Κάθε ημέρα συλλέγουμε 120 τόνους απορριμμάτων όλων των ειδών (οικιακά, ανακύκλωση, κλαδιά, μπάζα, οργανικά) εκτελώντας 15 δρομολόγια αποκομιδής.  Τα βραδινά δρομολόγια εκτελούνται 7 ημέρες την εβδομάδα και ξεκινούν στις 24:00.  Ενώ στο εμπορικό κέντρο της πόλης η αποκομιδή γίνεται 2 φορές την ημέρα, πριν και μετά το κλείσιμο των καταστημάτων.

PERISYLLOGI_KLADION
PERISYLLOGI_KLADION_03
PERISYLLOGI_KLADION_02
PERISYLLOGI_KLADION_01
PERISYLLOGI_KLADION_05
PERISYLLOGI_KLADION_04