Εδώ θα βρείτε πληροφορίες και δικαιολογητικά που σχετίζονται με την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου μας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Δήλωση Τέλους 0,5%-5%.
β) Περιοδική δήλωση του ΦΠΑ σε φωτοτυπία.
γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα μια φωτοτυπία το ισοζύγιο.

Χρήσιμες πληροφορίες:

1. Τα καταστήματα που υποχρεούνται στην απόδοση τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, είναι αυτά των οποίων η άδεια λειτουργίας αναφέρει ότι διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα.
2. Τα καταστήματα που υποχρεούνται στην απόδοση τέλους 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, είναι τα νυχτερινά κέντρα, οι αίθουσες χορού και τα καταστήματα με ποτά και θέαμα (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, μπουάτ).
3. Σε περίπτωση μη υποβολής εκπρόθεσμης η ανακριβούς δήλωσης, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιμο ίσο με το 2% του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το ισόποσο του τέλους.

Κανονισμός περιπτέρων

Η αίτηση διατίθεται από το αρμόδιο τμήμα σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού περιπτέρων.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

1. Να έχει υποβληθεί δήλωση Τ.Α.Π.
2. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίου & πληρωμένου)
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του ακινήτου χρειάζεται ο πίνακας χιλιοστών, βεβαίωση μηχανικού, σύσταση).
4. Ταυτότητα
5. Α.Φ.Μ.
6. Κάντε κλικ εδώ για την αίτηση

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

1. Να έχει υποβληθεί δήλωση Τ.Α.Π.
2. Βεβαίωση από την ΔΕΗ που να αναφέρει τα τ.μ. των Δ.Τ, Δ.Φ, Τ.Α.Π, που εμφανίζονται στον λογαριασμό και την ακριβή ημερομηνία διακοπής του ρεύματος.
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του ακινήτου χρειάζεται ο πίνακας χιλιοστών, βεβαίωση μηχανικού, σύσταση).
4. Ταυτότητα
5. Α.Φ.Μ
6. Κάντε κλικ εδώ για την αίτηση

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

1. Να έχει υποβληθεί δήλωση Τ.Α.Π.
2. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίου & πληρωμένου σε περίπτωση που υπάρχουν και αλλά ρολόγια να προσκομισθούν όλοι οι λογαριασμοί)
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του ακινήτου ή του οικοπέδου χρειάζεται ο πίνακας χιλιοστών, βεβαίωση μηχανικού, σύσταση).
4. Ταυτότητα
5. Α.Φ.Μ.
6. Κάντε κλικ εδώ για την αίτηση

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

1. Να έχει υποβληθεί δήλωση Τ.Α.Π.
2. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του οικοπέδου χρειάζεται κάτοψη από την πολεοδομία ή από μηχανικό).
3. Ταυτότητα
4. Α.Φ.Μ.
5. Κάντε κλικ εδώ για την αίτηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (ρολόι)
2. Πινάκας ποσοστών – χιλιοστών
3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2690/1999) μηχανικού όπου αναφέρονται αναλυτικά: α) οι χώροι που θα ηλεκτροδοτηθούν από το κοινόχρηστο ρολόι. β) οι ημιυπαίθριοι χώροι. γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα στοιχεία προέρχονται από τα θεωρημένα σχέδια πολεοδομίας και είναι αληθή.
4. Κατόψεις Υπογείου, Ισογείου, όλων των ορόφων και Δώματος θεωρημένα από την Πολεοδομία (δεν θα κρατηθούν από την υπηρεσία μας, θα ελεγχθούν και θα επιστραφούν).
5. Να μην υπάρχουν οφειλές προς τον Δήμο (από Τ.Α.Π, Αποχέτευση και Κατάληψη πεζοδρομίου)
6. Να υπάρχει υποχρεωτικά εσοχή για κάδο απορριμμάτων
7. Ο πλήρης φάκελος θα κατατίθεται στο γενικό πρωτόκολλο με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

Κάντε κλικ εδώ για το έντυπο: α) οι χώροι που θα ηλεκτροδοτηθούν από κοινόχρηστο ρολόι
Κάντε κλικ εδώ για το έντυπο: β) οι ημιυπαίθριοι χώροι
Κάντε κλικ εδώ για το έντυπο: γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα στοιχειά προέρχονται από θεωρημένα σχέδια της πολεοδομίας και είναι αληθή.

Δικαιολογητικά για νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (ρολόι)
2. Βεβαίωση Εφορίας για ΔΕΗ
3. Ο ενδιαφερόμενος να είναι ο ίδιος, αν όχι εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής
4. Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου ή σύσταση εάν είναι οικοπεδούχοι
5. Εάν το ακίνητο έχει νοικιαστεί πρέπει να έρθει ο ίδιος ο ενοικιαστής, με το μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΥΟ και το συμβόλαιο του ιδιοκτήτη ή την σύσταση της πολυκατοικίας εάν ο ιδιοκτήτης είναι οικοπεδούχος

Απαραίτητη προϋπόθεση η τηλεφωνική επικοινωνία στο 213 2025 756 – 757.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

  • Ταμειακή απόδειξη
  • Έναρξη επιτηδεύματος
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας & άδειας Παραμονής
  • Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού Φορέα
  • Υπεύθυνη δήλωση μη κατοχής άδειας σε λαϊκές αγορές

Αίτηση Συμμετοχής