Εδώ θα βρείτε πληροφορίες και δικαιολογητικά για ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχει το Ληξιαρχείο – Δημοτολόγιο του δήμου μας.

Οι Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου, Γάμου, Γέννησης, Βάφτισης, Λύσεως Γάμου χορηγούνται άμεσα, έπειτα από απλή αίτηση του πολίτη.

Οι δηλώσεις των ληξιαρχικών γεγονότων (Θάνατος, Γάμος, Γέννηση, Βάφτιση, Διαζύγιο, Υιοθεσία κ.λπ.) καταχωρούνται αυθημερόν με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος  (Ν. 344/1976). Ειδικότερα, για την κάθε περίπτωση απαιτείται :

 • Δήλωση Θανάτου – Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου
 • Δήλωση Γάμου – Βεβαίωση του ιερέα ή του Δημάρχου (για πολιτικό γάμο)
 • Δήλωση Ιερολόγησης Γάμου – Βεβαίωση ιερέα
 • Δήλωση Γέννησης – Πιστοποιητικό γιατρού ή μαίας
 • Δήλωση Βάφτισης – Βεβαίωση ιερέα
 • Δήλωση Διαζυγίου – Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση
 • Δήλωση Υιοθεσίας – Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση
 • Δήλωση Αφάνειας –  Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση

Για την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και τη δήλωση οποιουδήποτε ληξιαρχικού γεγονότος απαιτείται αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
Επίσης, για τις Εκθέσεις ληξιαρχικών γεγονότων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ληξιαρχείου, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που ορίζει ο Νόμος ανάλογα με τον τύπο της Έκθεσης (Βάφτιση, Ονοματοδοσία, Διαζύγιο, Ιερολόγηση Γάμου κτλ.)

Διευκρινίζεται ότι οι καταχωρίσεις του Ληξιαρχείου οφείλουν να δηλώνονται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται σε κάθε περίπτωση από το Νόμο. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει πρόστιμο (100 ως 300 ευρώ).  Ανάλογο πρόστιμο επιβάλλεται και στις εκπρόθεσμες δικαστικές αποφάσεις (30 μέρες από το αμετάκλητο).
Οι διορθώσεις και οι μεταβολές σε στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων γίνονται κατόπιν άδειας Εισαγγελέα ή με Δικαστική Απόφαση.

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΓΑΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΤΗΛ. 2132025716

email dimotologio@neasmyrni.gr
ΩΡΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:  ΔΕ – ΠΕ.  08:00 – 14:00, ΠΑΡ.  08:00 – 13:30

1) ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΜΕ  ΑΥΤΑΠΑΓΓΕΛΤΗ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ  ΑΠΟ  ΕΝΑ  ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ (να αναφέρεται ότι είναι κάτοικος Νέας Σμύρνης)
 • Σε περίπτωση διάζευξης ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΛΥΜΕΝΟΥ  ΓΑΜΟΥ, σε περίπτωση χηρείας ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΘΑΝΑΤΟΥ
 • ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ   18€
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (φορολογική δήλωση – λογαριασμός ρεύματος, τηλεφωνίας, νερού – Μισθωτήριο)
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2) ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 • ΑΙΤΗΣΗ
 • ΑΔΕΙΑ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (σε ισχύ)
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΡΕΣΒΕΙΑ  Ή ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ  ΑΠΟ  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  (ότι δεν υπάρχει κώλυμα γάμου)
 • ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (φωτοτυπία)
 • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ (μεταφρασμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών)
 • VISA
 • ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ   18€
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΕ  ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (να αναφέρεται ότι είναι κάτοικος Νέας Σμύρνης,μετάφραση στα Ελληνικά)
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ( σε περίπτωση διαζυγίου) από το Υπουργείο Εξωτερικών
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (φορολογική δήλωση – λογαριασμός ρεύματος, τηλεφωνίας, νερού – Μισθωτήριο)

 

ΟΙ  ΓΑΜΟΙ  ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΘΕ  ΠΕΜΠΤΗ
Για την τέλεση απαιτούνται:

 • ΑΜΚΑ
 • ΑΦΜ
 • ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 • ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ-ΔΟΓΜΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΆ ΤΟ ΓΑΜΟ
 • ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΩΝ

Από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών η άδεια εκδίδεται σε οκτώ (8) μέρες.
Τα ξενικά ονόματα-επίθετα  πρέπει να είναι μεταφρασμένα για να δημοσιευτούν σωστά στην εφημερίδα.

•  Αίτηση του ενδιαφερομένου

(υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο -απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία)

• Ταυτότητα

• Τα τελευταία (2) δύο Ε1 της φορολογικής σας δήλωσης (όχι εκκαθαριστικά) και (1) ένα πρόσφατο λογαριασμό (τηλεφωνίας, ρεύματος κλπ. Αν δεν υπάρχει πρόσφατος λογαριασμός, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε ότι «κατοικώ από διετίας μέχρι σήμερα στη Νέα Σμύρνη»).

Τα δικαιολογητικά αυτά δεν απαιτούνται όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) του ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου, β) των πρώην συζύγων, λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν το γάμο, γ) του ενηλίκου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του (το δικαίωμα αυτό παρέχεται για μία και μόνο φορά).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotologio@neasmyrni.gr ως εξής:

Αντί αίτησης, υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr στην οποία θα δηλώνετε ότι:
«Επιθυμώ την μεταδημότευσή μου στο δήμο της Νέας Σμύρνης από το Δήμο………».

•  Αίτηση του ενδιαφερομένου (υπογράφεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο -απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία)

•  Ταυτότητα

•  Το τελευταία Ε1 της φορολογικής σας δήλωσης (όχι εκκαθαριστικά) και (1) πρόσφατο λογαριασμό (τηλεφωνίας, ρεύματος κλπ)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotologio@neasmyrni.gr ως εξής:

Αντί αίτησης, υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr στην οποία θα δηλώνετε ότι:
α) Επιθυμώ την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από την υπηρεσία σας.
β) Κατοικώ μόνιμα στη Νέα Σμύρνη επί της οδού……. αρ. ……… ΤΚ…….

(Η υποβολή του αιτήματος για τους άνδρες γίνεται στο δήμο στου οποίου τα μητρώα αρρένων είναι εγγεγραμμένοι και για τις γυναίκες στο δήμο στου οποίου τα δημοτολόγια είναι εγγεγραμμένες)

Αίτηση σε μια απλή κόλα αναφοράς ή δακτυλογραφημένη στην οποία θα πρέπει να προβάλλονται αναλυτικά οι σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη ζητούμενη μεταβολή του επωνύμου. Η υπογραφή της αίτησης γίνεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο ή αλλιώς με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από το ΚΕΠ.

Ως  σοβαροί λόγοι νοούνται,  για όλους τους αιτούντες, μόνο τα ψυχικά   προβλήματα, τα οποία  δημιουργούνται από επώνυμα : α) κακόηχα β) προκαλούντα τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά ή ξενικά δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου, ε) αντίθετα προς τις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής. (Βλ. σχετ. Φ.131360/972/2013 έγγραφο της Δ/νσης Αστικής κατάστασης του ΥΠ.ΕΣ.).

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας – τη φωτοτυπία την κάνει ο αρμόδιος υπάλληλος. (Όχι άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο).

• Ένα αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας. (Ε1 εφορίας, ή λογαριασμό τηλεφωνίας, ρεύματος κλπ που να αναγράφει το ΑΦΜ).

• Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

• Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας περί μη δίωξης ως φυγόποινου / φυγόδικου.

• Παράβολο Δημοσίου 15 €.  (από εφορία)

• Δημοσίευση περίληψης της αίτησης (το κείμενο δίνεται μόνο από την υπηρεσία μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών), σε μία ημερήσια εφημερίδα και ένα φύλλο της θα προσκομιστεί στην υπηρεσία μας

 

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά.

Μετά την κατάθεση όλων των ανωτέρω, η υπηρεσία μας θα αποφανθεί επί του αιτήματος.

Εκλογείς που επιθυμούν να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους ως ετεροδημότες, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr

Η πρόσβαση του αιτούντα στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με χρήση των κωδικών του «ΤaxisNet».

Στην ίδια εφαρμογή μπορούν να γίνουν και τα εξής:

Ο εκλογέας οποτεδήποτε, μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία της διεύθυνσης διαμονής του (περιφερειακή ενότητα, δήμο, δημοτική ενότητα, περιοχή-πόλη, οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα), τα στοιχεία επικοινωνίας του (αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και να ακυρώνει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

Οι εκλογείς, οι οποίοι εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα.

Όλοι οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται για το που ψηφίζουν στην ιστοσελίδα:

http://eklogesapps.ypes.gr/eea/eeagr/eea.htm

(Η υποβολή του αιτήματος για τους άνδρες γίνεται στο δήμο στου οποίου τα μητρώα αρρένων είναι εγγεγραμμένοι και για τις γυναίκες στο δήμο στου οποίου τα δημοτολόγια είναι εγγεγραμμένες)

 • Αίτηση με την οποία να ζητείται ο εξελληνισμός του επωνύμου ή του ονόματος.

(Η υπογραφή της αίτησης γίνεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο ή αλλιώς με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από το ΚΕΠ).

 • Απόφαση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ως πολιτογραφημένος ομογενής.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας – τη φωτοτυπία την κάνει ο αρμόδιος υπάλληλος. (Όχι άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο).
 • Ένα αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας. (Ε1 εφορίας, ή λογαριασμό τηλεφωνίας, ρεύματος κλπ που να αναγράφει το ΑΦΜ).
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
 • Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας περί μη δίωξης ως φυγόποινου / φυγόδικου.
 • Παράβολο Δημοσίου 15 €. (από εφορία).
 • Δημοσίευση περίληψης της αίτησης (το κείμενο δίνεται μόνο από την υπηρεσία μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών), σε μία ημερήσια εφημερίδα και ένα φύλλο της θα προσκομιστεί στην υπηρεσία μας.