το περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, θα καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος και θα αφαιρεί οποιοδήποτε περιεχόμενο κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης  της Ιστοσελίδας, όπως προσβλητικό,  πορνογραφικό , ή  απειλητικό  περιεχόμενο  ή  περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και μπορεί να  αποκλείσει τους χρήστες που παραβιάζουν τους παρόντες όρους.   Σε κάθε περίπτωση, αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο που αναρτάται στους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου παραβιάζει τους όρους χρήσης,  παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως.

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα άλλων ατόμων ή εάν διατηρούνται για νομικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και ο Δήμος θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων και ο Δήμος θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και για πόσο διάστημα.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την παύση επεξεργασίας από τον Δήμο των Προσωπικών σας Δεδομένων και ο Δήμος θα προβεί στην άμεση παύση επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να παύσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από τον Δήμο των Προσωπικών σας Δεδομένων και ο Δήμος θα προβεί στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό και ο Δήμος θα προβεί στην άμεση διαβίβαση των δεδομένων αυτών.  Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένων υποχρεώσεων του Δήμου ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των Προσωπικών σας Δεδομένων από τον  Δήμο με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ή όχι ζημία, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@neasmyrni.gr.

Ο Δήμος, οι υπάλληλοι του, οι προστηθέντες, οι βοηθοί εκπλήρωσης, οι αντιπρόσωποι δεσμεύονται να εφαρμόσουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, την καταλληλότερη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, παράνομη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε αυτά και οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, καθώς και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε αυτές.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ο Δήμος απαιτεί από τους εργαζομένους  του, τους παρόχους φιλοξενίας Ιστοσελίδων και τους εν γένει παρόχους υπηρεσιών, καθώς και από τους εξωτερικούς συνεργάτες του, να διαχειρίζονται τα Προσωπικά Δεδομένα ως εμπιστευτικά και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών) για την πρόληψη της άνευ αδείας κοινολόγησης των δεδομένων αυτών, και να εφαρμόζουν διαδικασίες για τη διαχείριση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο νόμιμο και να προστατεύουν τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον ΓΚΠΔ.

Τα μέτρα αυτά  χρησιμεύουν επίσης ώστε να  αποδεικνύεται ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, προφανώς, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους ποικίλης πιθανότητας και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες διαδικασίες για τον τακτικό έλεγχο και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων.

Ο Δήμος μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική.

Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής για τη μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.