Ακολουθεί η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύνθεση – Τακτικά Μέλη

1. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΣΩΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΤΡΑΧΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΛΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
9. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ