Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων τα οποία αποτελούν στερεά απόβλητα από τις γειτονιές της πόλης μας σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωσης αυτοκινήτων για την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων στάθμευσης.