Εδώ θα βρείτε πληροφορίες και δικαιολογητικά που σχετίζονται με την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου μας.

Εφεξής η απόδοση του τέλους δε θα καταβάλλεται στο Δήμο αλλά στην
ΑΑΔΕ μέσο της ιστοσελίδας της https://www.aade.gr

 

Εγκύκλιος ΕΔΩ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

2. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίου & πληρωμένου)

3. Ταυτότητα

4. Ε9

5. Αίτηση Ηλεκτρονικά

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
2.Ταυτότητα
3.Αριθμό Παροχής που ηλεκτροδοτούσε το ακίνητο
4. Ε9

5. Αίτηση Ηλεκτρονικά

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
2. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίου & πληρωμένου σε περίπτωση που υπάρχουν και αλλά ρολόγια να προσκομισθούν όλοι οι λογαριασμοί)
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του ακινήτου ή του οικοπέδου χρειάζεται ο πίνακας χιλιοστών, βεβαίωση μηχανικού, σύσταση) ή Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου ή Ακινήτων και Οικοπέδου
4. Ταυτότητα

5. Ε9

6. Αίτηση Ηλεκτρονικά

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

1. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
2. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του οικοπέδου χρειάζεται κάτοψη από την πολεοδομία ή από μηχανικό).
3. Ταυτότητα

5. Ε9

6. Αίτηση Ηλεκτρονικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (ρολόι)
2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2690/1999) μηχανικού όπου αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι που θα ηλεκτροδοτηθούν από το κοινόχρηστο ρολόι.

Κάντε κλικ εδώ για το έντυπο: α) οι χώροι που θα ηλεκτροδοτηθούν από κοινόχρηστο ρολόι

Δικαιολογητικά για νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (ρολόι)
2. Αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση
3. Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου ή σύσταση εάν είναι οικοπεδούχο (σε φωτοτυπία)
4. Φωτοτυπία Ταυτότητα
5. Εάν το ακίνητο έχει νοικιαστεί πρέπει να έρθει ο ίδιος ο ενοικιαστής, με το μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΥΟ και το συμβόλαιο του ιδιοκτήτη ή την σύσταση της πολυκατοικίας εάν ο ιδιοκτήτης είναι οικοπεδούχος

Απαραίτητη προϋπόθεση η τηλεφωνική επικοινωνία στο 213 2025 756 – 757.