Εδώ θα βρείτε πληροφορίες και δικαιολογητικά που σχετίζονται με την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου μας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Δήλωση Τέλους 0,5%-5%.
β) Περιοδική δήλωση του ΦΠΑ σε φωτοτυπία.
γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα μια φωτοτυπία το ισοζύγιο.

Χρήσιμες πληροφορίες:

1. Τα καταστήματα που υποχρεούνται στην απόδοση τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, είναι αυτά των οποίων η άδεια λειτουργίας αναφέρει ότι διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα.
2. Τα καταστήματα που υποχρεούνται στην απόδοση τέλους 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, είναι τα νυχτερινά κέντρα, οι αίθουσες χορού και τα καταστήματα με ποτά και θέαμα (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, μπουάτ).
3. Σε περίπτωση μη υποβολής εκπρόθεσμης η ανακριβούς δήλωσης, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιμο ίσο με το 2% του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το ισόποσο του τέλους.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

2. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίου & πληρωμένου)

3. Ταυτότητα

4. Ε9

5. Αίτηση Ηλεκτρονικά

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
2.Ταυτότητα
3.Αριθμό Παροχής που ηλεκτροδοτούσε το ακίνητο
4. Ε9

5. Αίτηση Ηλεκτρονικά

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
2. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίου & πληρωμένου σε περίπτωση που υπάρχουν και αλλά ρολόγια να προσκομισθούν όλοι οι λογαριασμοί)
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του ακινήτου ή του οικοπέδου χρειάζεται ο πίνακας χιλιοστών, βεβαίωση μηχανικού, σύσταση) ή Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου ή Ακινήτων και Οικοπέδου
4. Ταυτότητα

5. Ε9

6. Αίτηση Ηλεκτρονικά

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
2. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του οικοπέδου χρειάζεται κάτοψη από την πολεοδομία ή από μηχανικό).
3. Ταυτότητα

5. Ε9

6. Αίτηση Ηλεκτρονικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (ρολόι)
2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2690/1999) μηχανικού όπου αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι που θα ηλεκτροδοτηθούν από το κοινόχρηστο ρολόι.

Κάντε κλικ εδώ για το έντυπο: α) οι χώροι που θα ηλεκτροδοτηθούν από κοινόχρηστο ρολόι

Δικαιολογητικά για νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (ρολόι)
2. Αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση
3. Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου ή σύσταση εάν είναι οικοπεδούχο (σε φωτοτυπία)
4. Φωτοτυπία Ταυτότητα
5. Εάν το ακίνητο έχει νοικιαστεί πρέπει να έρθει ο ίδιος ο ενοικιαστής, με το μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΥΟ και το συμβόλαιο του ιδιοκτήτη ή την σύσταση της πολυκατοικίας εάν ο ιδιοκτήτης είναι οικοπεδούχος

Απαραίτητη προϋπόθεση η τηλεφωνική επικοινωνία στο 213 2025 756 – 757.