Τα Δημοτικά Ιατρεία παρέχουν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).
Λειτουργούν συμπληρωματικά παρέχοντας μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που περιλαμβάνει την έγκαιρη διάγνωση και την υγειονομική ενημέρωση των πολιτών και ειδικότερα στην άμεση αντιμετώπιση: αναγκών προληπτικής ιατρικής, έγκαιρη διάγνωση, υγειονομικής διαφώτισης, προληπτικής οδοντιατρικής, καρδιακών προβλημάτων, δερματικών και αφροδίσιων νοσημάτων, προληπτικής παιδιατρικής, πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται συνεργασίες με πανεπιστήμια και μεγάλα νοσοκομεία μέσω προγραμμάτων που αφορούν την παροχή δωρεάν αιματολογικών και καρδιολογικών εξετάσεων καθώς και ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα προληπτικής ιατρικής.

Εξυπηρετούν καταρχήν δημότες – κατοίκους Νέας Σμύρνης απόρους ή ανασφάλιστους.
Αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά, δίνοντας πρώτες βοήθειες και τα παραπέμπουν σε γενικά ή εξειδικευμένα νοσοκομεία.

Ιατρικό προσωπικό:

Οι πολίτες – ενταγμένοι στα Δημοτικά Ιατρεία – μπορούν να εξυπηρετούνται από τις ειδικότητες των ιατρών Παθολόγου, Ορθοπεδικού, Καρδιολόγου, Ψυχίατρου, Φαρμακοποιού με εξετάσεις, συνταγογράφηση και χορηγία φαρμάκων (υπό προϋποθέσεις) καθώς και με την πολύτιμη υποστήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού.

Εξυπηρετούμενοι:

Κάτοικοι ή δημότες Νέας Σμύρνης ασφαλισμένοι στην Πρόνοια ή ανασφάλιστοι.

Δικαιολογητικά:

  • Κάτοικοι: Πρόσφατο τιμολόγιο ΔΕΗ.  Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη αποδεικτικό ενοικίασης του σπιτιού.
  • Δημότες:  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο ή το ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία (αυτεπάγγελτα)
  • Βιβλιάριο της Πρόνοιας (για ασφαλισμένους στην Πρόνοια) ή υπεύθυνη δήλωση του ατόμου που είναι ανασφάλιστο συνοδευόμενο από έγγραφο που να πιστοποιεί την διαγραφή από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα.

Διεύθυνση: Αρτάκης 76-78, 171 24 Νέα Σμύρνη
τηλ: 213-2025-941  |  χάρτης