Ακολουθεί η σύνθεση των δύο Επιτροπών του Δήμου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η εκλογή των μελών τους έλαβε χώρα κατά την συνεδρίαση  της 1ης Σεπτεμβρίου 2019. Η θητεία των εκλεγμένων Μελών των ανωτέρω Επιτροπών λήγει στις 6/11/2021.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

 • Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης (Πρόεδρος)
 • Αντιδήμαρχος, Νότης Γιατζίδης
 • Αντιδήμαρχος, Γιάννης Δημάκης
 • Καρυοφύλλη Ιωάννα
 • Καραγιάννη Δωροθέα
 • Κρικρής Γεώργιος
 • Κουτελάκης Γεώργιος
 • Αναγνωστόπουλος Κων/νος
 • Παυλόπουλος Θεμιστοκλής

Αναπληρωματικά μέλη

 • Κωνσταντινίδης Κων/νος
 • Δεληγιάννη Κλεοπάτρα
 • Καστόρης Θεόδωρος
 • Μάντζιος Θεόδωρος
 • Πάντος Παναγιώτης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τακτικά Μέλη

 • Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης (Πρόεδρος)
 • Αντιδήμαρχος, Πέτρος Κουκάς
 • Αντιδήμαρχος, Αλέξανδρος Ζαβός
 • Λαρίσσης Γεώργιος
 • Κονιδάρης Διονύσιος
 • Συρίγος Πολύδωρος
 • Ιακωβάκη Μαρίνα
 • Μάντζιος Θεόδωρος
 • Μουζάλας Μάριος

Αναπληρωματικά μέλη

 • Κλειδόπουλος Κων/νος
 • Δημάκης Ιωάννης
 • Γαλανοπούλου Ελεονώρα
 • Αγγελίδου-Φαρίδη Μαρία
 • Βαμβουρέλλη Μαρία