Κάθε Τετάρτη:
Μόνιμη Λαϊκή Αγορά στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου

Κάθε Τετάρτη:
Μόνιμη Λαϊκή Αγορά στην οδό Ελλησπόντου, Άνω Νέα Σμύρνη

Κάθε Τετάρτη:
Λαϊκή Αγορά στην οδό Αρκαδιουπόλεως

Κάθε Δευτέρα:
Βιολογική Λαϊκή Αγορά, Λ. Συγγρού 227

Θερ: 16.30-19.30 | Χειμ: 14.30-17.30