Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2015.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
16/12/2015 02:00:0005/01/2016 12:34:13Λήψη απόφασης για πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής από περίπτερο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ . 11 του Ν. 2307/1995 & την Κ.Υ.Α 46597/31-10-2003ΩΔΤΛΩΚ3-8Ε8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ102/2015
29/07/2015 03:00:0005/08/2015 13:56:26Έγκριση μονοδρόμησης της οδού Ανοίξεως από την οδό Σαλτέλη έως Ευξ. Πόντου63Ι1ΩΚ3-3ΥΑΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ73/2015
14/07/2015 03:00:0014/07/2015 09:35:35Έγκριση κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί των οδών α)Ηρακλείου & Πέτρας και β) Ηρακλείου & ΚαλλικρατείαςΩΣΣΠΩΚ3-ΩΨΔΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ67/2015
02/07/2015 03:00:0010/07/2015 12:44:41Παραχώρησης χώρου για στάθμευση ασθενοφόρου ΕΚΑΒ επί της οδού Αδριανουπόλεως 1867Β2ΩΚ3-ΦΑΖΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ70
02/07/2015 03:00:0010/07/2015 12:33:47Ανανέωση άδειας παραχώρησης χώρου στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος ΕΛ.ΤΑ. επί της οδού Πλ. Βας. Κων/νου 673ΚΣΩΚ3-ΤΞ6ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ69
01/07/2015 03:00:0014/07/2015 09:31:29Έγκριση κατασκευής νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί του κυκλοφοριακού κόμβου επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Θεμιστοκλή ΣοφούληΒ8Π7ΩΚ3-ΘΡ3ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ66/2015
01/07/2015 03:00:0014/07/2015 09:43:19Τοποθέτηση Αγάλματος επί της Πλατείας ΚαρύλλουΩΖ5ΝΩΚ3-ΝΘΛΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ71/2015
01/07/2015 03:00:0014/07/2015 09:27:13Έγκριση κατασκευής νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί του κυκλοφοριακού κόμβου επί των οδών Βυζαντίου & Θεμιστοκλή Σοφούλη76ΦΜΩΚ3-ΙΧΦΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ65/2015
01/07/2015 03:00:0014/07/2015 09:39:17Έγκριση κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί των οδών Ανοίξεως & Ευξ. Πόντου7015ΩΚ3-65ΦΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ68/2015
05/05/2015 03:00:0003/06/2015 10:30:18Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση τροχογραφείου6ΗΒΡΩΚ3-ΙΛ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48
05/05/2015 03:00:0003/06/2015 10:08:57Χορήγηση ή Μη αδειών Υπαίθριου - Στάσιμου - Πλανοδίου Εμπορίου7Υ8ΕΩΚ3-1ΜΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49
07/04/2015 03:00:0005/05/2015 09:57:35Διατήρηση Πρασίνου σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό στο ΟΤ 199ΑΩΧΨΞΩΚ3-Ι9ΦΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ37
07/04/2015 03:00:0027/04/2015 10:57:09Παραχώρηση χώρου για Στάθμευση Οχήματος του Παιδικού Σταθμού «Φωλίτσα» επί της οδού Αντιοχείας 347058ΩΚ3-ΙΓ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32
07/04/2015 03:00:0027/04/2015 10:59:22Διατήρηση Πρασίνου σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό στο ΟΤ 549Ω5Ξ4ΩΚ3-4ΚΞΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ36
07/04/2015 03:00:0027/04/2015 11:00:30Διατήρηση Πρασίνου σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό στο ΟΤ 5407ΤΤ5ΩΚ3-6Ν9ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ35
07/04/2015 03:00:0027/04/2015 11:02:35Παραχώρηση χώρου για Στάθμευση Οχήματος του Παιδικού Σταθμού «Τα Σπουργιτάκια» επί της οδού Ομήρου 177ΡΖΒΩΚ3-Υ1ΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ33
07/04/2015 03:00:0027/04/2015 09:25:49Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΩΩΟΓΩΚ3-ΤΔΛΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ34
31/03/2015 03:00:0023/04/2015 15:22:15Συζήτηση επί αιτήματος Συλλόγου Περιπτερούχων Αττικής75Χ5ΩΚ3-Ν3ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21