Ακολουθεί η σύνθεση των δύο Επιτροπών του Δήμου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

 • Αντιδήμαρχος, Πολύδωρος Συρίγος (Πρόεδρος)
 • Αντιδήμαρχος, Πέτρος Κουκάς (Αντιπρόεδρος)
 • Αντιδήμαρχος, Διονύσιος Κονιδάρης
 • Τσιάπης Παναγιώτης
 • Καραγιάννη Δωροθέα
 • Κρικρής Γεώργιος
 • Αναγνωστόπουλος Κων/νος
 • Κουτελάκης Γεώργιος
 • Παυλόπουλος Θεμιστοκλής

Αναπληρωματικά μέλη

 • Νασιμπιάν Οδυσσέας
 • Γιατζίδης Παναγιώτης
 • Αγγελίδου-Φαρίδη Μαρία
 • Κουτετέ Αικατερίνη
 • Καταλειφός Θεόφιλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τακτικά Μέλη

 • Αντιδήμαρχος Διονύσιος Κονιδάρης (Πρόεδρος)
 • Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Γιατζίδης
 • Αντιδήμαρχος, Οδυσσέας Νασιμπιάν
 • Οικονόμου Δημήτριος
 • Δημάκης Ιωάννης
 • Λαρίσσης Γεώργιος
 • Γαλανοπούλου Ελεωνόρα
 • Φερεντίνος Δημήτριος
 • Μουζάλας Μάριος

Αναπληρωματικά μέλη

 • Βολίκας Γεώργιος
 • Χατζαντουριάν Ευάγγελος
 • Αγγελίδου-Φαρίδη Μαρία
 • Κασίμη Ελένη
 • Παυλόπουλος Θεμιστοκλής