Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλες τις αιτήσεις που κατατίθενται στο τμήμα πρωτοκόλλου.
Ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

  • Βρίσκετε την αίτηση που χρειάζεστε
  • Εκτυπώνετε την αίτηση
  • Συμπληρώνετε και υπογράφετε την αίτηση
  • Αποστέλλετε την αίτηση με ηλεκτρονική αλληλογραφία, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπου χρειάζονται ) στο mail του δήμου :
    info@neasmyrni.gr

Συμπληρώνετε σε αυτήν τα στοιχεία σας, την υπογράφετε και την αποστέλλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση αφορά την κατάθεση τιμολογίων και δελτίων αποστολής

 

ΑΙΤΗΣΗ

Η κάτωθι αίτηση αφορά την διόρθωση τετραγωνικών μέτρων μεταξύ τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου και δηλωθέντων τετραγωνικών στους λογαριασμούς ρεύματος , ώστε  να αποδίδονται ορθά στο δήμο ο δημοτικός φόρος και τα δημοτικά τέλη.

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

 

Επιπρόσθετα επισυνάπτονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η αίτηση αφορά τη χρήση κάδο αποκομιδής μπάζων και άλλων υλικών για μέχρι 2 ημέρες.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΔΟ