Εδώ θα βρείτε πληροφορίες και δικαιολογητικά για ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχει το Ληξιαρχείο – Δημοτολόγιο του δήμου μας.

Οι Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου, Γάμου, Γέννησης, Βάφτισης, Λύσεως Γάμου χορηγούνται άμεσα, έπειτα από απλή αίτηση του πολίτη.

Οι δηλώσεις των ληξιαρχικών γεγονότων (Θάνατος, Γάμος, Γέννηση, Βάφτιση, Διαζύγιο, Υιοθεσία κ.λπ.) καταχωρούνται αυθημερόν με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος  (Ν. 344/1976). Ειδικότερα, για την κάθε περίπτωση απαιτείται :

 • Δήλωση Θανάτου – Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου
 • Δήλωση Γάμου – Βεβαίωση του ιερέα ή του Δημάρχου (για πολιτικό γάμο)
 • Δήλωση Ιερολόγησης Γάμου – Βεβαίωση ιερέα
 • Δήλωση Γέννησης – Πιστοποιητικό γιατρού ή μαίας
 • Δήλωση Βάφτισης – Βεβαίωση ιερέα
 • Δήλωση Διαζυγίου – Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση
 • Δήλωση Υιοθεσίας – Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση
 • Δήλωση Αφάνειας –  Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση

Για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και τη δήλωση οποιουδήποτε ληξιαρχικού γεγονότος απαιτείται αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
Επίσης, για τις Εκθέσεις ληξιαρχικών γεγονότων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ληξιαρχείου, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που ορίζει ο Νόμος ανάλογα με τον τύπο της Έκθεσης (Βάφτιση, Ονοματοδοσία, Διαζύγιο, Ιερολόγηση Γάμου κτλ.)

Διευκρινίζεται ότι οι καταχωρίσεις του Ληξιαρχείου οφείλουν να δηλώνονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται σε κάθε περίπτωση από το Νόμο. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει πρόστιμο (100 ως 300 ευρώ).  Ανάλογο πρόστιμο επιβάλλεται και στις εκπρόθεσμες δικαστικές αποφάσεις (30 μέρες από το αμετάκλητο).
Οι διορθώσεις και οι μεταβολές σε στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων γίνονται κατόπιν άδειας Εισαγγελέα ή με Δικαστική Απόφαση.

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΓΑΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  14,  1ος  ΟΡΟΦΟΣ, ΤΗΛ. 2132025716-717
ΩΡΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:  ΔΕ – ΠΕ.  08:00 – 14:00, ΠΑΡ.  08:00 – 13:30

1) ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΜΕ  ΑΥΤΑΠΑΓΓΕΛΤΗ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ  ΑΠΟ  ΕΝΑ  ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (να αναφέρεται ότι είναι κάτοικος Νέας Σμύρνης)
 • Σε περίπτωση διάζευξης ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΛΥΜΕΝΟΥ  ΓΑΜΟΥ, σε περίπτωση χηρείας ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΘΑΝΑΤΟΥ
 • ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ   15€
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (φορολογική δήλωση – ΔΕΚΟ – Μισθωτήριο)
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2) ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΑΔΕΙΑ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (σε ισχύ)
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΡΕΣΒΕΙΑ  Ή ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ  ΑΠΟ  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  (ότι δεν υπάρχει κώλυμα γάμου)
 • ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (φωτοτυπία)
 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ (μεταφρασμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών)
 • VISA
 • ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ   15€
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΕ  ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (να αναφέρεται ότι είναι κάτοικος Νέας Σμύρνης,μετάφραση στα Ελληνικά)
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ( σε περίπτωση διαζυγίου) από το Υπουργείο Εξωτερικών
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(φορολογική δήλωση – ΔΕΚΟ –Μισθωτήριο)

 

ΟΙ  ΓΑΜΟΙ  ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΘΕ  ΠΕΜΠΤΗ  11:00, 11:30 ΚΑΙ 12:00
Για την τέλεση απαιτούνται:

 • ΑΜΚΑ
 • ΑΦΜ
 • ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ-ΔΟΓΜΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΆ ΤΟ ΓΑΜΟ

Από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών η άδεια εκδίδεται σε οκτώ (8) μέρες.
Τα ξενικά ονόματα-επίθετα  πρέπει να είναι μεταφρασμένα για να δημοσιευτούν σωστά στην εφημερίδα.

Βεβαίωση διετούς κατοικίας από την Δημοτική Αστυνομία (απαραίτητη για όλους τους ενήλικες 18+)

Σημείωση: Δεν χρειάζεται βεβαίωση της δημοτικής αστυνομίας:
Ο / η σύζυγος όταν αποκτά τη δημοτικότητα του / της συζύγου.
Ο ενήλικας προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του ή τη δημοτικότητα που είχε πριν το γάμο σε περίπτωση λύσης του.

Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία μας και υπογράφεται ενώπιον του υπαλλήλου παραλαβής)

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφετε όλα τα στοιχεία που απεικονίζουν τη προσωπική και οικογενειακή κατάσταση σας προκειμένου να αναζητηθούν υπηρεσιακά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις κ.λπ.
Οι διαζευγμένοι που δεν έχετε τακτοποιήσει την οικογενειακή σας μερίδα, Θα πρέπει πρώτα να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες στο δήμο που είστε εγγεγραμμένοι και έπειτα να υποβάλλετε αίτημα για μεταδημότευση στην υπηρεσία μας

Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας

Βεβαίωση διετούς κατοικίας από το Δήμο (απαραίτητη για όλους τους ενήλικες 18+)

Δεν χρειάζεται βεβαίωση στις ακόλουθες περιπτώσεις :
Ο / η σύζυγος όταν αποκτά τη δημοτικότητα του / της συζύγου.
Ο ενήλικας προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του ή τη δημοτικότητα που είχε πριν το γάμο σε περίπτωση λύσης του.

Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία μας και υπογράφεται ενώπιον του υπαλλήλου παραλαβής)

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφετε όλα τα στοιχεία που απεικονίζουν τη προσωπική και οικογενειακή κατάσταση σας προκειμένου να αναζητηθούν υπηρεσιακά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις κ.λπ.
Οι διαζευγμένοι που δεν έχετε τακτοποιήσει την οικογενειακή σας μερίδα, θα πρέπει πρώτα να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες στο δήμο που είστε εγγεγραμμένοι και έπειτα να υποβάλετε αίτημα για μεταδημότευση στην υπηρεσία μας.

Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας