Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν.4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ.14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).

Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας:
Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια καινούργια δομή η οποία παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους Δήμου μας, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών, με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Περιλαμβάνει τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης- ΚΕΑ
 • Το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ
 • Προνοιακά επιδόματα
 • Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου
 • Διασύνδεση με τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές του Δήμου μας (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο, Δημοτικά ιατρεία, Τοπική Ομάδα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας-ΤΟΠΨΥ)
 • Συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα
 • Συνεργασία και ανάπτυξη δικτύου εθελοντών (παροχή δωρεάν υπηρεσιών από φοροτεχνικούς και δικηγόρους)

Σε ποιους απευθύνεται το Κέντρο Κοινότητας:

Το Κέντρο Κοινότητας απευθύνεται στους πολίτες που διαμένουν στην Νέα Σμύρνη και κατά προτεραιότητα:

 • Στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
 • Σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Σε όλους όσους αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους (οικονομική αδυναμία, ανεργία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος)
 • Γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 14 ισόγειο, 171 21 Νέα Σμύρνη | χάρτης
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00- 15:00
Εξυπηρέτηση κοινού (ΚΕΑ, Προνοιακά Επιδόματα κ.α.): Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00- 13:30, κατόπιν ραντεβού
τηλ: 213 2025818 – 931 | e-mail: kpns@neasmyrni.gr