Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2013.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
30/12/2013 00:00:0003/01/2014 13:46:45«Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσών # 2.000,00 #, #13.000,00# & #7.000,00# € »ΒΙ63ΩΚ3-0ΘΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ278
30/12/2013 00:00:0030/12/2013 11:33:50ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. ΜΕΛ: 117/2013 «Μελέτη Εφαρμογής- Αρχιτεκτονικά Σχολικού Συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου».ΒΛΓΔΩΚ3-Ι3ΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ276
30/12/2013 00:00:0030/12/2013 11:16:30Έγκριση και διάθεση πίστωσης για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ»ΒΛΓΔΩΚ3-ΙΔ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274
30/12/2013 00:00:0030/12/2013 10:57:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης για «Εργασίες υπογειοποίησης παροχής φυσικού αερίου σε ΣΣ. »ΒΛΓΔΩΚ3-8Υ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ273
30/12/2013 00:00:0030/12/2013 15:21:18Ανάθεση του έργου «Επέκταση - Ανακατασκευή αγωγών ακαθάρτων» με αρ. μελ: 121/2013ΒΛΓΔΩΚ3-ΖΙΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ277
27/12/2013 00:00:0027/12/2013 14:58:17Έγκριση και διάθεση πίστωσης για «Επέκταση-Ανακατασκευή αγωγών ακαθάρτων»ΒΛΓΥΩΚ3-ΜΝΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ275
18/12/2013 00:00:0003/01/2014 13:41:38Ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Τριγωνικής Νησίδας Ραιδεστού – Κουντουριώτη» , με Αρ. Μελ. 86/2013ΒΙ63ΩΚ3-85ΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ270
18/12/2013 00:00:0028/02/2014 11:52:55Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου κ.Ευθαλίας ΑδάπαΒΙΕΚΩΚ3-Ε0ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ263
18/12/2013 00:00:0030/12/2013 11:48:24Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 56η για την προμήθεια « Καθαρισμός και φύλαξη μοκετών».ΒΛΓΔΩΚ3-Ο1ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267
18/12/2013 00:00:0030/12/2013 14:05:02ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. ΜΕΛ: 113/2013 Περιβαλλοντικής Μελέτης για το Έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο».ΒΛΓΔΩΚ3-ΑΙΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ262
18/12/2013 00:00:0024/12/2013 11:27:24Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #227.550,00#€για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» , Αρ. Μελ. 111/2013.ΒΛΓΦΩΚ3-Π0ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ260
18/12/2013 00:00:0024/12/2013 11:55:00Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ για «Η/Φ οδών»ΒΛΓΦΩΚ3-Γ3ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266
18/12/2013 00:00:0024/12/2013 12:25:17Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης»ΒΛΓΦΩΚ3-ΩΨΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272
18/12/2013 00:00:0024/12/2013 12:10:49Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 57η για την «Αναγόμωση πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αμαξοστασίου»ΒΛΓΦΩΚ3-3ΟΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268
18/12/2013 00:00:0024/12/2013 12:34:28Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια βενζίνης»ΒΛΓΦΩΚ3-2Ρ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271
18/12/2013 00:00:0030/12/2013 14:22:55Έγκριση διάθεσης πιστώσεων «Προμήθειας γάλακτος»ΒΛΓΔΩΚ3-Κ3ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265
18/12/2013 00:00:0031/12/2013 11:35:44«Κατακύρωση πρακτικού-γνωμοδότησης του διεθνή διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών διατροφής”, με αρ.μελ.:81/2013»ΒΛΓ2ΩΚ3-7Ψ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ259
18/12/2013 00:00:0023/12/2013 14:12:12Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 58η για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και καλυμμάτων οδοφωτισμού.»ΒΛΓΓΩΚ3-ΚΗΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ269
17/12/2013 00:00:0030/12/2013 11:43:05Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου κ.Ευθαλίας ΑδάπαΒΛΓΔΩΚ3-ΠΗΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ263
17/12/2013 00:00:0017/12/2013 14:33:20Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #150.000,00# ευρώ ως επιχορήγηση του Κ.Κ.Π.Α.»ΒΛΓΛΩΚ3-ΧΝΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ264
11/12/2013 00:00:0019/12/2013 14:50:19«α) Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, γ) έγκριση όρων διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας»ΒΛΓΞΩΚ3-ΜΦΙΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ243
11/12/2013 00:00:0020/12/2013 13:30:31«α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών γ)Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίων ».ΒΛΓ1ΩΚ3-ΥΛΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ256
11/12/2013 00:00:0031/12/2013 11:13:44«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. ΜΕΛ: 104/2013 «Κυκλοφοριακή Μελέτη για Ωρίμανση του Έργου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΛΓ2ΩΚ3-ΧΒ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ255
11/12/2013 00:00:0013/12/2013 14:05:54Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 55η για "Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης Δημοτικού Γυμναστηρίου"ΒΛΓΨΩΚ3-708ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257
11/12/2013 00:00:0017/12/2013 12:34:56Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 135/2013 ΑΟΕ που αφορά τους όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΛΓΛΩΚ3-6ΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242
11/12/2013 00:00:0017/12/2013 11:44:16Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για «Eργασίες διαμόρφωσης νέων χώρων ΚΕΠ και Ληξιαρχείου».ΒΛΓΛΩΚ3-Φ3ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252
11/12/2013 00:00:0017/12/2013 12:06:17: Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού#1.000# ευρώ για Παροχή Υπηρεσιών ΟΚΩ (ΔΑΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, κα.) .ΒΛΓΛΩΚ3-ΘΓΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253
11/12/2013 00:00:0013/12/2013 13:51:10«α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών γ) Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίων ».ΒΛΓΨΩΚ3-ΙΗ4ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ256
11/12/2013 00:00:0018/12/2013 10:50:41Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΛΓΚΩΚ3-1ΝΘΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ254
11/12/2013 00:00:0018/12/2013 11:26:01Έγκριση Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το ψηφιακό Μουσείο του έργου : «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου»ΒΛΓΚΩΚ3-ΣΣ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258
11/12/2013 00:00:0018/12/2013 11:15:00Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 135/2013 ΑΟΕ που αφορά τους όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΛΓΚΩΚ3-ΜΛΛΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ242
11/12/2013 00:00:0019/12/2013 16:49:13α) Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, γ) έγκριση όρων διακήρυξης για το Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης»ΒΛΓΞΩΚ3-3ΙΕΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ244
11/12/2013 00:00:0017/12/2013 11:22:00Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για «Καθαρισμό Φρεατίων Υδροσυλλογής».ΒΛΓΛΩΚ3-4ΗΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250
11/12/2013 00:00:0017/12/2013 11:03:07Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για «Επικαιροποίηση Μελέτης Η/Μ και Τευχών Δημοπράτησης».ΒΛΓΛΩΚ3-6ΞΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ249
11/12/2013 00:00:0017/12/2013 10:13:44Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για «Απολυμάνσεις Υπάρχοντος Δικτύου Ομβρίων».ΒΛΓΛΩΚ3-15ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245
11/12/2013 00:00:0017/12/2013 10:53:54Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για «Μελέτη Εφαρμογής - Αρχιτεκτονικά Σχολικού Συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου».ΒΛΓΛΩΚ3-0Ν8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248
11/12/2013 00:00:0017/12/2013 10:25:21Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου στη Σύνταξη και Δημοπράτηση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Λουτρών»ΒΛΓΛΩΚ3-3ΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246
11/12/2013 00:00:0017/12/2013 10:40:53Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ολοκλήρωση της Στατικής Μελέτης Φέροντος Οργανισμού «Νέου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου».ΒΛΓΛΩΚ3-ΧΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247
11/12/2013 00:00:0017/12/2013 11:34:24Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για «Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ΣΣ».ΒΛΓΛΩΚ3-Ν9ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251
27/11/2013 00:00:0004/12/2013 12:52:41Έγκριση και διάθεση πίστωσης πoσού #2.000,00# ευρώΒΛ08ΩΚ3-ΣΔΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232
27/11/2013 00:00:0004/12/2013 12:57:53Έγκριση διάθεση πίστωσης 52η για «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού»ΒΛ08ΩΚ3-8ΝΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233
27/11/2013 00:00:0011/12/2013 11:09:53Έγκριση διάθεση όλης της πίστωσης του Κ.Α.:30.7333.0012ΒΛΓΩΩΚ3-ΗΧΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236
27/11/2013 00:00:0011/12/2013 11:52:55Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 51η για «Εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος»ΒΛΓΩΩΚ3-Τ1ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239
27/11/2013 00:00:0011/12/2013 12:04:22Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 6.000 ευρώ που αφορά «Αναγόμωση πυροσβεστήρων»ΒΛΓΩΩΚ3-09ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240
27/11/2013 00:00:0011/12/2013 10:55:32α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών γ)Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια λογισμικού και ηλεκτρονικών υλικών ασφαλείας».ΒΛΓΩΩΚ3-ΨΨ2ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ241
27/11/2013 00:00:0019/12/2013 14:19:13α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών γ) Έγκριση όρων διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό για τα «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».ΒΛΓΞΩΚ3-ΖΑΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ238
27/11/2013 00:00:0013/12/2013 14:39:13Έγκριση διάθεση πίστωσης 53η για «Προμήθεια μεταχειρισμένων μίνι λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας»ΒΛΓΨΩΚ3-3Η4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234
27/11/2013 00:00:0011/12/2013 11:31:16Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων, Αρ.μελ:101/2013ΒΛΓΩΩΚ3-41ΚΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ237
27/11/2013 00:00:0013/12/2013 14:20:26Έγκριση διάθεση πίστωσης 54η για «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη στην αξιολόγηση Δομών του Δήμου»ΒΛΓΨΩΚ3-1Υ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235
15/11/2013 00:00:0020/11/2013 14:12:28Σύνταξη Προϋπολογισμού έτους 2014 (παρ.1α του αρ.72 του Ν.3852/10)ΒΛ10ΩΚ3-ΝΤΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ230
15/11/2013 00:00:0020/11/2013 14:20:16Κατάρτιση στοχοθεσίας του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014ΒΛ10ΩΚ3-ΔΕ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231
13/11/2013 00:00:0026/11/2013 11:00:03Ορισμός δικαστικού επιμελητή/τριαςΒΛ1ΤΩΚ3-Η4ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215
13/11/2013 00:00:0022/11/2013 16:01:08Έγκριση διάθεσης πίστωσης 44η για "Συντήρηση και επισκευή τηλεκατευθυνόμενης βυθιζόμενης σκούπας κολυμβητικής δεξαμενής Δημ. Γυμναστηρίου"ΒΛ1ΦΩΚ3-ΛΛ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ220
13/11/2013 00:00:0022/11/2013 15:31:30Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #16,32#€, που αφορά προσαύξηση εισφοράς προς το ΙΚΑΒΛ1ΦΩΚ3-Κ5ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ218
13/11/2013 00:00:0025/11/2013 11:56:36Παράταση σύμβασηςΒΛ1ΥΩΚ3-ΓΦΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223
13/11/2013 00:00:0025/11/2013 12:24:37Έγκριση διάθεσης πίστωσης 47η για «Συντήρηση και επισκευή επιστηλίων Χριστουγεν. Στολισμού»ΒΛ1ΥΩΚ3-ΥΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226
13/11/2013 00:00:0022/11/2013 15:45:40Έγκριση διάθεσης πίστωσης 43η για «Προμήθεια τηλεκατευθυνόμενης βυθιζόμενης σκούπας»ΒΛ1ΦΩΚ3-5ΩΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ219
13/11/2013 00:00:0022/11/2013 16:10:10Έγκριση διάθεσης πίστωσης 45η για «Συντήρηση τεχνικών οργάνων»ΒΛ1ΦΩΚ3-ΑΙ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221
13/11/2013 00:00:0025/11/2013 12:57:23Έγκριση διάθεσης πίστωσης 49η για «Συντήρηση μονάδας έλεγχου ποιότητας νερού.»ΒΛ1ΥΩΚ3-9Β3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228
13/11/2013 00:00:0025/11/2013 12:41:42Έγκριση διάθεσης πίστωσης 48η για «Προμήθεια αντλιών και κινητήρων»ΒΛ1ΥΩΚ3-104ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227
13/11/2013 00:00:0025/11/2013 13:10:22Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #39.883,03#ευρώ»ΒΛ1ΥΩΚ3-ΩΞΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229
13/11/2013 00:00:0025/11/2013 13:25:35«Κατακύρωση πρακτικών-γνωμοδότησης του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, με αρ. μελ. 83/2013ΒΛ1ΥΩΚ3-Κ4ΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ214
13/11/2013 00:00:0025/11/2013 11:08:18Έγκριση διάθεση πίστωσης 46η για την «Προμήθεια ασφαλτικού μείγματος»ΒΛ1ΥΩΚ3-ΕΤΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222
13/11/2013 00:00:0022/11/2013 15:12:18Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #12.633,00# ευρώ που αφορά το έργο: “Ανάπλαση τριγωνικής νησίδας Ραιδεστού-Κουντουριώτη” του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΛ1ΦΩΚ3-ΘΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ216
13/11/2013 00:00:0022/11/2013 15:22:10Έγκριση διάθεσης για τη "Συντήρηση και επισκευή σχαρών-μετώπων φρεατίων υδροσυλλογής"ΒΛ1ΦΩΚ3-85ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ217
13/11/2013 00:00:0015/11/2013 10:30:271) Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου» 2) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου», Aρ.Μελ.:95/2013ΒΛ1ΛΩΚ3-Ι9ΚΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ225
13/11/2013 00:00:0015/11/2013 10:05:31Εγκριση διάθεση πίστωσης 50ης για την «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου"ΒΛ1ΛΩΚ3-ΡΛΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224
13/11/2013 00:00:0015/11/2013 10:57:53Υποβολή ένστασης σε διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού για την "προμήθεια λαμπτήρων"ΒΛ1ΛΩΚ3-ΓΦΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213
30/10/2013 00:00:0001/11/2013 10:31:29Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Δημοτικού ΦόρουΒΛΞΧΩΚ3-43ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ208
30/10/2013 00:00:0031/10/2013 15:03:571)Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 83/2013 για την «Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων» 2)Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων» 3)Μείωση του χρόνου δημοσίευσηςΒΛΛΜΩΚ3-ΡΦΞΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ210
30/10/2013 00:00:0004/11/2013 12:13:551)Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 84/2013 για την «Προμήθεια ανυψωτικών γερανών» 2)Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια ανυψωτικών γερανών"ΒΛ1ΠΩΚ3-ΝΔΛΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ211
30/10/2013 00:00:0031/10/2013 09:51:06Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου Μαρίας ΣιμιτζήΒΛΛΜΩΚ3-2ΨΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204
30/10/2013 00:00:0031/10/2013 12:45:13Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 42ηΒΛΛΜΩΚ3-ΑΥΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ207
30/10/2013 00:00:0031/10/2013 14:22:38Επανακαθορισμός συνδρομών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτωνΒΛΛΜΩΚ3-7Θ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ209
30/10/2013 00:00:0031/10/2013 13:50:45Κατακύρωση πρακτικού-γνωμοδότησης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών:“ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ”, με αρ.μελ.:76/2013ΒΛΛΜΩΚ3-Μ92ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ203
30/10/2013 00:00:0031/10/2013 14:05:17Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 της 47490/12 ΚΥΑΒΛΛΜΩΚ3-ΑΗΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ205
30/10/2013 00:00:0005/11/2013 14:55:21Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού «1.437,52 Ευρώ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 που αφορά απόδοση κράτησης υπέρ Τ.Π.Υ.ΒΛ1ΟΩΚ3-ΒΙ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ206
30/10/2013 00:00:0005/11/2013 14:50:08Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για την προμήθεια: «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για το κοινωνικό φαρμακείο» Αρ. Μελ.80/13ΒΛ1ΟΩΚ3-Υ3ΒΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ212
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 11:21:19Έγκριση διάθεσης πίστωσηςΒΛΛ1ΩΚ3-ΤΜΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 11:41:12Έγκριση διάθεσης πίστωσηςΒΛΛ1ΩΚ3-ΩΦ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ181
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 11:56:18Έγκριση διάθεσης πίστωσηςΒΛΛ1ΩΚ3-ΑΔ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 12:08:27Έγκριση διάθεσης πίστωσηςΒΛΛ1ΩΚ3-4ΑΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 12:50:08Έγκριση διάθεσης πίστωσης #800,00# € που αφορά την εξόφληση ζημιάς από Ασφαλιστική ΕταιρείαΒΛΛ1ΩΚ3-Θ17ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ186
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 12:38:37Έγκριση διάθεσης πίστωσης #19.404,00# € που αφορά εκλογική αποζημίωσηΒΛΛ1ΩΚ3-Υ1ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 12:30:38Έγκριση διάθεσης πίστωσηςΒΛΛ1ΩΚ3-44ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 13:33:33Έγκριση διάθεσης πίστωσης 35ηΒΛΛ1ΩΚ3-4Δ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 13:01:02Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# € για «Ανακατασκευή Πεζοδρομίων"ΒΛΛ1ΩΚ3-ΡΝΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ187
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 15:49:37Έγκριση διάθεσης πίστωσης 41ηΒΛΛ1ΩΚ3-ΞΒ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 13:58:22Έγκριση διάθεσης πίστωσης 38ηΒΛΛ1ΩΚ3-03ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 14:02:07Έγκριση διάθεσης πίστωσης 39ηΒΛΛ1ΩΚ3-8Α6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 13:50:36Έγκριση διάθεσης πίστωσης 37ηΒΛΛ1ΩΚ3-ΕΙ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 13:41:29Έγκριση διάθεσης πίστωσης 36ηΒΛΛ1ΩΚ3-6ΜΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ190
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 13:12:30Έγκριση διάθεσης πίστωσης 34ηΒΛΛ1ΩΚ3-ΜΤΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ188
15/10/2013 00:00:0031/10/2013 13:19:40Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού α΄ τριμήνου (Ιαν- Μαρ) 2013ΒΛΛΜΩΚ3-ΘΦ9ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ196
15/10/2013 00:00:0031/10/2013 14:44:37Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου από την ΕΕΑΑΒΛΛΜΩΚ3-Μ6ΧΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ202
15/10/2013 00:00:0031/10/2013 13:36:31Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού γ΄ τριμήνου (Ιουλ- Σεπ.) 2013ΒΛΛΜΩΚ3-22ΒΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ198
15/10/2013 00:00:0031/10/2013 13:27:51Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού β΄ τριμήνου (Απρ.- Ιουν.) 2013ΒΛΛΜΩΚ3-ΩΥ3ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ197
15/10/2013 00:00:0017/10/2013 13:34:131)Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 71/2013 για την «Προμήθεια λαμπτήρων» 2)Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια λαμπτήρωνΒΛΛΗΩΚ3-Π1ΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ200
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 15:29:03Έγκριση διάθεσης πίστωσης 40ηΒΛΛ1ΩΚ3-8ΜΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 16:02:58Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού α΄ τριμήνου (Ιαν- Μαρ) 2013ΒΛΛ1ΩΚ3-ΝΨΓΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ196
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 16:07:29Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού γ΄ τριμήνου (Ιουλ- Σεπ.) 2013ΒΛΛ1ΩΚ3-1Σ6ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ198
15/10/2013 00:00:0016/10/2013 16:04:53Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού β΄ τριμήνου (Απρ.- Ιουν.) 2013ΒΛΛ1ΩΚ3-ΟΦ9ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ197
15/10/2013 00:00:0021/10/2013 16:35:21Έγκριση :α) Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, β) τεχνικών προδιαγραφών και γ) όρων διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ειδών ΔιατροφήςΒΛΛΙΩΚ3-Ψ3ΟΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ201
15/10/2013 00:00:0022/10/2013 10:54:45Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου από 3-5-2012 έως 30-6-2013ΒΛΛΘΩΚ3-ΙΩΘΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ199
01/10/2013 00:00:0007/10/2013 15:44:20Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 31ηΒΛΛΩΩΚ3-Φ2ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170
01/10/2013 00:00:0007/10/2013 16:52:26Κατακύρωση πρακτικού-γνωμοδότησης του διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΝΕΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ», με αρ. μελ. 73/2013ΒΛΛΩΩΚ3-ΞΗ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ176
01/10/2013 00:00:0007/10/2013 17:04:52Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000€ για το έργο : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ) Α.Π.Χ. ΣΤΑ 1ο – 10ο ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΟΥ ΚΟΡΑΗ” , Αρ.Μελ.:175/13ΒΛΛΩΩΚ3-Χ8ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179
01/10/2013 00:00:0007/10/2013 16:38:20Έγκριση και διάθεση πιστώσεωνΒΛΛΩΩΚ3-ΟΦΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174
01/10/2013 00:00:0007/10/2013 16:44:48Κατακύρωση πρακτικού-γνωμοδότησης του διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΝΕΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ», με αρ. μελ. 72/2013ΒΛΛΩΩΚ3-0ΧΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ175
01/10/2013 00:00:0007/10/2013 16:15:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4,71# ευρώΒΛΛΩΩΚ3-Α5ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173
01/10/2013 00:00:0007/10/2013 17:01:01Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το Οικ.έτος 2013».ΒΛΛΩΩΚ3-9ΚΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177
01/10/2013 00:00:0007/10/2013 16:04:56Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 33ηΒΛΛΩΩΚ3-ΨΣΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172
01/10/2013 00:00:0007/10/2013 15:56:59Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 32ηΒΛΛΩΩΚ3-ΧΛΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171
01/10/2013 00:00:0004/10/2013 13:19:511)Έγκριση Διενέργειας Υπηρεσίας. 2)Έγκριση Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Έλεγχος Εφαρμογής Τεχνικών Δεδομένων και Επικαιροποίηση Τευχών»ΒΛΛ4ΩΚ3-6ΕΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ178
01/10/2013 00:00:0007/10/2013 15:27:26Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 30ηΒΛΛΩΩΚ3-8ΚΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169
01/10/2013 00:00:0001/11/2013 11:52:29Κατακύρωση πρακτικού-γνωμοδότησης του διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΝΕΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ», με αρ. μελ. 73/2013ΒΛΞΧΩΚ3-505ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ176
23/09/2013 00:00:0004/10/2013 11:38:56Αποδέσμευση ποσού#2.000 από τον Κ.Α.:10.7135.0004ΒΛΛ4ΩΚ3-Ι4ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168
23/09/2013 00:00:0026/09/2013 17:31:58Αποδέσμευση ποσού#24.600 από τον Κ.Α.:30.7334.0001ΒΛ9ΣΩΚ3-7Φ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167
23/09/2013 00:00:0026/09/2013 10:01:19α)Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης )Ορισμός υπολόγουΒΛ9ΣΩΚ3-9Σ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162
23/09/2013 00:00:0026/09/2013 10:12:00Έγκριση διάθεσης πίστωσης 27ηΒΛ9ΣΩΚ3-ΡΞΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164
23/09/2013 00:00:0026/09/2013 10:58:20Αποδέσμευση ποσού#24.600 από τον Κ.Α.:30.7334.0001ΒΛ9ΣΩΚ3-ΠΨΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167
23/09/2013 00:00:0026/09/2013 10:06:54Έγκριση διάθεσης πίστωσης 26ηΒΛ9ΣΩΚ3-0ΣΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163
23/09/2013 00:00:0026/09/2013 10:49:24Έγκριση διάθεσης πίστωσης 28ηΒΛ9ΣΩΚ3-Θ2ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165
23/09/2013 00:00:0026/09/2013 10:53:18Έγκριση διάθεσης πίστωσης 29ηΒΛ9ΣΩΚ3-ΡΥΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ166
11/09/2013 00:00:0004/10/2013 11:10:19Προέλεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2012ΒΛΛ4ΩΚ3-ΩΟΜΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ161
11/09/2013 00:00:0024/09/2013 12:33:49Προέλεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2012ΒΛ9ΔΩΚ3-ΦΤ2ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ161
11/09/2013 00:00:0026/09/2013 09:44:13Προέλεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2012ΒΛ9ΣΩΚ3-ΓΜΜΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ161
09/09/2013 00:00:0003/10/2013 15:22:09Εξέταση για την άσκηση έφεσης κατά της Σοφίας ΑσημακοπούλουΒΛΛΟΩΚ3-ΥΓΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158
09/09/2013 00:00:0003/10/2013 13:10:42Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας ΣμύρνηςΒΛΛΟΩΚ3-76ΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ155
09/09/2013 00:00:0023/09/2013 15:18:19Έγκριση διάθεσης πίστωσης 25ηΒΛ93ΩΚ3-2ΟΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157
09/09/2013 00:00:0024/09/2013 10:58:02Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.400 ευρώ για συμμετοχή πέντε (5) υπαλλήλων του Δήμου στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών ΦορέωνΒΛ9ΔΩΚ3-ΤΘ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154
09/09/2013 00:00:0024/09/2013 11:05:32Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24ηΒΛ9ΔΩΚ3-ΩΗ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ156
09/09/2013 00:00:0024/09/2013 10:42:40Εξέταση ένστασης της εταιρίας:2π Τεχνολογική Α.Ε. που αφορά το Διαγωνισμό για την προμήθεια μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτών, Αρ.Μελ.:31/2013ΒΛ9ΔΩΚ3-Γ7ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ152
09/09/2013 00:00:0024/09/2013 11:20:57Απόδοση χρηματικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.:00.6452.0001ΒΛ9ΔΩΚ3-4ΞΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159
09/09/2013 00:00:0024/09/2013 11:33:57Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Ευθαλίας ΑδάπαΒΛ9ΔΩΚ3-ΝΦ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160
09/09/2013 00:00:0024/09/2013 10:51:06Εξέταση ένστασης της εταιρίας “EUROCHEM” που αφορά το Διαγωνισμό για την Προμήθεια απολυμαντικού χημικού υλικού για κάδους, Αρ. Μελ:5/2013ΒΛ9ΔΩΚ3-ΣΨΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ153
07/09/2013 00:00:0010/09/2013 15:46:051. Έγκριση Διενέργειας Υπηρεσίας. 2.Έγκριση Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη Παροχή υπηρεσιών Βιοκλιματικού Σχεδιασμού για το έργο Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΛ9ΕΩΚ3-ΜΧΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ150
07/09/2013 00:00:0010/09/2013 15:50:211.Έγκριση Διενέργειας Υπηρεσίας. 2.Έγκριση Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού σχεδιασμού για το έργο « Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ν. ΣμύρνηςΒΛ9ΕΩΚ3-4ΡΕΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ151
09/08/2013 00:00:0009/08/2013 10:38:23α.«Εξέταση ένστασης» β.«Κατακύρωση πρακτικού –γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αναβάθμιση και Συντήρηση Οργάνων Παιδικών Χαρών, Αρ.Μελ.:59/13ΒΛΩΛΩΚ3-ΦΝΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ147
09/08/2013 00:00:0004/09/2013 15:22:56Έγκριση διάθεσης πίστωσης 73.800 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών Βιοκλιματικού Σχεδιασμού για το έργο Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΛ97ΩΚ3-ΓΜΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ149
09/08/2013 00:00:0009/08/2013 10:46:31«Κατακύρωση πρακτικού –γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Συντήρηση-Ανακατασκευή Μονώσεων Σχολικών Συγκροτημάτων, Αρ.Μελ.:61/13ΒΛΩΛΩΚ3-Χ2ΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ148
09/08/2013 00:00:0009/08/2013 10:51:35Έγκριση διάθεσης πίστωσης 73.800 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών Βιοκλιματικού Σχεδιασμού για το έργο Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΛΩΛΩΚ3-0ΣΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ149
02/08/2013 00:00:0007/08/2013 13:34:22Έγκριση διάθεσης πίστωσης 120.000 ευρώ για τη «Διαμόρφωση κλειστού προπονητηρίου στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου »ΒΛΩΡΩΚ3-ΘΦΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144
02/08/2013 00:00:0007/08/2013 13:39:15Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000 ευρώ που αφορά αμοιβές Νομικών και ΣυμβολαιογράφωνΒΛΩΡΩΚ3-ΣΧΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ145
02/08/2013 00:00:0007/08/2013 13:28:53Έγκριση διάθεσης πίστωσης 24.600 ευρώ για την «Ανακατασκευή πεζοδρομίων »ΒΛΩΡΩΚ3-Υ2ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143
02/08/2013 00:00:0008/08/2013 12:08:08Ανοικτός Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Σμύρνης ευρισκόμενου κυλικείουΒΛΩΕΩΚ3-ΣΨΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ146
24/07/2013 00:00:0029/07/2013 13:05:31Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.42 ευρώ που αφορά πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής Δήλωσης ΦόρουΒΛ4ΖΩΚ3-ΟΛΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136
24/07/2013 00:00:0029/07/2013 13:17:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης 20.000 ευρώ που αφορά Αμοιβή τεχνικού συμβούλου του έργου «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου»ΒΛ4ΖΩΚ3-ΘΞΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138
24/07/2013 00:00:0029/07/2013 13:28:49Έγκριση και διάθεση πίστωσης 73.800 ευρώ που αφορά Παροχή Υπηρεσιών ενεργειακού σχεδιασμού για το έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Νέας Σμύρνης »ΒΛ4ΖΩΚ3-Φ97ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139
24/07/2013 00:00:0029/07/2013 12:32:59«Επικύρωση κλήρωσης για την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80»ΒΛ4ΖΩΚ3-921ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ142
24/07/2013 00:00:0029/07/2013 13:12:09Έγκριση και διάθεση πίστωσης 20.000 ευρώ που αφορά «Καθαρισμό δημ. χώρων από graffities»ΒΛ4ΖΩΚ3-ΨΜ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137
24/07/2013 00:00:0017/10/2013 14:34:37Έγκριση διάθεσης πίστωσης 23ηΒΛΛΗΩΚ3-Λ7ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
24/07/2013 00:00:0029/07/2013 14:02:16Έγκριση διάθεσης πίστωσης 23ηΒΛ4ΖΩΚ3-ΚΚΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
24/07/2013 00:00:0029/07/2013 13:55:35Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» , Αρ.Μελ:46/2013ΒΛ4ΖΩΚ3-Υ1ΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ140
10/07/2013 00:00:0011/07/2013 11:52:21ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΒΛ4ΗΩΚ3-ΛΔ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135/2013
03/07/2013 00:00:0029/07/2013 12:42:20Φανερή επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ενός χώρου τουλάχιστον 240 τ.μ. για τη μεταστέγαση και λειτουργία του 1ου Δημοτικού Γυμναστηρίου του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΛ4ΖΩΚ3-ΠΟΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ134
03/07/2013 00:00:0002/08/2013 10:53:55Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων συνεργείων», Αρ.Μελ.:35/2013ΒΛΩ7ΩΚ3-3ΓΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ133
03/07/2013 00:00:0024/07/2013 11:10:14Έγκριση διάθεσης πίστωσης 20ηΒΛ45ΩΚ3-ΒΙΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129
03/07/2013 00:00:0024/07/2013 11:21:50Έγκριση διάθεσης πίστωσης 22ηΒΛ45ΩΚ3-84ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131
03/07/2013 00:00:0024/07/2013 11:16:37Έγκριση διάθεσης πίστωσης 21ηΒΛ45ΩΚ3-ΗΣΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130
03/07/2013 00:00:0024/07/2013 11:06:53Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α:35.6213.0002ΒΛ45ΩΚ3-0ΟΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128
03/07/2013 00:00:0019/07/2013 12:56:33Έγκριση και διάθεση της πίστωσης του Κ.Α.:30.7331.0020 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»ΒΛ43ΩΚ3-ΦΕ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126
03/07/2013 00:00:0025/07/2013 12:38:18: α)Έγκριση Διενέργειας Εργασίας, β)Έγκριση όρων διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», Αρ.Μελ.61/13ΒΛ4ΜΩΚ3-ΥΥ5ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ127
03/07/2013 00:00:0025/07/2013 13:12:08α)Έγκριση Διενέργειας Εργασίας, β)Έγκριση όρων διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»ΒΛ4ΜΩΚ3-ΒΣ3ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ132
26/06/2013 00:00:0004/07/2013 14:33:20Έγκριση διάθεσης πίστωσης 19ηΒΛ49ΩΚ3-02ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
26/06/2013 00:00:0003/07/2013 11:33:54Έγκριση διάθεσης πίστωσης 18ηΒΛ4ΨΩΚ3-ΝΤΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121
26/06/2013 00:00:0003/07/2013 11:20:23Έγκριση διάθεσης ποσού πίστωσης #49.200,00# ευρώ που αφορά τον «Έλεγχο εφαρμογής τεχνικών δεδομένων και επικαιροποίησης τευχών»ΒΛ4ΨΩΚ3-Γ2ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120
26/06/2013 00:00:0004/07/2013 11:19:34Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την προμήθεια : «Απολυμαντικού χημικού υλικού για κάδους». Αρ. Μελ.: 5/2013ΒΛ49ΩΚ3-162ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ123
26/06/2013 00:00:0002/08/2013 12:44:44Ορισμός δικαστικού επιμελητή/τριας για επιδόσεις δικογράφων, εκτελέσεις κλπ.ΒΛΩ7ΩΚ3-Η4ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118
26/06/2013 00:00:0026/07/2013 20:00:19Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την προμήθεια : «Μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτών». Αρ. Μελ.: 31/2013ΒΛ4ΤΩΚ3-Σ2ΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ124
26/06/2013 00:00:0029/07/2013 18:17:30Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την προμήθεια : «Μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτών». Αρ. Μελ.: 31/2013ΒΛ4ΖΩΚ3-Ρ5ΧΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ124
26/06/2013 00:00:0030/07/2013 07:39:24Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την προμήθεια : «Μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτών». Αρ. Μελ.: 31/2013ΒΛ49ΩΚ3-0ΡΕΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ125
11/06/2013 00:00:0031/07/2013 09:58:41Έγκριση διάθεσης πίστωσης 17η .ΒΛΒΟΩΚ3-21ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
11/06/2013 00:00:0019/06/2013 12:18:27Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος» Αρ. Μελ. 46/13ΒΕΖ2ΩΚ3-Κ22ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ114
11/06/2013 00:00:0021/06/2013 10:10:45Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #90.000,00#ΕΥΡΩ που αφορά αποδοχή της Αιτήσεως –Δηλώσεως με αρ. πρωτ. 23427/16-5-13 του «κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»ΒΕΖΑΩΚ3-ΚΔΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ117
11/06/2013 00:00:0018/06/2013 11:17:43Εγκριση διάθεση πίστωσης 17ηΒΕΖΔΩΚ3-ΚΩΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
11/06/2013 00:00:0018/06/2013 13:57:51Eγκριση διάθεσης πίστωσης 17ηΒΕΖΔΩΚ3-Κ4ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
11/06/2013 00:00:0018/06/2013 12:09:12Εγκριση διάθεση πίστωσης 17ηΒΕΖΔΩΚ3-ΣΦΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
11/06/2013 00:00:0019/06/2013 11:28:10Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» Αρ. Μελ. 7/13ΒΕΖ2ΩΚ3-Θ87ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ113
11/06/2013 00:00:0013/06/2013 13:28:00Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Ουρανίας ΣμυλιοτοπούλουΒΕΖΙΩΚ3-ΕΩΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
11/06/2013 00:00:0013/06/2013 13:25:27Έγκριση διάθεσης πίστωσης 16η .ΒΕΖΙΩΚ3-ΗΛΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112
11/06/2013 00:00:0013/06/2013 13:23:04Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15η .ΒΕΖΙΩΚ3-1ΞΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111
11/06/2013 00:00:0013/06/2013 13:19:16Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 96/2013 Α.Ο.ΕΒΕΖΙΩΚ3-Η6ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ110
11/06/2013 00:00:0019/06/2013 12:07:02Δημόσιος πρόχειρος διαγωνισμός για την υπηρεσία «Οργάνωση Προγράμματος Αθλοδιακοπές» Αρ. Μελ. 49/13ΒΕΖ2ΩΚ3-44ΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ109
03/06/2013 00:00:0007/06/2013 13:20:13Eγκριση και διάθεση πίστωσης 11ηΒΕΖΞΩΚ3-Λ0ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101
03/06/2013 00:00:0007/06/2013 13:33:17Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #16.800,98# € που αφορά τις επιδοθείσες επιταγές προς πληρωμή της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».ΒΕΖΞΩΚ3-ΘΣΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106
03/06/2013 00:00:0007/06/2013 13:36:25Αποδέσμευση ποσού ύψους #8.000,00# € για την προμήθεια επίπλωνΒΕΖΞΩΚ3-43ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107
03/06/2013 00:00:0007/06/2013 13:39:52Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Νέας Σμύρνης σε αγωγές κατά του Δήμου Νέας Σμύρνης λόγω κωλύματος της Νομικής Συμβούλου.ΒΕΖΞΩΚ3-ΩΕΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ108
03/06/2013 00:00:0007/06/2013 13:29:50Eγκριση και διάθεση πίστωσης 14ηΒΕΖΞΩΚ3-3ΦΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104
03/06/2013 00:00:0007/06/2013 13:25:50Eγκριση και διάθεση πίστωσης 13ηΒΕΖΞΩΚ3-ΤΤ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103
03/06/2013 00:00:0007/06/2013 13:23:07Eγκριση και διάθεση πίστωσης 12ηΒΕΖΞΩΚ3-Δ5ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102
03/06/2013 00:00:0007/06/2013 13:16:54Aποδοχή παραίτησης ή μη από Μέλος Επιτροπής, β) Συμπλήρωση Επιτροπής.ΒΕΖΞΩΚ3-55ΧΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ100
03/06/2013 00:00:0013/06/2013 13:11:45Φανερή Μειοδοτική Δημοπρασία για τη μίσθωση ενός χώρου τουλάχιστον 240 m2 για τη μεταστέγαση και λειτουργία του 1ου Δημοτικού Γυμναστηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕΖΙΩΚ3-ΞΤΙΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ105
03/06/2013 00:00:0020/06/2013 11:04:34Φανερή Μειοδοτική Δημοπρασία για τη μίσθωση ενός χώρου τουλάχιστον 240 m2 για τη μεταστέγαση και λειτουργία του 1ου Δημοτικού Γυμναστηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕΖΣΩΚ3-ΣΟΚΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ105
28/05/2013 00:00:0020/06/2013 13:00:21Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». Αρ. Μελ.: 2/2013.ΒΕΖΣΩΚ3-5ΞΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ83
22/05/2013 00:00:0023/05/2013 12:27:37Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικ. έτος 2013.ΒΕΝΧΩΚ3-ΦΗΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97
22/05/2013 00:00:0023/05/2013 12:30:36Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δ’ τριμήνου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ οικ. έτους 2012 του Δήμου μας.ΒΕΝΧΩΚ3-Ψ5ΣΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ98
22/05/2013 00:00:0023/05/2013 12:33:52Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2012.ΒΕΝΧΩΚ3-1Θ8ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ99
22/05/2013 00:00:0027/05/2013 10:59:03α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. μελ 49/2013, β. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές» και γ) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας οργάνωσης του προγράμματος «Αθλοδιακοπές»ΒΕΧΟΩΚ3-ΗΙ5ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ92
22/05/2013 00:00:0024/05/2013 10:01:22Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #2.000,00# € που αφορά την πληρωμή των τελών χρήσης των μηχανημάτων έργου του Δήμου οικ. έτους 2013.ΒΕΝ8ΩΚ3-28ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
22/05/2013 00:00:0024/05/2013 10:06:28Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #20.000,00# € που αφορά την αγορά γραμματοσήμων.ΒΕΝ8ΩΚ3-ΠΗ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
22/05/2013 00:00:0024/05/2013 09:57:01Έγκριση & διάθεση πίστωσης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. Μελ.: 305/2009.ΒΕΝ8ΩΚ3-9ΛΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93
22/05/2013 00:00:0024/05/2013 10:10:53Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #3.874,15# € που αφορά τρίμηνες αποδοχές στους κληρονόμους του θανόντος υπαλλήλου μας Αθανασιάδη Κων/νου.ΒΕΝ8ΩΚ3-31ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
10/05/2013 00:00:0020/05/2013 10:07:58Παράταση σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος.ΒΕΝ5ΩΚ3-ΛΘΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91
02/05/2013 00:00:0014/05/2013 09:59:35Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 10ηΒΕΝΤΩΚ3-ΞΑΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
02/05/2013 00:00:0014/05/2013 10:11:00Έγκριση δαπανών & διάθεσης πίστωσης ποσού 14.500 € για ασφάλιστρα ακινήτων του Δήμου μαςΒΕΝΤΩΚ3-Φ5ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87
02/05/2013 00:00:0014/05/2013 10:07:20Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 80.000 € και 30.000 € για απόδοση προστίμων ΦΠΑΒΕΝΤΩΚ3-2Τ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
02/05/2013 00:00:0014/05/2013 10:03:48Έγκριση & διάθεση πίστωσης 73.800 € για την «Αναβάθμιση & Συντήρηση Οργάνων Παιδικών Χαρών»ΒΕΝΤΩΚ3-ΖΤΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
02/05/2013 00:00:0014/05/2013 10:19:32Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #10.000,00# €ΒΕΝΤΩΚ3-Π4ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88
02/05/2013 00:00:0014/05/2013 11:52:41Απευθείας ανάθεση της υπ’ αρ. 44/2013 μελ. «Εκπόνηση στατικής μελέτης παιδικού σταθμού Σινώπης»ΒΕΝΤΩΚ3-Μ2ΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ90
02/05/2013 00:00:0013/05/2013 11:20:10Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια χημικού υλικού λιμνών πισινών». Αρ. Μελ.: 32/2013.ΒΕΝΥΩΚ3-ΥΞΒΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ89
23/04/2013 00:00:0024/04/2013 10:02:44Έλεγχος και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. μελ. 305/2009ΒΕ5ΠΩΚ3-8ΟΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ76
23/04/2013 00:00:0030/04/2013 11:50:36Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μεταστέγαση του 1ου Δημοτικού Γυμναστηρίου.ΒΕ56ΩΚ3-Π69ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ78
23/04/2013 00:00:0030/04/2013 11:45:06Eξέταση ένστασης που αφορά τον Δημόσιο Διαγωνισμό για την αξιοποίηση (Εκμίσθωση) των Δημοτικών κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ» και «ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ».ΒΕ56ΩΚ3-1Α6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
23/04/2013 00:00:0030/04/2013 11:35:10ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 30.7331.0038 «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ» (αρ. μελ. 41/2013)ΒΕ56ΩΚ3-Ο0ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75
23/04/2013 00:00:0030/04/2013 11:28:36Άσκηση και έγκριση ενδίκων μέσωνΒΕ56ΩΚ3-ΚΩ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74
23/04/2013 00:00:0030/04/2013 12:03:21Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# € που αφορά τη «Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου».ΒΕ56ΩΚ3-937ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82
23/04/2013 00:00:0030/04/2013 12:00:07Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# € που αφορά τη «Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων».ΒΕ56ΩΚ3-Λ4ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81
23/04/2013 00:00:0030/04/2013 11:56:48Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #3.000,00# € που αφορά αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών.ΒΕ56ΩΚ3-8Κ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80
23/04/2013 00:00:0024/04/2013 09:54:47Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 9ηΒΕ5ΠΩΚ3-9ΚΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 09:44:37Επικύρωση κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών».ΒΕ54ΩΚ3-5Σ0ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ97
12/04/2013 00:00:0016/04/2013 13:13:13Τρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Μέη Αντωνίου του Ιωάννη.ΒΕΑΣΩΚ3-0ΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ62
12/04/2013 00:00:0016/04/2013 13:25:09Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #56.955,84# € για αγορά ακινήτου Τραπεζούντος 27 και Μενεκράτους (στ δόση)ΒΕΑΣΩΚ3-Υ1ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64
12/04/2013 00:00:0016/04/2013 13:18:13Τρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Αλιμπινίση ΑικατερίνηςΒΕΑΣΩΚ3-5Ε8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63
12/04/2013 00:00:0016/04/2013 13:30:03Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #180,00# € για συμμετοχή δύο υπαλλήλων σε σεμινάριοΒΕΑΣΩΚ3-ΒΨΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65
12/04/2013 00:00:0015/04/2013 12:46:07α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# € που αφορά την επιθεώρηση Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), β) Ορισμός υπαλλήλου ως διαχειριστή πίστωσης.ΒΕΑ2ΩΚ3-ΠΜΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68
12/04/2013 00:00:0018/04/2013 10:33:48Αποδέσμευση ποσού 11.000,00 € από τον Κ.Α. 10.7134.0005ΒΕΑ5ΩΚ3-8Ε4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72
12/04/2013 00:00:0018/04/2013 10:37:52Oρισμός Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού.ΒΕΑ5ΩΚ3-Υ3ΤΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ73
12/04/2013 00:00:0018/04/2013 10:42:33Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 6ηΒΕΑ5ΩΚ3-5ΧΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
12/04/2013 00:00:0023/04/2013 09:38:31Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την αξιοποίηση (Εκμίσθωση) των Δημοτικών κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ» και «ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ».ΒΕΑΖΩΚ3-2Γ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ61
12/04/2013 00:00:0016/04/2013 13:04:29Έγκριση και την διάθεση πίστωσης ποσού #1.000,00#€ που αφορά καταβολή εξόδων κηδείας υπαλλήλου του Δήμου μας.ΒΕΑΣΩΚ3-ΕΥ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60
12/04/2013 00:00:0016/04/2013 14:08:37Έγκριση διάθεσης πίστωσης 800.990 € για το ψηφιακό μουσείοΒΕΑΣΩΚ3-Ρ9ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71
12/04/2013 00:00:0016/04/2013 13:36:24Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #1.232,84# € για εξόφληση τελών ραδιοσυχνοτήτων και αδειοδότησης ηλεκτρονικών επικοινωνιώνΒΕΑΣΩΚ3-ΛΦΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66
12/04/2013 00:00:0016/04/2013 13:51:01Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #16.436,28# €ΒΕΑΣΩΚ3-ΕΜΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67
12/04/2013 00:00:0016/04/2013 14:04:27Έγκριση διάθεση πίστωσης 24.600 € για τη συντήρηση κι επισκευή οστεοφυλακίωνΒΕΑΣΩΚ3-ΣΗ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
08/04/2013 00:00:0008/04/2013 15:12:46Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου». Αρ. Μελ. : 143/12ΒΕΑΦΩΚ3-ΟΘΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ58
08/04/2013 00:00:0008/04/2013 15:16:37Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής Κοινωνικού Παντοπωλείου» Αρ. Μελ.: 144/12ΒΕΑΦΩΚ3-ΔΘΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ59
27/03/2013 00:00:0001/04/2013 14:15:39Aνάθεση του έργου : «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ». Αρ. Μελ.: 99/2012ΒΕΑΛΩΚ3-ΑΚΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ53
27/03/2013 00:00:0001/04/2013 14:38:06Eγκριση Διάθεσης πίστωσης 7η .ΒΕΑΛΩΚ3-91ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56
27/03/2013 00:00:0001/04/2013 14:34:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την παραλαβή επεξεργασμένων στοιχείων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. έτους 2008 και 2009 από τη Γ. Γ. Π. Σ. του Υπ. Οικ.ΒΕΑΛΩΚ3-ΓΕΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55
27/03/2013 00:00:0001/04/2013 14:08:31Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.126,24# € που αφορά Ταμείο Νομικών και Πρόνοιας – Ασφαλιστικές εισφορές Νομικής Συμβούλου.ΒΕΑΛΩΚ3-Η6ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52
27/03/2013 00:00:0001/04/2013 14:19:16Έγκριση διάθεση πίστωσης σε βάρος των Κ.Α. 30.6142.0020 και 30.6142.0009ΒΕΑΛΩΚ3-ΩΞΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54
27/03/2013 00:00:0001/04/2013 14:43:09Eγκριση Διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων 8ηΒΕΑΛΩΚ3-Δ57ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57
27/03/2013 00:00:0001/04/2013 14:48:14Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την αξιοποίηση (εκμίσθωση) των Δημοτικών Κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ & ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ».ΒΕΑΛΩΚ3-ΗΑΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ51
27/03/2013 00:00:0002/04/2014 14:38:14Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.500# ευρώ που αφορά «Ετήσια Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου»ΒΙΗ0ΩΚ3-8Λ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136
27/03/2013 00:00:0002/04/2014 15:49:35Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Εξαρτημάτων Αυτόματου Ποτίσματος»ΒΙΗ0ΩΚ3-Ν2ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143
27/03/2013 00:00:0001/03/2013 10:02:25Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την αξιοποίηση (Εκμίσθωση) των Δημοτικών κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ» και «ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ».ΒΕΔΞΩΚ3-Υ6ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36
27/03/2013 00:00:0001/03/2013 09:57:28Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την παραλαβή επεξεργασμένων στοιχείων ανείσπρακτων Δ.Τ. και Δ.Φ. σε λογαριασμούς Δ.Ε.Η. από τη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπ. ΟικονομικώνΒΕΔΞΩΚ3-ΗΞΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35
20/03/2013 00:00:0026/03/2013 12:14:39ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝΒΕ27ΩΚ3-ΑΗΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13898
20/03/2013 00:00:0026/03/2013 12:21:57Προμήθεια επίπλων.ΒΕ27ΩΚ3-ΥΚΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13923
13/03/2013 00:00:0019/03/2013 14:04:03Έγκριση διάθεσης πίστωσης 5η .ΒΕΔΧΩΚ3-ΨΨΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49
13/03/2013 00:00:0020/03/2013 13:59:59α) Έγκριση όρων διακήρυξης Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού της εργασίας : «Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων». Αρ. Μελ.: 2/2013, β) Έγκριση διάθεση όλης της πίστωσης του Κ.Α. 20.6263.0006.ΒΕΔΧΩΚ3-Χ2ΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ50
13/03/2013 00:00:0019/03/2013 13:58:53Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7336.0001 για το έργο : «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ». Αρ. Μελ.: 9/13.ΒΕΔΧΩΚ3-42ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47
13/03/2013 00:00:0019/03/2013 14:01:24Καταβολή εξόδων κηδείας.ΒΕΔΧΩΚ3-456ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48
13/03/2013 00:00:0019/03/2013 14:50:55Έγκριση όρων διακήρυξης Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού της εργασίας : «Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων». Αρ. Μελ.: 2/2013ΒΕΔΧΩΚ3-79ΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ50
13/03/2013 00:00:0019/03/2013 13:55:59Κατακύρωση της προμήθειας : «Προμήθεια απορριμματοφόρου πλυντηρίου αυτοκινήτου». Αρ. Μελ.: 147/2012.ΒΕΔΧΩΚ3-Α4ΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ46
27/02/2013 00:00:0001/03/2013 10:10:03α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# € που αφορά την επιθεώρηση Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ),β) Ορισμός υπαλλήλου ως διαχειριστής πίστωσης.ΒΕΔΞΩΚ3-Δ66ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38
27/02/2013 00:00:0001/03/2013 10:39:39Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων υποχρεώσεων.ΒΕΔΞΩΚ3-Ι24ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44
27/02/2013 00:00:0001/03/2013 10:43:17Ταμειακός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) έτους 2012 του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕΔΞΩΚ3-939ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ45
27/02/2013 00:00:0011/03/2013 14:25:25α) Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #1.500,00#€ για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου, β) Ορισμός υπολόγου.ΒΕΔ3ΩΚ3-ΛΗΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
27/02/2013 00:00:0001/03/2013 10:27:43Eγκριση και διάθεση όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7312.0002 που αφορά το έργο : «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ». Αρ. Μελ.: 99/2012.ΒΕΔΞΩΚ3-Κ5ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41
27/02/2013 00:00:0001/03/2013 10:34:33Έγκριση και διάθεση πιστώσεων.ΒΕΔΞΩΚ3-ΜΕ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
27/02/2013 00:00:0001/03/2013 10:15:56Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #7.500,00# € για την καταγραφή και ταξινόμηση του Ιστορικού Αρχειακού Υλικού του Δήμου μαςΒΕΔΞΩΚ3-ΒΤΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
27/02/2013 00:00:0001/03/2013 10:19:48Εγκριση διάθεση πίστωσης 4ηΒΕΔΞΩΚ3-4Η6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40
27/02/2013 00:00:0001/03/2013 10:31:28Eγκριση και διάθεση όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7331.0031 που αφορά το έργο : «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ».ΒΕΔΞΩΚ3-ΕΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
27/02/2013 00:00:0029/03/2013 13:21:15Εξέταση ενστάσεων και κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής ΠροστασίαςΒΕ2ΨΩΚ3-1Μ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ34
13/02/2013 00:00:0026/02/2013 13:33:43Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #17.856,00# € που αφορά αποζημίωση Μελών Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από Συνεδριάσεις Δ’ τριμήνου έτους 2012.ΒΕΤ6ΩΚ3-Σ0ΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ33
13/02/2013 00:00:0019/02/2013 11:19:43Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #808.888,55# € που αφορά οφειλόμενα οικονομικής υπηρεσίας οικ. έτους 2013.ΒΕΥΖΩΚ3-1ΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
13/02/2013 00:00:0019/02/2013 11:32:46Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #64.151,38# € που αφορά οφειλόμενα οικονομικής υπηρεσίας οικ. έτους 2013.ΒΕΥΖΩΚ3-ΥΧΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24
13/02/2013 00:00:0025/02/2013 13:37:57Eγκριση και διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών 2η .ΒΕΤΩΩΚ3-32ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27
13/02/2013 00:00:0025/02/2013 13:56:29Έγκριση και διάθεση πιστώσεων που αφορούν υπερωριακή αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕΤΩΩΚ3-ΕΓΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32
13/02/2013 00:00:0025/02/2013 13:52:36Έγκριση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού #15.000,00# € που αφορά την εξόφληση των οφειλών που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών από το ΣΜΑ Σχιστού προς τους ΟΤΑ.ΒΕΤΩΩΚ3-Ω0ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30
13/02/2013 00:00:0025/02/2013 13:42:44Eγκριση και διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών 3η .ΒΕΤΩΩΚ3-5ΣΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28
13/02/2013 00:00:0025/02/2013 13:48:41Έγκριση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού #60.000,00# € που αφορά ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης οικ. έτους 2013.ΒΕΤΩΩΚ3-8ΙΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29
13/02/2013 00:00:0025/02/2013 13:34:42Eγκριση διάθεσης πίστωσης για τα συνεχιζόμενα έργα του έτους 2012-2013.ΒΕΤΩΩΚ3-Μ52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
13/02/2013 00:00:0026/02/2013 13:23:11Έγκριση Δεκτικών Κ.Α. για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμήςΒΕΤ6ΩΚ3-679ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26
13/02/2013 00:00:0026/02/2013 13:03:58Eγκριση και διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών 3η .ΒΕΤ6ΩΚ3-Ε48ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28
13/02/2013 00:00:0026/02/2013 13:28:42Επικύρωση της κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τα Δημόσια ΄Εργα μέχρι το ανώτατο όριο πτυχίου 2ης τάξης ΜΕΕΠΒΕΤ6ΩΚ3-Π4ΖΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ31
06/02/2013 00:00:0011/03/2013 14:39:24Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Νέας Σμύρνης, για την «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής Κοινωνικού Παντοπωλείου» Αρ. Μελ. : 144/12ΒΕΔ3ΩΚ3-9Θ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ18
06/02/2013 00:00:0011/03/2013 14:31:06Eξέταση ενστάσεων και κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια «Φυτών και θάμνων».ΒΕΔ3ΩΚ3-ΝΘΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20
06/02/2013 00:00:0026/02/2013 13:38:18Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την παραλαβή επεξεργασμένων στοιχείων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. έτους 2007 από τη Γ. Γ. Π. Σ. του Υπ. Οικ.ΒΕΤ6ΩΚ3-25ΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ15
06/02/2013 00:00:0020/02/2013 11:45:03Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #14.464,92# € που αφορά Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων του Δήμου μας που συμμετείχαν στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012.ΒΕΤΠΩΚ3-1ΤΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ12
06/02/2013 00:00:0020/02/2013 11:48:31Έγκριση και διάθεση πίστωσης 1η .ΒΕΤΠΩΚ3-7ΛΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13
06/02/2013 00:00:0020/02/2013 11:52:51ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ» (Αρ. Μελ. : 100/2012)ΒΕΤΠΩΚ3-2ΩΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ14
06/02/2013 00:00:0020/02/2013 11:57:26Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Νέας Σμύρνης, για την προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου. Αρ. Μελ. : 245/12.ΒΕΤΠΩΚ3-8ΗΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17
06/02/2013 00:00:0020/02/2013 12:02:04Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Νέας Σμύρνης, για την «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής Κοινωνικού Παντοπωλείου» Αρ. Μελ. : 144/12ΒΕΤΠΩΚ3-ΒΛΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ18
06/02/2013 00:00:0020/02/2013 12:06:50Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΝΗΣΙΔΩΝ». Αρ. Μελ.: 145/2012.ΒΕΤΠΩΚ3-ΦΑΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ19
06/02/2013 00:00:0020/02/2013 12:10:25Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #90.000,00# € που αφορά Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου με την ΔΗΚΕΚ για την εφαρμογή προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».ΒΕΤΠΩΚ3-ΦΔ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21
06/02/2013 00:00:0026/02/2013 11:40:07Έγκριση και διάθεση πίστωσης 1η .ΒΕΤ6ΩΚ3-4ΚΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13
06/02/2013 00:00:0026/02/2013 13:18:40Eξέταση ενστάσεων για την προμήθεια «Φυτών και θάμνων».ΒΕΤ6ΩΚ3-Ο9ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20
06/02/2013 00:00:0026/02/2013 13:08:34Eξέταση ενστάσεων για την προμήθεια «Φυτών και θάμνων».ΒΕΤ6ΩΚ3-Α9ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20
06/02/2013 00:00:0013/02/2013 10:03:52Aνοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την αξιοποίηση – εκμίσθωση - των Δημοτικών Κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ & ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ».ΒΕΥΑΩΚ3-Θ7ΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ16
06/02/2013 00:00:0020/02/2013 12:39:24Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφουςΒΕΤΠΩΚ3-ΓΒ9ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ22
23/01/2013 00:00:0024/01/2013 12:21:26Έγκριση & διάθεση πίστωσης Κ.Α. προυπ. του Δήμου μας οικ. έτους 2013ΒΕΙ6ΩΚ3-ΥΕΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11
23/01/2013 00:00:0024/01/2013 12:17:51Έγκριση & διάθεση πίστωσης Κ.Α. προυπ. του Δήμου μας οικ. έτους 2013ΒΕΙ6ΩΚ3-61ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10
23/01/2013 00:00:0024/01/2013 11:51:25Έγκριση & διάθεση πιστώσεων Κ.Α. προϋπ. του Δήμου μας οικ. έτους 2013ΒΕΙ6ΩΚ3-ΝΥΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
23/01/2013 00:00:0024/01/2013 11:54:35Έγκριση & διάθεση πίστωσης Κ.Α. προυπ. του Δήμου μας οικ. έτους 2013ΒΕΙ6ΩΚ3-ΖΣ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
23/01/2013 00:00:0024/01/2013 12:27:30Κατακύρωση των υπ. αρ. Νο 1, Νο 2 Πρακτικών και Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕΙ6ΩΚ3-Χ6ΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ3
23/01/2013 00:00:0024/01/2013 11:36:02Τρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Σοφού Χρυσούλας του Δημητρίου.ΒΕΙ6ΩΚ3-Λ61ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5
23/01/2013 00:00:0024/01/2013 11:13:21Eκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕΙ6ΩΚ3-ΤΝ4ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1
23/01/2013 00:00:0024/01/2013 11:39:28Τρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μίχα Δημητρίου του Ιωάννη.ΒΕΙ6ΩΚ3-ΙΤ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4
23/01/2013 00:00:0024/01/2013 11:47:57Έγκριση & διάθεση πιστώσεων Κ.Α. προυπ. του Δήμου μας οικ. έτους 2013ΒΕΙ6ΩΚ3-Η7ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6
23/01/2013 00:00:0024/01/2013 11:24:50Τρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Δενιόζου Πηνελόπης του Ανδρέα.ΒΕΙ6ΩΚ3-7ΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2
23/01/2013 00:00:0024/01/2013 11:07:17Έγκριση & διάθεση πιστώσεων Κ.Α. προυπ. του Δήμου μας οικ. έτους 2013ΒΕΙ6ΩΚ3-ΩΡΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9
02/01/2013 00:00:0010/01/2013 11:33:521) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης επί της οδού Αγησιλάου» με Αρ. Μελ. 100/2012, 2) Έγκριση διάθεσης πίστωσης #73.800# ευρώΒΕΦΣΩΚ3-ΕΡ0ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ258
02/01/2013 00:00:0010/01/2013 11:48:52Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων». Αρ. Μελ. 101/2012ΒΕΦΣΩΚ3-Κ6ΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ255
02/01/2013 00:00:0010/01/2013 11:52:59Έγκριση διάθεσης πίστωσης #12.633# ευρώ για το έργο «Εξυγίανση και Αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών ομβρίων» με Αρ. Μελ. 99/2012ΒΕΦΣΩΚ3-ΝΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ256
02/01/2013 00:00:0016/01/2013 13:44:11Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή – αναπλάσεις νησίδων» με Αρ. Μελ. 145/2012, 2) Έγκριση διάθεσης πίστωσης #73.800# ευρώΒΕΦ8ΩΚ3-Χ7ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257
02/01/2013 00:00:0017/01/2013 10:45:431) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή – αναπλάσεις νησίδων» με Αρ. Μελ. 145/2012, 2) Έγκριση διάθεσης πίστωσης #73.800# ευρώΒΕΦΣΩΚ3-Π61ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ257