1η ειδική συνεδρίαση
04-01-2024
3η ειδική - 4η τακτική συνεδρίαση
29-01-2024
5η τακτική συνεδρίαση
12-02-2024
1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής-6η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ
05-03-2024
8η Tακτική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου
09-04-2024
2η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής
09-05-2024
11η Tακτική Συνεδρίαση
21-05-2024
12η Tακτική Συνεδρίαση
11-06-2024
3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής -14η τακτική συνεδρίαση του ΔΣ.
17-07-2024
2η - 3η ειδική συνεδρίαση
20-2-2023
5η ειδική συνεδρίαση
29-3-2023
6η ειδική συνεδρίαση
11-4-2023
8η ειδική συνεδρίαση
25-4-2023
11η ειδική συνεδρίαση
2-5-2023
15η συνεδρίαση
8-6-2023
17η συνεδρίαση
3-7-2023
19η συνεδρίαση
25-7-2023
22η συνεδρίαση
01-9-2023
23η συνεδρίαση
6-9-2023
24 συνεδρίαση
12-9-2023
25 συνεδρίαση
26-9-2023
26η-27η-28η συνεδρίαση
30-10-2023
29η συνεδρίαση
30-11-2023
30η συνεδρίαση
18-12-2023
33η συνεδρίαση
29-12-2023
1η Ειδική Συνεδρίαση
9-1-2022
3η Ειδική Συνεδρίαση
23-1-2022
4η Συνεδρίαση
2-2-2022
5η Συνεδρίαση
17-2-2022
6η Συνεδρίαση
23-3-2022
7η Συνεδρίαση
28-3-2022
8η Συνεδρίαση
28-4-2022
9η Συνεδρίαση
30-5-2022
10η Συνεδρίαση
21-6-2022
11η Συνεδρίαση
27-7-2022
12η Συνεδρίαση
26-8-2022
16η Συνεδρίαση
31-8-2022
18η - 19η Συνεδρίαση
30-9-2022
20η Συνεδρίαση
31-10-2022
22η - 23η Συνεδρίαση
29-11-2022
24η Συνεδρίαση
14-12-2022
25η Συνεδρίαση
23-12-2022
26η - 27η Συνεδρίαση
29-12-2022
1η Συνεδρίαση
28-1-2021
2η Συνεδρίαση
26-2-2021
3η Συνεδρίαση
11-3-2021
4η Συνεδρίαση
31-3-2021
5η Συνεδρίαση
28-4-2021
6η Συνεδρίαση
31-5-2021
7η Συνεδρίαση
28-6-2021
9η Συνεδρίαση
15-07-2021
10η Συνεδρίαση
27-07-2021
11η Συνεδρίαση
31-08-2021
12η Συνεδρίαση
21-09-2021
15η συνεδρίαση
11-10-2021
21η Συνεδρίαση
23-11-2021
22η Συνεδρίαση
23-11-2021
24η Συνεδρίαση
29-11-2021
25η συνεδρίαση
29-11-2021
26η Συνεδρίαση
20-12-2021
1η Συνεδρίαση
29-1-2020
2η Συνεδρίαση
19-2-2020
4η Συνεδρίαση
29-4-2020
7η Συνεδρίαση ερωτήσεις
10-6-2020
7η Συνεδρίαση
10-6-2020
8η Συνεδρίαση
30-6-2020
9η Συνεδρίαση
28-7-2020
11η Συνεδρίαση
30-09-2020
12η Συνεδρίαση
06-10-2020
13η Συνεδρίαση
29-10-2020
14η Συνεδρίαση
29-10-2020
15η Συνεδρίαση
29-10-2020
16η Συνεδρίαση
30-11-2020
17η Συνεδρίαση
30-11-2020
19η Συνεδρίαση
29-12-2020
1η Συνεδρίαση Ι
31-1-2019
1η Συνεδρίαση ΙΙ
31-1-2019
2η Συνεδρίαση
5-2-2019
3η Συνεδρίαση
18-2-2019
4η Συνεδρίαση
28-3-2019
5η Συνεδρίαση
22-4-2019
6η Συνεδρίαση
13-6-2019
7η Συνεδρίαση
19-06-2019
8η Συνεδρίαση
22-07-2019
10η Συνεδρίαση
01-09-2019
11η Συνεδρίαση
25-09-2019
12η Συνεδρίαση
01-10-2019
13η Συνεδρίαση
10-10-2019
14η Συνεδρίαση
10-10-2019
15η Συνεδρίαση
30-10-2019
21η Συνεδρίαση
29-11-2019
22η Συνεδρίαση
03-12-2019
23η Συνεδρίαση
03-12-2019
24η Συνεδρίαση
03-12-2019
25η Συνεδρίαση
18-12-2019
1η Συνεδρίαση
31-1-2018
3η Συνεδρίαση I
27-2-2018
3η Συνεδρίαση II
27-2-2018
4η Συνεδρίαση I
27-3-2018
4η Συνεδρίαση II
27-3-2018
4η Συνεδρίαση III
27-3-2018
5η Συνεδρίαση I
25-4-2018
5η Συνεδρίαση II
25-4-2018
5η Συνεδρίαση III
25-4-2018
6η Συνεδρίαση
9-5-2018
7η Συνεδρίαση
13-6-2018
8η Συνεδρίαση
12-7-2018
10η Συνεδρίαση I
30-7-2018
10η Συνεδρίαση II
30-7-2018
10η Συνεδρίαση III
30-7-2018
12η Συνεδρίαση
12-9-2018
13η Συνεδρίαση
5-10-2018
14η Συνεδρίαση
5-10-2018
15η Συνεδρίαση I
30-10-2018
15η Συνεδρίαση II
30-10-2018
16η Συνεδρίαση
15-11-2018
17η Συνεδρίαση
21-11-2018
18η Συνεδρίαση
21-11-2018
19η Συνεδρίαση
29-11-2018
20η Συνεδρίαση Ι
18-12-2018
20η Συνεδρίαση ΙΙ
18-12-2018
20η Συνεδρίαση ΙΙΙ
18-12-2018
1η Συνεδρίαση I
27-1-2017
1η Συνεδρίαση II
27-1-2017
1η Συνεδρίαση III
27-1-2017
2η Συνεδρίαση I
28-2-2017
2η Συνεδρίαση II
28-2-2017
2η Συνεδρίαση III
28-2-2017
3η Συνεδρίαση
5-3-2017
5η Συνεδρίαση Ι
28-3-2017
5η Συνεδρίαση ΙΙ
28-3-2017
5η Συνεδρίαση ΙΙΙ
28-3-2017
6η Συνεδρίαση Ι
26-4-2017
6η Συνεδρίαση ΙΙ
26-4-2017
7η Συνεδρίαση Ι
25-5-2017
7η Συνεδρίαση ΙΙ
25-5-2017
7η Συνεδρίαση ΙΙΙ
25-5-2017
8η Συνεδρίαση Ι
26-6-2017
8η Συνεδρίαση ΙΙ
26-6-2017
8η Συνεδρίαση ΙΙΙ
26-6-2017
11η Συνεδρίαση
13-9-2017
12η Συνεδρίαση
27-9-2017
13η Συνεδρίαση
27-9-2017
14η Συνεδρίαση Ι
25-10-2017
14η Συνεδρίαση ΙΙ
25-10-2017
15η Συνεδρίαση
15-11-2017
16η Συνεδρίαση
15-11-2017